Datasets


Conjunts de dades finals de recerca o dades associades a una publicació dels grups i centres de recerca de la UAB. El programa H2020 estableix que, a partir de 2017, els datasets que siguin el resultat d’un projecte finançat s’hauran de publicar, per defecte, en obert, complint els criteris FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) 

Darreres entrades:
2017-04-21
14:14
7.6 KB A journey around alpha and omega to estimate internal consistency reliability supplementary materials / Viladrich, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut) ; Angulo-Brunet, Ariadna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut) ; Doval, Eduardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut)
Les quatre bases de dades son material suplementari de l'article "A journey around alpha and omega to estimate internal consistency reliability" que es publicarà properament a la revista "Anales de Psicologia". [...]
Las cuatro bases de datos son material suplementario del artículo “Un viaje alrededor de alfa y omega para estimar la fiabilidad de consistencia interna” que se publicará próximanente en la revista “Anales de Psicología”. [...]

2017
4 documents