Grup de Recerca en Comunicació Local (LOCALCOM)

El Grup de Recerca LOCALCOM (Grup de Recerca en Comunicació Local) treballa en l'anàlisi i desenvolupament dels problemes de la comunicació des de la perspectiva dels espais locals, també denominats en la bibliografia internacional com a territoris regionals, subnacionals o autonòmics. Es configura en l'àmbit nacional com una Xarxa integrada per professors, investigadors i doctorands de vuit universitats, especialitzats en Comunicació, Sociologia, Estadística, Política, Història i Tecnologia de la Comunicació.
S'ocupa fonamentalment de quatre àmbits temàtics: Societat de la Informació, tecnologia i globalització; Polítiques de comunicació, regulació i sistemes mediàtics; Audiovisual, integració regional i diversitat cultural; i Indústries Creatives i Culturals (ICC), continguts i dinàmiques socials. La seva trajectòria científica i acadèmica, des de l'any 2000, està reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat (2014SGR0407) i per la Universitat Autònoma de Barcelona com a Grup de Recerca de Qualitat (GIC-2607). D'altra banda, LOCALCOM integra a l'Observatori Iberoamericà de la Comunicació com a part d'una estratègia continuada per a la transferència de coneixements a través de xarxes internacionals de col·laboració (RIEC, GII, Vit@lis), amb projecció cap a altres grups afins als seus àmbits de recerca.

Darreres entrades: