Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l’època moderna i fins l’any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic.
Hem rebut la inestimable col·laboració d'un seguit de biblioteques d'entitats públiques i privades de Catalunya i de la resta de l'Estat. La BDHAH és un portal dirigit pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i realitzat per la Biblioteca d'Humanitats.
Per començar aquest projecte hem comptat amb la concessió d’ajuts del Ministerio de Cultura durant els anys 2008, 2009 i 2010, dins de les convocatòries de "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios"
El projecte conté més de dos-cents documents digitalitzats entre els quals hi ha: àlbums, catàlegs d’exposicions col·lectives i col·leccions particulars, conferències, enciclopèdies, estudis d’artistes, estudis d’edificis, tractats teòrics i revistes.
Per consultar el material digitalitzat s’ha diferenciat entre Llibres i Revistes.
També es pot anar directament a la pàgina: BDHAH
Darreres entrades:
2014-04-25
09:17

32 p, 9.1 MB
Una Visita al Museo-Biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú / García Llansó, Antonio, 1854-1914 ; Diéguez, Joaquín, n. 1860, il. ; Joarizti, m. 1910, il. ; Mariezcurrena i Corrons, Heribert, 1846-1898, il. ; Imprenta de Jaime Jepús
Aquesta guia és la primera guia que presenta el contingut de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, situada a Vilanova i la Geltrú, que va ser fundada l'any 1884 per Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona, 11 de desembre de 1824 - Madrid, 14 de gener de 1901), polític liberal, escriptor romàntic, poeta, historiador i un dels principals impulsors del moviment de la renaixença catalana, en senyal d'agraïment a la ciutat pel suport rebut en la seva carrera política.
Esta guía es la primera que presenta el contenido de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, situada en Vilanova i la Geltrú, fundada el año 1884 por Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona, 11 de diciembre de 1824 - Madrid, 14 de enero de 1901), político liberal, escritor romántico, poeta, historiador y uno de los principales impulsores del movimiento de la Renaixença catalana, como agradecimiento a la ciudad por el apoyo recibido durante su carrera política.
This guide is the first to present the content of the Victor Balaguer Museum Library in Vilanova i la Geltru, founded in 1884 by Victor Balaguer i Cirera (Barcelona, Desember 11, 1824 – Madrid, Janaury 14, 1901), liberal politician, romantic writer, poet, historian and one of the main drivers of the movement of the Catalan Renaissance, in gratitude to the city for the support received during his political career.

Barcelona : Impr. de Jaime Jepús y Roviralta, 1893  
2014-04-25
09:17

46 p, 6.9 MB
Estudio del San Antonio de Murillo / Boutelou, Claudio ; G. Álvarez y Compañia (Impremta)
Estudi sobre Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) i més concretament sobre la seva pintura “San Antonio de Padua”, de 1656 (oli sobre tela, Catedral de Sevilla), una de les seves obres més importants.
Estudio sobre Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) y más concretamente sobre su pintura “San Antonio de Padua”, de 1656 (óleo sobre lienzo, Catedral de Sevilla), una de sus obras más importantes.
Study on Bartolome Esteban Murillo (1617-1682) and more specifically on his painting “San Antonio de Padua”, from 1656 (oil on canvas, Seville Cathedral), one of his most important works.

Sevilla G. Álvarez y Cª, imp 1875  
2014-04-25
09:17

52 p, 9.4 MB
Cau Ferrat : colección de hierros de Santiago Rusiñol / García Llansó, Antonio, 1854-1914 ; Arte y Ciencias, Librería Artística Cientifico-Industrial
Monografia sobre la col·lecció de ferros del Cau Ferrat, ubicat a Sitges, que va ser la casa-taller de l'artista i escriptor Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 25 de febrer de 1861 - Aranjuez, 13 de juny de 1931). [...]
Monografía sobre la colección de hierros del Cau Ferrat, ubicado en Sitges, que fue la casa-taller del artista y escritor Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 25 de febrero de 1861 - Aranjuez, 13 de junio de 1931). [...]
Monograph on the iron collection on Cau Ferrat, ubicated in Sitges, which was the home and the studio of the artist and writer Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, February 25, 1861 - Aranjuez, June 13, 1931). [...]

[Barcelona] : Arte y Ciencias, Librería Artística Cientifico-Industrial [1920?]  
2014-04-25
09:17

32 p, 5.6 MB
Catálogo de los cuadros y estatuas que existen en la actualidad en el Museo Provincial de Sevilla / Museo de Bellas Artes de Sevilla ; Imprenta de Francisco Álvarez y compañia
Aquest és el primer catàleg de les obres del Museo Provincial de Sevilla fet l’any 1850. Les obres d’autors desconeguts es troben sota l’epígraf “Escuela sevillana”. Alguns dels quadres catalogats no es trobaven exposats al públic en el moment de la publicació d’aquest catàleg.
Se trata del primer catálogo de las obras del Museo Provincial de Sevilla realizado el año 1850. Las obras de autores desconocidos se encuentran bajo el epígrafe “Escuela sevillana”. Algunos de los cuadros catalogados no se encontraban expuestos al público en el momento de la publicación del presente catálogo.
This is the first catalog of the works of the Provincial Museum of Seville made in 1850. The works of unknown authors are found under the ephigraph “Sevillian School”. Some of the pictures listed were not on public display at the time of publication of this catalog.

Sevilla : Francisco Alvarez y Cía, 1850  
2014-04-25
09:17

15 p, 10.6 MB
Catálogo de la exposicion de pinturas de D. Eduardo Rosales dispuesta por la testamentaria del mismo en los salones del señor Bosch / Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo
Catàleg de l’exposició realitzada amb motiu de la mort del pintor Eduardo Rosales (Madrid, 4 de novembre de 1836 - Madrid, 13 de novembre de 1873) a la seva ciutat.
Catálogo de la exposición realizada con motivo de la muerte del pintor Eduardo Rosales (Madrid, 4 de noviembre de 1836 – Madrid, 13 de noviembre de 1873) en su ciudad.
Catalog of the exhibition held on the occasion of the death of the painter Eduardo Rosales (Madrid, November 4, 1936 – Madrid, November 13, 1876) in his city.

Madrid : Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1873  
2014-03-21
08:50

35 p, 8.6 MB
Catálogo de los cuadros y estátuas que existen en la actualidad en el Museo Provincial de Sevilla / Museo de Bellas Artes de Sevilla ; Imprenta de Gironés, Orduña y Castro
Catàleg de les obres del Museo Provincial de Sevilla de l’any 1881. Les obres d’autors desconeguts es troben sota l’epígraf “Escuela sevillana”. Alguns dels quadres catalogats no es trobaven exposats al públic en el moment de la publicació d’aquest catàleg.
Catálogo de las obras del Museo Provincial de Sevilla realizado el año 1881. Las obras de autores desconocidos se encuentran bajo el epígrafe “Escuela sevillana”. Algunos de los cuadros catalogados no se encontraban expuestos al público en el momento de la publicación del presente catálogo.
Catalog of the works of the Provincial Museum of Seville in 1881. The works of unknown authors are found under the ephigraph “Sevillian School”. Some of the paintings listed were not on public display at the time of publication of this catalog.

Sevilla : Impenta de Gironés, Orduña y Castro, 1881  
2014-03-17
16:56

75 p, 18.5 MB
Exposition d'art espagnol 1828-1928 : Pulchri Studio, La Haye : Steedeleyk Museum, Amsterdam : Hollande, decembre-janvier 1928 / Francés, José, 1883-1964
Catàleg de l’exposició celebrada a La Haia i Amsterdam i que inclou art espanyol des de l’any 1828 fins el 1928, any de la mostra, la qual incloïa obres de Francisco de Goya, Eduardo Rosales, Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol, Marià Benlliure, etc.
Catálogo de la exposición celebrada en La Haya y en Amsterdam y que incluye arte español desde el año 1828 hasta 1928, año de la muestra, la cual incluye obras de Francisco de Goya, Eduardo Rosales, Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol, Marià Benlliure, etc.
Catalog of the exhibition held in the Hague and in Amsterdam on Spanish art from 1828 to 1928, year of the exhibition, including works by Francisco de Goya, Eduardo Rosales, Joaquin Sorolla, Santiago Rusiñol, Maria Benlliure, etc.

[Madrid : Ministerio de Instrucción Pública], 1928  
2014-03-05
11:06

21 p, 10.7 MB
Sant Pere de Roda / Falguera, Antoni de, 1876-1945 ; Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956 ; Tipografia L'Avenç
Monografia sobre el Monestir de Sant Pere de Roda, monestir benedictí de l'antic comtat d'Empúries, dins els límits del bisbat de Girona, situat a l'actual terme municipal del Port de la Selva (Alt Empordà). [...]
Monografía sobre el Monasterio de Sant Pere de Roda, monasterio benedictino del antiguo condado de Ampurias, en los límites del obispado de Gerona, situado en el actual término municipal de Port de la Selva (Alto Ampurdán). [...]
Monograph on the Monastery of Sant Pere de Roda, Benedictine monastery from the former county of Ampurias, within the limits of the Bishopric of Gerona, located in the present town of Port de la Selva (Alto Ampurdán). [...]

Barcelona : Tipografia L'Avenç, 1906  
2014-03-05
11:06

32 p, 8.5 MB
Exposición y venta de los cuadros y demás objetos de arte de la Casa Ducal de Osuna : relación de precios conforme á su último catálogo publicado / Establecimiento Tipográfico de la Viuda é Hijos de M. Tello
Catàleg de la subhasta dels objectes d’art i quadres de la Casa Ducal d’Osuna que va tenir lloc el dia 11 de maig de 1896. Conté la seva taxació en pessetes. La Casa d’Osuna és una casa nobiliària espanyola. [...]
Catálogo de la subasta de los objetos de arte y cuadros de la Casa Ducal de Osuna, que tuvo lugar el dia 11 de mayo de 1896. Incluye la tasación en pesetas. La Casa de Osuna es una casa nobiliaria española. [...]
Catalog of the auction of the art objects and paintings of the Ducal House of Osuna, which was held in May 11, 1896. Includes pricing in pesetas. The House of Osuna is a Spanish noble house. The nobiliary title was created by Philip II in 1562.

Madrid : Est. Tip. de la Viuda é Hijos de M. Tello, 1896  
2014-03-05
11:06

39 p, 12.7 MB
Las Cosas reservadas de Montserrat en Inca de Mallorca 1811-1814: de la correspondencia del Rdo. D. Gabriel Ramos Alomar de Inca con los monjes de Montserrat 1814-1819 / Blanco Trias, Pedro, 1883-1962. ; Imprenta SS. Corazones
Monografia sobre els objectes provinents del Monestir de Montserrat que es van salvar del saqueig i la destrucció per part de les tropes franceses l’any 1811, sent traslladades a Mallorca.
Monografía sobre los objetos provenientes del Monasterio de Montserrat que se salvaron del saqueo y la destrucción por parte de las tropas francesas el año 1811, siendo trasladadas a Mallorca.
Monograph on the objects from the Monastery of Montserrat which escaped the looting and destruction by French troops in 1881, being transferred to Mallorca.

Palma de Mallorca : Imprenta SS. Corazones, 1949