Latest additions:
2014-09-29
20:41

403.8 KB
Beliefs and Practices towards Teaching and Learning Grammar : A Multicase Study / Santos Ferreira, Patricia (Escola Superior de Educaçao de Lisboa)
This text presents a multi-case study focused on 5th and 6th grades’ (10 - 12 years-old students) teachers’ beliefs and practices towards the process of teaching and learning grammar. Current practices of grammar instruction are connected to prescriptive approaches, outdated, disconnected from linguistic theory, and ineffective at improving communicative skills. [...]
Ce texte présente une étude multi-cas axée sur des conceptions et des pratiques à l'égard du processus d’enseignement et d’apprentissage de la grammaire des enseignants des 5émme et 6émme années de la primaire (étudiants de dix à douze ans). [...]
Este texto presenta un estudio de casos múltiples centrado en las creencias y las prácticas de los docentes de los grados quinto y sexto (estudiantes 10 - 12 años de edad) hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje de la gramática. [...]

2014
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 7 Núm. 3 (August-September 2014) , p. 14-29  
2014-09-29
20:33

369.9 KB
Una didàctica del plurilingüisme / Nussbaum, Luci (Universitat Autònoma de Barcelona. GREIP)
L’escola actual acull alumnat amb experiències sociolingüístiques i competències diverses en les diferents llengües amb què han estat en contacte. Tot i així, l’escola proposa l’ensenyament separat de les llengües, sense tenir molt en compte les pràctiques quotidianes de l’alumnat. [...]
La escuela actual acoge alumnado con experiencias sociolingüísticas y competencias diversas en las diferentes lenguas con las que han estado en contacto. Aún así, la escuela propone una enseñanza separada de las lenguas, sin tener muy en cuenta las prácticas cotidianas del alumnado. [...]
The contemporary school hosts students with diverse sociolinguistic experiences and competences in the different languages with ​​which they have been in contact. However, schools often propose teaching languages separately, without considering the everyday student practices. [...]

2014
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 7 Núm. 3 (August-September 2014) , p. 1-13  
2014-09-29
20:14

488.2 KB
Nota de la editora / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials)
2014
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 7 Núm. 3 (August-September 2014) , p. i-viii  
2014-09-29
16:19

25 p, 7.4 MB
Ceràmiques romanes de parets fines del Museu Episcopal de Vic / López Mullor, Albert
1989
Studia Vicensia, Núm. 1 (1989) , p. 9-33  
2014-09-25
13:32

9 p, 3.2 MB
La obesidad en el perro desde el punto de vista nutricional / Camps i Rabadà, Jaume
1988
Revista anual de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, Maig 1988  
2014-09-25
07:03

31 p, 264.5 KB
Les glosses de Guillem Nicolau a la seva traducció de les 'Heroides' d'Ovidi (1390) : una proposta d'identificació / Pujol i Gómez, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
2005
Caplletra, Núm. 39 (2005) , p. 199-229  
2014-09-25
07:03

18 p, 131.4 KB
Juli Francesc Guibernau : un escriptor popular de l'època de la Restauració / Cassany, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona)
2006
Caplletra, Núm. 38 (2005) , p. 29-46  
2014-09-25
07:03

10 p, 72.5 KB
Microvariació sintàctica : el català i l'espanyol comparats / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona)
2007
Caplletra, Núm. 42 (2007) , p. 109-118  
2014-09-25
07:02

31 p, 160.3 KB
Defectivitat morfològica i variació sintàctica / Gallego, Ángel J. (Universitat Autònoma de Barcelona)
La morfologia pot estudiar-se des de dues perspectives: la primera concep aquesta informació d’una manera abstracta, relacionant-la amb els sistemes de cas/concordança i la computació cíclica (aquesta és la perspectiva dels darrers treballs de Chomsky); la segona té a veure amb la riquesa morfològica, és a dir, amb el fet que les marques flexives tinguin més o menys manifestació explícita. [...]
2007
Caplletra, Núm. 42 (2007) , p. 219-250  
2014-09-25
07:02

51 p, 332.0 KB
La ciència en la poesia catalana del segle XIX / Vall, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
2005
Caplletra, Núm. 39 (2005) , p. 9-59