Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l’època moderna i fins l’any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic.
Hem rebut la inestimable col·laboració d'un seguit de biblioteques d'entitats públiques i privades de Catalunya i de la resta de l'Estat. La BDHAH és un portal dirigit pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i realitzat per la Biblioteca d'Humanitats.
Per començar aquest projecte hem comptat amb la concessió d’ajuts del Ministerio de Cultura durant els anys 2008, 2009 i 2010, dins de les convocatòries de "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios"
El projecte conté més de dos-cents documents digitalitzats entre els quals hi ha: àlbums, catàlegs d’exposicions col·lectives i col·leccions particulars, conferències, enciclopèdies, estudis d’artistes, estudis d’edificis, tractats teòrics i revistes.
Per consultar el material digitalitzat s’ha diferenciat entre Llibres i Revistes.
També es pot anar directament a la pàgina: BDHAH
Darreres entrades:
2017-02-03
14:37
202 p, 27.4 MB Bartomeu Ferrà, álbum artístico de Mallorca / Bassegoda, Bonaventura, ed.
L’Álbum artístico de Mallorca es va iniciar el 1873, quan el seu autor tenia només trenta anys. El volum es configura mitjançant la tria i reproducció fotogràfica de cinquanta peces destacades del patrimoni noble mallorquí, a partir de les quals Ferrà intenta una antologia dels tresors artístics més destacats de l’illa, amb el benentès que en queden fora els conjunts monumentals i arquitectònics i els paratges pintorescos i naturals. [...]
L’Álbum artístico de Mallorca se inició en 1873, cuando su autor tenía sólo treinta años. El volumen se estructura con la selección y reproducción fotográfica de cincuenta piezas destacadas del patrimonio noble mallorquín, a partir de los quals Ferrà intenta una antologia dels tresors artístics més destacats de l’illa, amb el benentès que en queden fora els conjuntos monumentales y arquitectónicos y los lugares pintorescos y naturales. [...]

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Servei de Publicacions de la UAB 2017  
2016-03-31
11:46
20 p, 5.5 MB L'Excursionisme y l'arqueologia conferència llegida en la vetllada del dis 17 de Janer[sic] 1902 celebrada en el Centre Excursionista de Catalunya / Gudiol i Cunill, Josep, 1872-1931 ; Centre Excursionista de Catalunya ; Tipologia L'Avenç
Conferència presentada l'any 1902 sobre com l'afició per l'excursionisme a Catalunya pot desenvolupar un interès per l'arqueologia i l'art que hi trobem al territori.
Conferencia presentada el año 1902 sobre como la afición por el excursionismo en Catalunya puede desarrollar un interés por la arqueología y el arte que se encuentran en el territorio.
Conference presented in 1902 on how the love for hiking in Catalonia can develop an interest in the archeology and art we find in the place.

Barcelona : Tip. L'Avenç, 1902  
2016-03-31
11:46
47 p, 12.0 MB Historial de la Asociación de Amigos de los Museos [1933-1947] / Amigos de los Museos. ; Talleres Gráficos Rubiralta
Monografia que reflecteix l'activitat de l'Asociación de Amigos de los Museos des dels seus inicis al 1933 fins el 1944, any de la seva publicació. Inclou informació sobre les juntes directives, socis, estatuts, així com la història de l'entitat, mencionant les exposicions que s'han realitzat, visites culturals, donacions, conferències organitzades, etc.
Monografía que refleja la actividad de la Asociación de Amigos de los Museos desde sus inicios en 1933 hasta 1944, año de su publicación. Incluye información sobre las juntas directivas, socios, estatutos, así como de la historia de la entidad, mencionando las exposiciones que se han realizado, visitas culturales, donaciones, conferencias organizadas, etc.
Monograph reflecting the activity of the Association of Friends of Museums since its beginnings in 1933 until 1944, the year of its publication. It includes information on the boards, members, laws and history of the organization, mentioning exhibitions, cultural visits, donations, organized conferences, etc.

Barcelona: Talleres Gráficos Rubiralta 1945  
2016-03-18
12:31
55 p, 11.6 MB El Mobiliari litúrgic : resum arqueológich / Gudiol i Cunill, Josep, 1872-1931 ; Tipografia Balmesiana
Monografia publicada a Vic l'any 1920 sobre el mobiliari litúrgic, la seva utilitat i la seva evolució al llarg dels temps.
Monografía publicada en Vic el año 1920 sobre el mobiliario litúrgico, su utilidad y su evolución a lo largo del tiempo.
Monograph published in Vic in 1920 on liturgical furniture, its usefulness and its evolution throughout history.

Vich : Tip. Balmesiana, 1920  
2015-05-06
14:24
22 p, 22.7 MB Memoria sobre el estilo más conveniente para los edificios religiosos, sobre museos diocesanos y sobre juntas periciales consultivas : respecto a arquitectura, antigüedades y bellas artes sagradas / Acosta de la Torre, Liborio ; Tipografía de los Huérfanos (Madrid)
Discurs presentat en el Congreso Católico Nacional de 1889 per Liborio Acosta de la Torre. Tracta sobre l’estil arquitectònic més convenient per als edificis religiosos, així com sobre la conveniència de què cada Diòcesi tingui un museu d’art cristià, a més de tractar temes com la restauració i el valor dels objectes que continguin.
Discurso presentado en el Congreso Católico Nacional de 1889 por Liborio Acosta de la Torre. Trata sobre el estilo arquitectónico más conveniente para los edificions religiosos, asó como sobre la conveniencia de que cada Diócesis tenga un museo de arte cristiano, además de tratar temas como la restauración y el valor de los objetos que contengan.
Speech presented at the 1889 National Catholic Congress by Liborio Acosta de la Torre. It deals with the architectural style more suitable for religious buildings, as well as the convenience for each Diocese to have a museum of Christian art, in addition to topics such as the restoration and value of the objects that contain.

Madrid : Tipografía de los Huérfanos, 1889  
2015-05-06
14:24
20 p, 39.9 MB Catálogo y reseña de los objetos que se encuentran en la esposición arqueológica celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento constitucional de Valencia con motivo del enlace de S.M. el Rey, situada en los claustros del Real Colegio de Corpus Christi / Imprenta de José Domènech
Catàleg dels objectes que van formar part de l’Exposició Arqueològica que es va celebrar a la ciutat de València l’any 1878. A més, inclou el nom de les persones que van cedir els objectes per a muntar l’exposició.
Catálogo de los objetos que formaron parte de la Exposición Arqueológica que se celebró en la ciudad de Valencia el año 1878. Además, incluye el nombre de las personas que cedieron los objetos para montar la exposición.
Catalog of the objects from the Archaeological Exhibition held in the city of Valencia in 1878. It also includes the names of the people who gave the objects to mount the exhibition.

Valencia : Imprenta de José Domènech, 1878  
2015-05-06
14:24
26 p, 11.5 MB Exposición de Arte Retrospectivo : avance de catálogo / Congreso de Estudios Vascos (2n : 1920 : Pamplona, Navarra)
Catàleg dels quadres i objectes inclosos en l’exposició que es va realitzar amb motiu del Segundo Congreso de Estudios Vascos, celebrat l’any 1920 a Pamplona.
Catálogo de los cuadros y objetos incluídos en la exposición que se realizó con motivo del Segundo Congreso de Estudios Vascos, celebrado el año 1920 en Pamplona.
Catalog of the paintings and objects included in the exhibition which was made on the occasion of the Segundo Congreso de Estudios Vascos held in 1920 in Pamplona.

Pamplona : Sociedad Española de Papelería, 1920  
2015-05-06
14:24
7 p, 2.3 MB Exposiciones artísticas : relación de los cuadros y objetos expuestos / Congreso de Estudios Vascos (1r : 1918 : Oñati, País Basc)
Catàleg dels quadres i objectes inclosos en l’exposició que es va realitzar amb motiu del Primer Congreso de Estudios Vascos-Oñate celebrat el mes de setembre de 1918.
Catálogo de los cuadros y objetos incluídos en la exposición que se realizó con motivo del Primer Congreso de Estudios Vascos-Oñate, celebrado el mes de septiembre de 1918.
Catalog of the paintings and objects included in the exhibition which was made on the occasion of the Primer Congreso de Estudios Vascos-Oñate held in September 1918.

[s.l. : s.n.], 1918  
2015-05-06
14:24
15 p, 14.0 MB Catalogue de la collection de tableaux de feu son Altesse Royale l'Infante Marie Christine de Bourbon / Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús (Madrid)
Catàleg de les obres de la col•lecció de María Cristina de Borbó i Borbó-Dues Sicílies (1833-1902), qui va ser infanta d’Espanya. Casada amb l’infant Sebastià de Borbó i de Bragança (1811-1875), reconegut carlista, va heretar bona part de la seva col•lecció d’art quan aquest va morir.
Catálogo de las obras de la colección de María Cristina de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (1833-1902), que fue infanta de España. Casada con el infante Sebastián de Borbón y de Braganza (1811-1875), reconocido carlista, a su muerte heredó buena parte de su colección de arte.
Catalog of the works from the collection of María Cristina de Borbón y Borbón-Dos Sicílias (1833-1902), Infanta of Spain. Married to the infante Sebastian de Borbón y de Braganza (1811-1875), recognized carlista, she inherited much of his art collection when he died.

Madrid : Imprenta del Asilo de Huérfanos de S. C. de Jesús, 1902  
2015-05-06
14:24
22 p, 18.3 MB Sermón que, en la solemnísima fiesta de Acción de Gracias, por la recuperación de la imagen y restauración del famoso cuadro de S. Antonio de Murillo / Fernández, Cayetano, 1820-1901 ; Imprenta y Librería A. Izquierdo y Sobrino
Es tracta d’un sermó pronunciat per Cayetano Fernández, prevere, el dia 13 d’octubre de 1875 a Sevilla, amb motiu de la recuperació i posterior restauració de l’obra La visión de San Antonio de Padua, de Bartolomé Esteban Murillo (1656). [...]
Se trata de un sermón pronunciado por Cayetano Fernández, sacerdote, el día 13 de octubre de 1875 en Sevilla, con motivo de la recuperación y posterior restauración de la obra La visión de San Antonio de Padua, de Bartolomé Esteban Murillo (1656). [...]
It is a sermon by the priest Cayetano Fernández, on 13 October 1875 in Seville, about the recovery and subsequent restoration of the work La visión de San Antonio de Padua, by Bartolomé Esteban Murillo (1656). [...]

Sevilla : A. Izquierdo y Sobrino, 1875