Limitar per col·lecció:
Centres i grups de recerca (producció científica) (1,188)
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) (232) Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) (131) Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) (149) CLIL-SI. Semiimmersió en llengua estrangera a l'aula inclusiva (119) Eficàcia de la Formació (8) Gabinet de Comunicació i Educació (17) Grup d’Investigació en Estructura i Polítiques de Comunicació Daniel Jones (0) Chemical Ecology and Toxicology Lab  (6) Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social (IARS)  (1) Grup de Recerca en Traducció del xinès al català/castellà (TXICC) (17) Imbalance-P ERC Synergy grant - 2013 (ERC-2013-610028) (17) Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) (246) Institut de Neurociències (INc) (104) Laboratori d'Anàlisi Instrumental de la Comunicació (48) Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques. Grup de Materials Nanoestructurats (93)