Faventia
Se'n publica un número cada any, dividit en un fascicle o dos; a més, s'editen volums monogràfics i annexos. La revista té tres parts: articles, notes i recensions. Comprèn els diversos aspectes de les ciències de l'antiguitat relacionats amb el món clàssic, especialment els relacionats amb les nostres terres, és a dir, s'ocupa de l'antiguitat clàssica, la tardoantiguitat, la llatinitat medieval, l'humanisme i la tradició clàssica.
Darreres entrades:
2015-11-05
13:51

4 p, 34.9 KB
Ressenyes / Ñaco del Hoyo, Toni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: G. HAJNÓCZI (a cura de), La Pannonia e l’Impero Romano. Atti del convegno internazionale «La Pannonia e l’Impero Romano». Accademia d’Ungheria e l’Istituto Austriaco di Cultura (Roma, 13-16 gennaio 1994). [...]
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 198-201  
2015-11-05
13:46

4 p, 37.7 KB
Ressenyes / García Martínez, María Antonia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Gay ROBINS, Las Mujeres en el Antiguo Egipto. Londres: British Museum, 1993.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 195-198  
2015-11-05
13:37

2 p, 22.6 KB
Ressenyes / Alturo i Perucho, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Jaume MEDINA, La poesia llatina dels Països Catalans. Segles X-XX (antologia). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. [...]
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 194-195  
2015-11-05
13:33

5 p, 72.9 KB
Ressenyes / Santiago Álvarez, Rosa-Araceli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: John CHADWICK, Lexicographica graeca. Contributions to the Lexicography of Ancient Greek. Oxford: Clarendon Press, 1996.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 190-194  
2015-11-05
13:28

2 p, 21.3 KB
Ressenyes / Soler i Nicolau, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Obra ressenyada: J. C. BERMEJO BARRERA, Grecia Arcaica: la mitología. Madrid, 1996.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 189-190  
2015-11-05
13:16

2 p, 44.8 KB
Ressenyes / Pàmias i Massana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Eva CANTARELLA, La calamidad ambigua. Condición e imagen de la mujer en la antigüedad griega y romana. Traducció i presentació d’Andrés Pociña. Madrid: Ediciones Clásicas, 1991.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 188-189  
2015-11-05
13:07

3 p, 54.1 KB
Ressenyes / Cuartero, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Jordi CORS I MEYA, A Concordance of The Phoenician History of Philo of Byblos. Sabadell: Ausa. Aula Orientalis Supplementa 10, 1995.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 186-188  
2015-11-05
13:01

3 p, 53.8 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Karl GALINSKY, Augustan Culture. An Interpretative Introduction. Princeton: Princeton University Press, 1996.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 184-186  
2015-11-05
12:54

2 p, 21.7 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Paolo CUGUSI, Aspetti letterari dei Carmina Latina Epigraphica. Bolònia: Pàtron Editore, 1996.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 183-184  
2015-11-05
12:38

2 p, 21.3 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Index de les obres ressenyades: Mario CITRONI, Poesia e lettori in Roma antica. Roma-Bari: Editori Laterza. 1995.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 180-181