Institutional documents
In this series you will find documents produced by the Universitat Autònoma de Barcelona that reflect its activity, policy and action lines: statutes, reports, strategic plans of different areas, action plans, protocols, etc. The repository also gathers annual repports of the University or its services or research centres in the series Annual reports. http://ddd.uab.cat/collection/docinsuab?ln=en
Latest additions:
2015-11-25
12:05

48 p, 82.7 MB
Doctor Honoris Causa Federico Mayor Zaragoza / Mayor Zaragoza, Federico ; Cuchillo, Claudi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona.
1989  
2015-11-19
15:38

3 p, 80.8 KB
Directrius de Secretaria General : Adreces de correu / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Informàtica
Patró que han de seguir les adreces de correu electrònic de comptes no personals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2015?  
2015-11-18
21:04

8 p, 153.3 KB
Document de seguretat de protecció de dades de caràcter personal : funcions i obligacions del personal / Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2006  
2015-11-18
20:25

58 p, 642.9 KB
Document de seguretat de protecció de dades de caràcter personal / Universitat Autònoma de Barcelona
En aquest document de seguretat es defineixen tant les mesures organitzatives com les tècniques que ha de complir tot el personal de la Universitat Autònoma de Barcelona per observar un estricte compliment de la legislació vigent sobre els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
2006  
2015-11-18
19:57

2 p, 20.1 KB
Normativa per a la connexió a la xarxa informàtica de la Universitat / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Informàtica
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2015?  
2015-11-18
19:41

21 p, 64.4 KB
Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre protecció de dades de caràcter personal / Universitat Autònoma de Barcelona
Normativa que té com a objecte l'establiment de les obligacions principals que corresponen a la Universitat Autònoma de Barcelona en relació amb la creació dels seus fitxers de dades de caràcter personal, la recollida i el tractament de les dades, la cessió eventual d’aquestes, els procediments i les garanties per a l’exercici per part de les persones interessades dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la resta d’obligacions que li pertoquen d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les disposicions que la desenvolupen.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2006  
2015-11-18
19:14

17 p, 52.8 KB
Reglament del Servei d'Informàtica / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Informàtica
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2015  
2015-11-13
13:34

340x420, 135.5 KB
Doctor Honoris Causa Francisco José Ayala / Ayala, Francisco J., 1934- ; Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions 2015
2 documents
2015-11-13
13:22

113 p, 4.0 MB
Doctor Honoris Causa Tatsuo Itoh / Itoh, Tatsuo ; Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions 2015
2 documents
2015-11-10
14:11

98 p, 882.1 KB
Pla de prevenció de la UAB : Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 d'abril de 2012 / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Prevenció i Assistència
El Pla de prevenció de riscos laborals és l'instrument de gestió per integrar la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tant en el conjunt d'activitats (acadèmiques, de recerca i de gestió) com en tots els nivells jeràrquics d'acord amb l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) i de l'article 2 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2012  
Focus on:
UAB Annual reports (42)
Honoris causa doctors (32)