Faventia
Se'n publica un número cada any, dividit en un fascicle o dos; a més, s'editen volums monogràfics i annexos. La revista té tres parts: articles, notes i recensions. Comprèn els diversos aspectes de les ciències de l'antiguitat relacionats amb el món clàssic, especialment els relacionats amb les nostres terres, és a dir, s'ocupa de l'antiguitat clàssica, la tardoantiguitat, la llatinitat medieval, l'humanisme i la tradició clàssica.
Darreres entrades:
2016-02-09
17:07

4 p, 21.8 KB
Ressenyes / Cruz Palma, Óscar Luis de la (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Joan GÓMEZ PALLARÈS, Studia Chronologica. Estudios sobre manuscritos latinos de cómputo. Madrid: Ediciones Clásicas, 1999.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 167-170  
2016-02-09
17:03

3 p, 19.6 KB
Ressenyes / Raimondi, Sergio (Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina))
Obra ressenyada: S. HINDS, Allusion and intertext. Dynamics of approppriation in Roman poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 165-167  
2016-02-09
16:57

3 p, 20.5 KB
Ressenyes / Raimondi, Sergio (Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina))
Obra ressenyada: H. SAMOILOVICH; A. D. TURSI, Horacio. XX Odas del Libro Tercero. Madrid: Hiperión, 1998.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 163-165  
2016-02-09
16:53

3 p, 20.1 KB
Ressenyes / Medina, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Jesús ALTURO I PERUCHO, Studia in codicum fragmenta. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari de Paleografia, Diplomàtica i Codicologia, 1999.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 161-163  
2016-02-09
16:49

3 p, 19.9 KB
Ressenyes / Medina, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: L’Esparver Clàssic [Col·lecció], Barcelona: Edicions de la Magrana.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 159-161  
2016-02-09
16:41

2 p, 14.7 KB
Ressenyes / Bielsa i Mialet, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Obra ressenyada: CATUL; a cura d’Antoni Seva, Poemes. Barcelona: Quaderns Crema, 1999 ; GAI VALERI CATUL; versió de Jordi PARRAMON I BLASCO, Poesies completes. Barcelona: Edicions 62 Empúries, 1999.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 158-159  
2016-02-09
16:33

2 p, 13.8 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: A. LÓPEZ, Modelando con palabras. La elaboración de las imágenes ejemplares de Catón y Cornelia. Madrid, 1998.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 157-158  
2016-02-09
16:28

2 p, 14.2 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: CATUL; a cura d’Antoni SEVA, Poemes. Barcelona: Quaderns Crema, 1999.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 155-156  
2016-02-09
16:21

2 p, 14.7 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: CICERÓN; introducción, traducción y notas de Ángel ESCOBAR, Sobre la naturaleza de los dioses. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1999.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 154-155  
2016-02-09
16:16

3 p, 19.3 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: N. HORSFALL, Virgil. Aeneid 7. A Commentary. Leiden, 2000.
2000
Faventia, Vol. 22 Núm. 2 (2000) , p. 152-154