Documents d'anàlisi geogràfica
Documents d'anàlisi geogràfica és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la Revista edita tres números l'any.
Darreres entrades:
2016-05-25
14:27

4 p, 157.3 KB
Ressenyes / Pujol, Hermínia (Centre d'Estudis Demogràfics)
Obra ressenyada: A. SABATÉ MARTÍNEZ; J. M. RODRÍGUEZ MOYA; M. A. DÍAZ MUÑOZ, Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una geografia del género. Madrid: Síntesis, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 259-262  
2016-05-25
14:23

3 p, 133.0 KB
Ressenyes / Mendizàbal, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: José Ignacio MURO; Francesc NADAL; Luis URTEAGA, Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 257-259  
2016-05-25
14:19

4 p, 179.8 KB
Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Armando MONTANARI; Allan M. WILLIAMS (eds. ), European tourism. Regions, spaces and restructuring. Chichester, Anglaterra: John Wiley & Sons, 1995.
2007
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 253-256  
2016-05-25
14:15

5 p, 216.0 KB
Ressenyes / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Norman HUDSON, Soil conservation. 3a. ed. Londres: B T Batsford Limited, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 248-252  
2016-05-25
13:59

3 p, 132.7 KB
Ressenyes / Villanueva, Maria (Villanueva i Margalef) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Costis HADJIMICHALIS ; David SADLER (eds:), Europe at the margins. New Mosaics of Inequality. Chichester: European Science Foundation; John Wiley and Sons, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 246-248  
2016-05-25
13:50

3 p, 135.6 KB
Ressenyes / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Els barris d'ADIGSA. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 243-245  
2016-05-25
13:45

3 p, 127.9 KB
Ressenyes / Muñoz Ramírez, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: El futur de les perifèries urbanes. Canvi econòmic i crisi social a les metròpolis contemporànies. Actes de les Jornades de Reflexió i Mostra d'Art organitzades per l'lnstitut de Batxillerat "Barri Besós". [...]
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 241-243  
2016-05-25
13:37

3 p, 129.0 KB
Ressenyes / Gordi i Serrat, Josep, 1959- (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Obra ressenyada: Alfonso ALLESSANDRINI, Pensare il bosco. Roma: Edizioni Abete, 1993.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 239-241  
2016-05-18
15:42

4 p, 48.3 KB
Ressenyes / Serra i Salvi, Anna (Universitat de Girona. Unitat de Geografia)
Obra ressenyada: Arcadi OLIVERES, Contra la fam i la guerra. Barcelona: Angle Editorial, 2004.
2004
Documents d'anàlisi geogràfica, Núm. 44 (2004) , p. 204-207  
2016-05-18
15:21

12 p, 83.1 KB
Ressenya / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Francisco CALVO GARCÍA-TORNEL, Sociedades y territorios en riesgo. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2001 ; Francisco Javier AYALA-CARCEDO; Jorge OLCINA CANTOS (coords. ) Riesgos naturales. [...]
2004
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 44 (2004) , p. 193-204