Limitar per col·lecció:
Grups de recerca (producció científica) (520)
Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) (137) CLIL-SI. Semiimmersió en llengua estrangera a l'aula inclusiva (119) Eficàcia de la Formació (7) Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) (122) Laboratori d'Anàlisi Instrumental de la Comunicació (48) Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques. Grup de Materials Nanoestructurats (2009 SGR 1292) (87)