Grup de Recerca Educació i Treball (GRET)

El Grup de Recerca Educació i Treball (GRET) del Departament de Sociologia de la UAB és un grup fundat l'any 1987 i que desenvolupa la seva recerca en tres grans àrees:

a) Transició de les persones joves: anàlisi dels itineraris formatius i laborals de les persones joves, particularment des de que acaben l'escola obligatòria i no continuen estudiant o trien estudis de formació professional.
b) Estudis universitaris: anàlisi de les trajectòries formatives d'accés, abandó, aprenentatge i inserció laboral dels estudiants universitaris.
c) Educació, treball i desigualtats socials: anàlisi de la relació entre formació i mercat de treball, dels canvis en l'oferta i demanda de competències, i dels seus efectes en l'equitat i la igualtat d'oportunitats.

El GRET desenvolupa recerca fonamental i també recerca aplicada, en conveni amb institucions públiques, organitzacions socials i de la comunitat educativa per a la millora de les oportunitats socials i educatives de les persones i de la societat. L'anàlisi i avaluació de les polítiques públiques és un eix transversal, en particular de les polítiques educatives, com ara els dispositius contra l'abandó escolar, la promoció de la formació professional o la reforma universitària.

Darreres entrades:
2016-12-15
10:31
11 p, 771.1 KB ¿Qué sucede en España con la movilidad social cuando se tiene en cuenta el género y el origen inmigrante? / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; López-Roldán, Pedro (Institut d'Estudis del Treball) ; Instituto de Investigaciones Gino Germani. Grupo de Estudios sobre Migraciones, Familias y Políticas Públicas ; Instituto de Investigaciones Gino Germani. Grupo sobre Desigualdad y Movilidad Social
2016
Seminario "Desigualdades y Migraciones Internacionales". Buenos Aires, Argentina, : 2016  
2016-12-12
09:33
13 p, 517.3 KB L’acompanyament a les transicions educatives com a política contra l’abandonament escolar prematur i millora de l’èxit / García Gracia Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
L’objectiu d’aquest article és il·lustrar i aportar elements de reflexió sobre la necessària col·laboració entre els centres escolars i els agents socioeducatius del territori, per a la millora de l’èxit educatiu i la reducció de l’abandonament escolar prematur. [...]
The aim of this paper is to reflect on the necessary cooperation between schools and socio-educational agents of the territory in order to improve educational attainment and to reduce the dropout rate. [...]

2016
Revista catalana de pedagogia, Vol. 10 (2016) , p. 33  
2016-10-10
12:36
8 p, 71.7 KB Continuing training for young adults - follow - on or second chance? / Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Grup de Recerca en Educació i Treball)
The changes that have been taking place in industry in recent years - rapid technological progress, new manufacturing processes and products, greater job mobility and new forms of work organisation - mean that education and training are beoming necessary throughout a person’s working life. [...]
1996
European journal of vocational training, Vol. 3 Núm. 8-9 (1996) , p. 71-125  
2016-10-07
14:15
16 p, 106.4 KB Two or three vocational training pathways? An assessment and the current situation in Spain / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
This article outlines the development of vocational training in Spain through the provisions of the major education Laws of 1970, 1990 and 2002. It discusses the extent to which vocational training has been introduced into the education system, i. [...]
2006
European journal of vocational training, Vol. 1 Núm. 37 (2006) , p. 52-67  
2016-10-07
13:38
7 p, 61.9 KB The complexities of assessing ESF performance : some specific examples / Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Casal, Joaquim (Casal Bataller) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Grup de Recerca en Educació i Treball)
During the 1990/91 academic year the ESF Assessment Unit asked us to coordinate the work of a group of European experts from institutions and countries with considerable experience in assessment work - CEREQ (France), IAB (Germany), ISFOL (Italy) and the University of Warwick in the United Kingdom, the aim being to draw up a proposal concerning the methodology for a retrospective evaluation of programmes funded with ESF assistance (Planas and Garcia 1991). [...]
1994
European journal of vocational training, Vol. 3 (1994) , p. 32-38  
2016-10-06
12:46
13 p, 129.4 KB The national and european qualifications frameworks : a new Jerusalem? The spanish evidences / Plana, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sala, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
2009
Qualifications for lifelong learning and employability. Thessaloniki, : 2009  
2016-10-06
12:06
9 p, 35.1 KB Diplomas and the labour market : the debate so far / Planas, Jordi, 1950- (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional)
Thessaloniki European Centre for the Development of Vocational Training 1998 (CEDEFOP panorama. Seminar)
Agora I : raising the level of diplomas and their distribution on the labour market: the lessons of the past and prospects for the future : Thessaloniki, 30 June 1997, 1998, p. 31-41  
2016-10-06
11:34
51 p, 657.9 KB New and Emerging issues in vocational education and training research beyond 2010 / Béduwé, Catherine (Université des sciences sociales de Toulouse) ; Germe, Jean-François (Ecole doctorale Entreprise, Travail, Emploi) ; Leney, Tom ; Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Poumay, Marianne (Université de Liège) ; Armstrong, Russell
This paper is a cooperation between researchers from three areas of vocational education and training (VET) and lifelong learning research. It aims to identify several new and emerging issues that will be crucially relevant to VET research in the post-Lisbon decade. [...]
Luxembourg Office for Official Publications of the European Communities 2009 (CEDEFOP reference series; 70)
Modernising vocational education and training. Fourth report on vocational training research in Europe: background report, 2009, p. 15-65  
2016-10-05
13:16
6 p, 25.7 KB Parvenir à une plate-forme minimale d’enseignement pour tous : stratégies et options politiques. Quelle sorte d’école obligatoire? Avec quel curriculum? / Planas, Jordi, 1950-
Quelles stratégies et options politiques pour parvenir à une plate-forme minimale d’enseignement pour tous ? Répondre à la question posée revient à débattre de l’actuel modèle d’école obligatoire qui, bien qu'ayant permis une élévation considérable du niveau d’éducation pour la majorité de nos concitoyens, n’a pas été capable de le faire pour tous. [...]
Thessaloniki CEDEFOP 1998 (CEDEFOP panorama)
Agora IV: Les bas niveaux de qualification sur le marché du travail: prospective et options polítiques, 1998  
2016-10-03
12:33
11 p, 82.2 KB Identifying interactions between global and local developments : the Observatory for the detection of skill and training needs in the Barcelona region / Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Grup de Recerca en Educació i Treball)
The project presented in this article (1) defines the content and methods for identifying vocational training needs in the Barcelona region from a standpoint different from, and critical of, the ‘technocratic’ methods that have long dominated the monitoring of labour market and training trends. [...]
Luxembourg : Office for official publications of the European Communties, 2007 (CEDEFOP reference series; 52)
Identifying skill needs for the future From research to policy and practice, 2007, p. 106-116