Serveis
En aquestes guies s'expliquen els diferents serveis oferts per les Biblioteques de la UAB: per exemple, préstec de documents, préstec interbibliotecari, on fotocopiar i on imprimir des de cada centre, xarxa sense fils (wireless), etc.
Darreres entrades:
2016-04-20
16:05

2 p, 1.2 MB
Servei de Préstec Consorciat PUC : guia promocional / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Biblioteca de Catalunya sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del CSUC.
2016 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Ciències Socials)  
2014-05-07
10:44

2 p, 387.5 KB
Biblioteca de Medicina, com reservar les sales de treball / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia per conèixer com fer reserves de les sales de treball de la Biblioteca de Medicina-Bellaterra a través del Catàleg UAB.
2015 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Medicina)  
2014-01-14
16:26

2 p, 240.9 KB
Biblioteca de Ciències Socials, ordinadors i connexions / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia per conèixer la relació d'ordinadors i connexions que hi ha a la Biblioteca de Ciències Socials: nombre d'ordinadors; la seva ubicació en els diferents espais de la biblioteca; l'accés a la xarxa sense fils; l'ús d'ordinadors portàtils; on gravar i imprimir informació.
2015 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Ciències Socials)  
2013-04-15
12:14

2 p, 390.0 KB
Biblioteca de Ciències Socials, com reservar les sales de treball / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia per conèixer com fer reserves de les sales de treball de la Biblioteca de Ciències Socials a través del Catàleg UAB.
2015 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Ciències Socials)  
2013-01-15
10:36

1 p, 198.4 KB
Biblioteca de Medicina. Normes d'ús de l'armari custòdia-carregador per a dispositius mòbils / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Normativa d'ús de l'armari custòdia-carregador de dispositius mòbils.
2015 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Medicina)  
2012-11-30
14:49

2 p, 188.8 KB
Biblioteca de Medicina. Fotocopiar, imprimir i escanejar / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia per conèixer on es pot fotocopiar, imprimir i escanejar a la Biblioteca de Medicina - Bellaterra: nombre de màquines impressores/fotocopiadores, algunes de les quals també permeten escanejar documents; la seva ubicació en els diferents espais de la biblioteca; on comprar les targetes; què fer en cas d'incidència; horari del servei de reprografia; procediment i consells a l'hora d'imprimir i escanejar.
2015 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Medicina)
3 documents
2012-11-12
14:01

1 p, 117.1 KB
Biblioteca de Veterinària. Fotocopiar, imprimir i escanejar / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia per conèixer on es pot fotocopiar, imprimir i escanejar a la Biblioteca de Veterinària: nombre de màquines impressores/fotocopiadores, algunes de les quals també permeten escanejar documents; la seva ubicació en els diferents espais de la biblioteca; on comprar les targetes; què fer en cas d'incidència; horari del servei de reprografia; procediment i consells a l'hora d'imprimir i escanejar.
2015 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Veterinària)  
2012-11-07
17:24

2 p, 163.9 KB
Biblioteca de Comunicació, fotocopiar, imprimir i escanejar / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia per conèixer on es pot fotocopiar, imprimir i escanejar a la Biblioteca de Comunicació: nombre de màquines impressores/fotocopiadores, algunes de les quals també permeten escanejar documents; la seva ubicació en els diferents espais de la biblioteca; on comprar les targetes; què fer en cas d'incidència; horari del servei de reprografia; procediment i consells a l'hora d'imprimir i escanejar.
2014 (Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) (Serveis) (Guies de les Biblioteques)
3 documents
2012-11-06
17:03

2 p, 270.1 KB
Serveis per a usuaris amb discapacitat / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Compromís formal cap els usuaris amb discapacitat per garantir la prestació dels serveis amb un nivell de qualitat elevat. L'objectiu és la satisfacció de l'usuari posant a la seva disposició una oferta permanent de serveis i recursos, com ara: la consulta del fons, el préstec, els espais i equipaments, atenció a les consultes i informació, obtenció de documents i formació de l'usuari en l'ús del Servei.
2015 (Serveis)
3 documents
2012-10-24
15:11

2 p, 249.0 KB
Biblioteca de Ciència i Tecnologia, fotocopiar, imprimir i escanejar / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia per conèixer on es pot fotocopiar, imprimir i escanejar a la Biblioteca de Ciència i tecnologia: nombre de màquines impressores/fotocopiadores, algunes de les quals també permeten escanejar documents; la seva ubicació en els diferents espais de la biblioteca; on comprar les targetes; què fer en cas d'incidència; horari del servei de reprografia; procediment i consells a l'hora d'imprimir i escanejar.
2015 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Ciència i Tecnologia)