Institutional documents
In this series you will find documents produced by the Universitat Autònoma de Barcelona that reflect its activity, policy and action lines: statutes, reports, strategic plans of different areas, action plans, protocols, etc. The repository also gathers annual repports of the University or its services or research centres in the series Annual reports. http://ddd.uab.cat/collection/docinsuab?ln=en
Latest additions:
2016-02-04
20:22

5 p, 42.3 KB
Reglament de funcionament de la síndica o el síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona. Síndic de greuges
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2014  
2016-02-04
20:03

18 p, 80.7 KB
Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell Social
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2011  
2016-02-04
19:45

11 p, 63.2 KB
Reglament del Claustre / Universitat Autònoma de Barcelona. Claustre
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2008  
2016-02-04
19:32

11 p, 76.5 KB
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
2016-02-04
19:02

11 p, 76.5 KB
Reglament del Consell de Govern / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2013  
2015-12-21
14:58

10 p, 66.5 KB
Discurs del rector de la UAB amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2015-2016 / Sancho Pifarré, Ferran, rector ; Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2015  
2015-11-25
12:05

48 p, 82.7 MB
Doctor Honoris Causa Federico Mayor Zaragoza / Mayor Zaragoza, Federico ; Cuchillo, Claudi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona.
1989  
2015-11-19
15:38

3 p, 80.8 KB
Directrius de Secretaria General : Adreces de correu / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Informàtica
Patró que han de seguir les adreces de correu electrònic de comptes no personals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2015?  
2015-11-18
21:04

8 p, 153.3 KB
Document de seguretat de protecció de dades de caràcter personal : funcions i obligacions del personal / Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2006  
2015-11-18
20:25

58 p, 642.9 KB
Document de seguretat de protecció de dades de caràcter personal / Universitat Autònoma de Barcelona
En aquest document de seguretat es defineixen tant les mesures organitzatives com les tècniques que ha de complir tot el personal de la Universitat Autònoma de Barcelona per observar un estricte compliment de la legislació vigent sobre els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
2006