Personal and institutional archives
Les biblioteques de la UAB han rebut importants donacions de material per part d'intelectuals i estudiosos de diverses branques del coneixement, pertanyents o no a la comunitat universitària. Aquests llegats estan constituïts per diferents tipus de materials (correspondència personal, biblioteques privades, retalls de premsa ...) i donen lloc, majoritàriament, a un fons diferenciat que pot tenir unes certes restriccions en la seva consulta. Hi ha alguns casos en que s’han digitalitzat part o la totalitat dels fons i aquestes digitalitzacions estan recollides en aquest dipòsit, en d’altres la documentació es conserva en el seu format original a les biblioteques, per tenir més informació de tot ells podeu consultar el nostre web. Fons Personals
Narrow by collection:
Bernard Lesfargues (336)
Bernard Lesfargues audiovisual (3) Bernard Lesfargues correspondence (332) Bernat Lesfargues, obra de creació aliena. Manuscrits (1)
David Rosenthal (6)
Ferran Sunyer i Balaguer (1,159)
Ferran Sunyer i Balaguer correspondence (1,159)
Radio Barcelona scripts (22)
Jaume Camps (528)
Jaume Camps, activitat professional (191) Jaume Camps, apunts (171) Jaume Camps, congressos (36) Jaume Camps, documentació personal i familiar (11) Jaume Camps, photographs (86) Jaume Camps, il·lustracions (33)
Jaume Roca (319)
Jaume Roca, activitat professional (49) Jaume Roca, apunts (147) Jaume Roca, congressos (32) Jaume Roca, documentació aliena (84) Jaume Roca, documentació personal i familiar (7)
Jordi Arbonès (1,198)
Jordi Arbonès professional activities (23) Jordi Arbonès Other documents (23) Jordi Arbonès correspondence (590) Jordi Arbonès dedications (217) Jordi Arbonès, creative works (168) Jordi Arbonès Creative works of others. Manuscripts (26) Jordi Arbonès recognition and criticism (151)
José Agustín Goytisolo (7,781)
José Agustín Goytisolo audio (118) José Agustín Goytisolo correspondence (3,923) José Agustín Goytisolo, dedications (209) José Agustín Goytisolo, personal and family documents (29) José Agustín Goytisolo, professional documentation (107) José Agustín Goytisolo, photographs (216) José Agustín Goytisolo, creative work (1,972) José Agustín Goytisolo, creative work of others (98) José Agustín Goytisolo, recognition and criticism (1,049) José Agustín Goytisolo videos (60)
Pedro Pascual (1,451)
Pedro Pascual, notes (43) Pedro Pascual correspondence (1,408)
Ramon Ortiz Fornaguera  (429)
Ramón Ortiz Fornaguera. Correspondència (298) Ramón Ortiz Fornaguera. Documents (83) Ramón Ortiz Fornaguera. Treballs originals (48)
Pere Calders (3,882)
Pere Calders, professional activities  (31) Pere Calders, audio (5) Pere Calders, correspondence  (783) Pere Calders, personal and family documentation (50) Pere Calders photographs  (1,007) Pere Calders, creative work  (1,836) Pere Calders, recognition and criticism (159) Pere Calders, video (11)
Societat del Gran Teatre del Liceu (2,409)
Societat del Gran Teatre del Liceu, administration  (13) Societat del Gran Teatre del Liceu, posters (15) Societat del Gran Teatre del Liceu, management of the Institution (22) Societat del Gran Teatre del Liceu, technical documentation (250) Societat del Gran Teatre del Liceu, scenographies (236) Societat del Gran Teatre del Liceu, photographs (11) Societat del Gran Teatre del Liceu, librettos  (29) Societat del Gran Teatre del Liceu, scores (1) Societat del Gran Teatre del Liceu, programs of the opera performances (1,832)