Darreres entrades:
2015-10-01
20:23

16 p, 790.3 KB
Dimensiones del pluralismo jurídico / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Congrés d'Antropologia Barcelona, Catalunya : 9è : 2002
Las nociones de monismo, dualismo y pluralismo jurídico son propias del desarrollo de la filosofía jurídica del siglo XX. En antropología, desde la aparación de la Law & Society Association y la fundación en 1978, de la Comisión on Folk Law and Legal Pluralism, la discusión sobre las características de la oposición entre pluralismo y monismo jurídico basadas en la codificación de la ley estatal han sido constantes. [...]
Barcelona Institut Català d'Antropologia 2003
Cultura & política : actas : 9è Congrés d'Antropologia, BCN, 4, 5, 6 i 7 de setembre de 2002, 2002  
2015-10-01
15:51

20 p, 150.1 KB
El Plan comunitario de Trinitat Nova / Castilleja, Dolores ; Céspedes, Atanasi ; Pindado, Fernando ; Rebollo, Óscar ; Ruggero, Alejandro
Barcelona El Viejo Topo 2001 (Construyendo ciudadanía ; 2)
Prácticas locales de creatividad social, 2001, p.149-168  
2015-10-01
11:17

74 p, 565.4 KB
Les desigualtats en el mercat de treball / Recio, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Recio, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’objecte d’aquest capítol es analitzar les desigualtats generades en el mercat laboral. En el nostre model social el treball mercantil constitueix una activitat central en la vida de la gent i en gran mesura condiciona les seves vides. [...]
Barcelona Mediterrània 2005 (Polítiques (Mediterrània) ; 26)
Estructura social i desigualtats a Catalunya : classes socials, educació, treball i usos del temps, 2005, Vol. 1, p.255-328  
2015-10-01
10:45

76 p, 464.8 KB
La gestió del temps quotidià : dificultats d’encaix, escassetat i desigualtats / Moreno Colom, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’escrit exposa els resultats d’una primera anàlisi orientativa de l’estudi de la problemàtica del malestar del temps en les societats occidentals contemporànies. Un malestar que, si bé es va començar a manifestar entre les dones adultes que es troben en règim de doble presència, sembla que cada vegada s’estén més entre diversos col·lectius. [...]
Barcelona Mediterrània 2005 (Polítiques (Mediterrània) ; 26)
Estructura social i desigualtats a Catalunya : classes socials, educació, treball i usos del temps, 2005, Vol. 1, p.357-430  
2015-09-30
16:13

61 p, 409.4 KB
Els usos del temps a Catalunya / Moreno Colom, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els usos que les persones fan del temps donen una visió de les desigualtats socials alhora que permeten aprofundir en el coneixement dels mecanismes que les generen, sobretot quan s’analitza la relació del temps amb el treball. [...]
Barcelona Fundació Jaume Bofill : Mediterrània 2008 (Polítiques / Fundació Jaume Bofill ; 65)
Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, 2008, p.403-463  
2015-09-28
16:51

32 p, 375.1 KB
Justicia relacional, servicios web y la segunda generación de la web semántica / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
Zaragoza Prensas Universitarias de Zaragoza 2009 (LEFIS Series ; 7)
Derecho, gobernanza y tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento, 2009, p. 247-278  
2015-09-25
10:18

115 p, 1.5 MB
Teoría sociológica de las relaciones laborales / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Este capítulo nos ofrece una visión de la teoría y conceptos sociológicos aplicados al estudio de las relaciones laborales. La teoría sociológica de las relaciones laborales se nutre de las corrientes generales de esta disciplina, como son el funcionalismo, el estructural-funcionalismo, el marxismo y el interaccionismo. [...]
Barcelona UOC 2003 (Manuales (Universitat Oberta de Catalunya). Economía y Empresa)
Teoría de las relaciones laborales. Fundamentos, 2003, p.149-263  
2015-09-23
10:46

22 p, 77.2 KB
Les polítiques per a l’organització social de la cura a l’esfera local : implicacions des de la perspectiva de gènere / Torns, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona)
El seu objectiu és només oferir algunes reflexions sobre què vol dir, hores d’ara, organitzar socialment la cura tenint com a horitzó aconseguir benestar quotidià. Veure com aquesta qüestió afecta unes relacions socials entre homes i dones on el malestar de les desigualtats persisteix. [...]
Barcelona Institut de Ciències Polítiques i Socials 2007 (Grana ; 23)
Les àrees de serveis personals : donant perspectiva de gènere a les polítiques socials d’àmbit local., 2007, p.27-48  
2015-09-18
10:29

32 p, 148.0 KB
Gènere : una anàlisi de les transicions juvenils de la perspectiva de gènere / Moreno, Sara, 1978- (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família 2013 (Estudis (Catalunya. Direcció General de Joventut) ; 34)
Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 : les diferents vivències de la joventut, 2013, Vol. 2, p.187-2018  
2015-09-17
15:42

108 p, 796.5 KB
Treball : condicions en el mercat de treball i trajectòries laborals de la joventut catalana / Castelló, Laia (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Bolíbar Planas, Mireia (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Barranco Font, Oriol (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Miquel Verd, Joan (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família 2013 (Estudis (Catalunya. Direcció General de Joventut) ; 34)
Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 : Transicions juvenils i condicions materials d’existència, 2013, Vol. 1, p.117-224