Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l’època moderna i fins l’any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic.
Hem rebut la inestimable col·laboració d'un seguit de biblioteques d'entitats públiques i privades de Catalunya i de la resta de l'Estat. La BDHAH és un portal dirigit pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i realitzat per la Biblioteca d'Humanitats.
Per començar aquest projecte hem comptat amb la concessió d’ajuts del Ministerio de Cultura durant els anys 2008, 2009 i 2010, dins de les convocatòries de "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios"
El projecte conté més de dos-cents documents digitalitzats entre els quals hi ha: àlbums, catàlegs d’exposicions col·lectives i col·leccions particulars, conferències, enciclopèdies, estudis d’artistes, estudis d’edificis, tractats teòrics i revistes.
Per consultar el material digitalitzat s’ha diferenciat entre Llibres i Revistes.
També es pot anar directament a la pàgina: BDHAH
Darreres entrades:
2017-03-24
16:38
Exposición Nacional de Arte Eucarístico Antiguo XXXV Congreso Eucarístico Internacional
Catàleg de l’exposició sobre antics objectes eucarístics, des de custòdies, sagraris, copons, arquetes, tapissos, pintura i d’altres objectes, celebrada al Museu d’Història de Barcelona l’any 1952.
Catálogo de la exposición sobre antiguos objetos eucarísticos, desde custodias, sagrarios, copones, tapices, pintura y otros objetos, celebrada en el Museo de Historia de Barcelona en 1952.
Catalog of the exhibition on Eucharistic ancient objects from custody, tabernacles, coupons, boxes, tapestries, paintings and other objects, held in Barcelona City History Museum in 1952.

1952
   
2017-03-24
16:09
Exposición La infancia de Jesús, del portal de Belén al Templo de Jerusalén, organizada por el Círculo Artístico de Sant Lluc en el Palacio del Excmo. S. Marqués de Comillas
Catàleg de l’exposició sobre la infància de Jesús, desde l’anunciació a la Verge fins la primera visita del nen Jesús al temple de Jerusalem. L’exposició va ser organitzada pel Cercle artístic de Sant Lluc i celebrada en el Palau del Marquès de Comillas l’any 1955.
Catálogo de la exposición sobre la infancia de Jesus, desde la enunciación a la Virgen hasta la primera visita del niño Jesus en el templo de Jerusalen. La exposición fue organizada por el Círculo artístico de Sant Lluc en el palacio del Marqués de Comillas en 1955.
Catalog of the exhibition about childhood of Jesus, from the Annunciation to the Virgin until the first visit of Jesus to the temple in Jerusalem. The exhibition was organized by the Cercle artístic de Sant Lluc and held at the Palacio del Marqués de Comillas in 1955.

1955
   
2017-03-24
15:18
Exposición La imagen de María, organizada por el Círculo artístico de Sant Lluc con motivo del Año Mariano e instalada en los salones del Palacio Güel-Comillas / Cercle Artístic de Sant Lluc
Catàleg de l’exposició sobre la imatge de la Verge Maria, organitzada pel Cercle artístic de Sant Lluc i celebrada als salons del Palau Güell-Comillas l’any 1954.
Catálogo de la exposición sobre la imagen de la Virgen María, organizada por el Círculo Artístico de Sant Lluc y celebrada en los salones del Palau Güell-Comillas en 1954.
Catalog of the exhibition on the image of the Virgin Mary, organized by the Cercle artístic de Sant Lluc and held in the halls of the Palau Güell-Comillas in 1954.

1954
   
2017-03-21
16:46
Exposición de escultura mariana (siglos XII-XX) : Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública : Catálogo / Oliva Prat, Miguel
Catàleg de l’exposició dedicada a l’evolució de la iconografia escultòrica de la Verge Maria a través dels temps, des de l’època romànica, gòtica, del Renaixement, del Barroc fins a l’estil neoclàssic. [...]
Catálogo de la exposición dedicada a la evolución de la iconografia escultórica de la Virgen María a través del tiempo, desde la época románica, gótica, del Renacimiento, del Barroco hasta el estilo neoclásico. [...]
Catalog of the exhibition dedicated to the evolution of the sculptural iconography of the Virgin Mary throughout the ages, from the Romanesque, Gothic, Renaissance, Baroque to neoclassical style. Exhibition held in Girona in 1954.

Girona 1955
   
2017-03-20
19:20
Exposición de arte mariano : Fiestas de la Merced : Año Mariano de 1954 : Salón del Tinell / Monreal y Tejada, Luis ; Milicua, José ; Camprubí, Francisco ; Barcelona. Ajuntament
Catàleg de l’exposició d’art marià celebrada al Saló del Tinell de Barcelona l’any 1954. Inclou la llista d’expositors i les obres exposades.
Catálogo de la exposición de arte mariano celebrada en el Saló del Tinell de Barcelona en 1954. Incluye la lista de expositores y de obras expuestas.
Catalog of the exhibition about Marian art held in Barcelona in the Tinell Hall in 1954. It includes a list of exhibitors and exhibits.

1954
   
2017-02-03
14:37
202 p, 27.4 MB Bartomeu Ferrà, álbum artístico de Mallorca / Bassegoda, Bonaventura, ed.
L’Álbum artístico de Mallorca es va iniciar el 1873, quan el seu autor tenia només trenta anys. El volum es configura mitjançant la tria i reproducció fotogràfica de cinquanta peces destacades del patrimoni noble mallorquí, a partir de les quals Ferrà intenta una antologia dels tresors artístics més destacats de l’illa, amb el benentès que en queden fora els conjunts monumentals i arquitectònics i els paratges pintorescos i naturals. [...]
L’Álbum artístico de Mallorca se inició en 1873, cuando su autor tenía sólo treinta años. El volumen se estructura con la selección y reproducción fotográfica de cincuenta piezas destacadas del patrimonio noble mallorquín, a partir de los quals Ferrà intenta una antologia dels tresors artístics més destacats de l’illa, amb el benentès que en queden fora els conjuntos monumentales y arquitectónicos y los lugares pintorescos y naturales. [...]

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Servei de Publicacions de la UAB 2017  
2016-03-31
11:46
20 p, 5.5 MB L'Excursionisme y l'arqueologia conferència llegida en la vetllada del dis 17 de Janer[sic] 1902 celebrada en el Centre Excursionista de Catalunya / Gudiol i Cunill, Josep, 1872-1931 ; Centre Excursionista de Catalunya ; Tipologia L'Avenç
Conferència presentada l'any 1902 sobre com l'afició per l'excursionisme a Catalunya pot desenvolupar un interès per l'arqueologia i l'art que hi trobem al territori.
Conferencia presentada el año 1902 sobre como la afición por el excursionismo en Catalunya puede desarrollar un interés por la arqueología y el arte que se encuentran en el territorio.
Conference presented in 1902 on how the love for hiking in Catalonia can develop an interest in the archeology and art we find in the place.

Barcelona : Tip. L'Avenç, 1902  
2016-03-31
11:46
47 p, 12.0 MB Historial de la Asociación de Amigos de los Museos [1933-1947] / Amigos de los Museos. ; Talleres Gráficos Rubiralta
Monografia que reflecteix l'activitat de l'Asociación de Amigos de los Museos des dels seus inicis al 1933 fins el 1944, any de la seva publicació. Inclou informació sobre les juntes directives, socis, estatuts, així com la història de l'entitat, mencionant les exposicions que s'han realitzat, visites culturals, donacions, conferències organitzades, etc.
Monografía que refleja la actividad de la Asociación de Amigos de los Museos desde sus inicios en 1933 hasta 1944, año de su publicación. Incluye información sobre las juntas directivas, socios, estatutos, así como de la historia de la entidad, mencionando las exposiciones que se han realizado, visitas culturales, donaciones, conferencias organizadas, etc.
Monograph reflecting the activity of the Association of Friends of Museums since its beginnings in 1933 until 1944, the year of its publication. It includes information on the boards, members, laws and history of the organization, mentioning exhibitions, cultural visits, donations, organized conferences, etc.

Barcelona: Talleres Gráficos Rubiralta 1945  
2016-03-18
12:31
55 p, 11.6 MB El Mobiliari litúrgic : resum arqueológich / Gudiol i Cunill, Josep, 1872-1931 ; Tipografia Balmesiana
Monografia publicada a Vic l'any 1920 sobre el mobiliari litúrgic, la seva utilitat i la seva evolució al llarg dels temps.
Monografía publicada en Vic el año 1920 sobre el mobiliario litúrgico, su utilidad y su evolución a lo largo del tiempo.
Monograph published in Vic in 1920 on liturgical furniture, its usefulness and its evolution throughout history.

Vich : Tip. Balmesiana, 1920  
2015-05-06
14:24
22 p, 22.7 MB Memoria sobre el estilo más conveniente para los edificios religiosos, sobre museos diocesanos y sobre juntas periciales consultivas : respecto a arquitectura, antigüedades y bellas artes sagradas / Acosta de la Torre, Liborio ; Tipografía de los Huérfanos (Madrid)
Discurs presentat en el Congreso Católico Nacional de 1889 per Liborio Acosta de la Torre. Tracta sobre l’estil arquitectònic més convenient per als edificis religiosos, així com sobre la conveniència de què cada Diòcesi tingui un museu d’art cristià, a més de tractar temes com la restauració i el valor dels objectes que continguin.
Discurso presentado en el Congreso Católico Nacional de 1889 por Liborio Acosta de la Torre. Trata sobre el estilo arquitectónico más conveniente para los edificions religiosos, asó como sobre la conveniencia de que cada Diócesis tenga un museo de arte cristiano, además de tratar temas como la restauración y el valor de los objetos que contengan.
Speech presented at the 1889 National Catholic Congress by Liborio Acosta de la Torre. It deals with the architectural style more suitable for religious buildings, as well as the convenience for each Diocese to have a museum of Christian art, in addition to topics such as the restoration and value of the objects that contain.

Madrid : Tipografía de los Huérfanos, 1889