Limitar per col·lecció:
Centres i grups de recerca (producció científica) (927)
Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) (106) Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) (81) Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) (146) CLIL-SI. Semiimmersió en llengua estrangera a l'aula inclusiva (119) Eficàcia de la Formació (7) Gabinet de Comunicació i Educació (0) Grup d’Investigació en Estructura i Polítiques de Comunicació Daniel Jones (0) Imbalance-P ERC Synergy grant - 2013 (ERC-2013-610028) (13) Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) (216) Institut de Neurociències (INc) (98) Laboratori d'Anàlisi Instrumental de la Comunicació (48) Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques. Grup de Materials Nanoestructurats (93)