Faventia
It’s published once a year, divided into one or two parts. Thus, monographic volumes and appendix are published. The journal has three parts: articles, notes and reviews. The journal covers different aspects of sciences in former times linked to the classic world, specially the ones related to our lands, that is, it covers the classical antiquity, the later antiquity, the medieval Latinity, the humanism and the classical tradition.
Latest additions:
2015-11-05
13:51

4 p, 34.9 KB
Ressenyes / Ñaco del Hoyo, Toni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: G. HAJNÓCZI (a cura de), La Pannonia e l’Impero Romano. Atti del convegno internazionale «La Pannonia e l’Impero Romano». Accademia d’Ungheria e l’Istituto Austriaco di Cultura (Roma, 13-16 gennaio 1994). [...]
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 198-201  
2015-11-05
13:46

4 p, 37.7 KB
Ressenyes / García Martínez, María Antonia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Gay ROBINS, Las Mujeres en el Antiguo Egipto. Londres: British Museum, 1993.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 195-198  
2015-11-05
13:37

2 p, 22.6 KB
Ressenyes / Alturo i Perucho, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Jaume MEDINA, La poesia llatina dels Països Catalans. Segles X-XX (antologia). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. [...]
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 194-195  
2015-11-05
13:33

5 p, 72.9 KB
Ressenyes / Santiago Álvarez, Rosa-Araceli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: John CHADWICK, Lexicographica graeca. Contributions to the Lexicography of Ancient Greek. Oxford: Clarendon Press, 1996.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 190-194  
2015-11-05
13:28

2 p, 21.3 KB
Ressenyes / Soler i Nicolau, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Obra ressenyada: J. C. BERMEJO BARRERA, Grecia Arcaica: la mitología. Madrid, 1996.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 189-190  
2015-11-05
13:16

2 p, 44.8 KB
Ressenyes / Pàmias i Massana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Eva CANTARELLA, La calamidad ambigua. Condición e imagen de la mujer en la antigüedad griega y romana. Traducció i presentació d’Andrés Pociña. Madrid: Ediciones Clásicas, 1991.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 188-189  
2015-11-05
13:07

3 p, 54.1 KB
Ressenyes / Cuartero, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Jordi CORS I MEYA, A Concordance of The Phoenician History of Philo of Byblos. Sabadell: Ausa. Aula Orientalis Supplementa 10, 1995.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 186-188  
2015-11-05
13:01

3 p, 53.8 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Karl GALINSKY, Augustan Culture. An Interpretative Introduction. Princeton: Princeton University Press, 1996.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 184-186  
2015-11-05
12:54

2 p, 21.7 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Paolo CUGUSI, Aspetti letterari dei Carmina Latina Epigraphica. Bolònia: Pàtron Editore, 1996.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 183-184  
2015-11-05
12:38

2 p, 21.3 KB
Ressenyes / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Index de les obres ressenyades: Mario CITRONI, Poesia e lettori in Roma antica. Roma-Bari: Editori Laterza. 1995.
1997
Faventia, Vol. 19 Núm. 2 (1997) , p. 180-181