Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB)
L'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) és un centre de recerca interdepartamental, amb projecció interuniversitària.

Els seus objectius principals són la recerca ―bàsica i aplicada―, la formació especialitzada, la difusió, la prestació de serveis avançats en comunicació i la transferència de coneixements.

L'InCom-UAB es va crear el 18 de desembre de 1997, per acord de la Junta de Govern de la UAB, i des de llavors s'ha convertit en un centre de referència internacional en la recerca i la difusió el camp de la comunicació.

Darreres entrades: