Orsis
L'objectiu de la revista és donar a conèixer treballs originals d'investigació i articles de revisió sobre biologia, ecologia i zoologia. Se'n publica un volum anual, que consta d'un número o més.
Darreres entrades:
2015-12-07
08:05
18 p, 1.3 MB Estudi de la transició del bosc de «Quercus petraea» al bosc de «Quercus ilex» al paratge de Marmolers (Parc Natural del Montseny) / Bou Manobens, Jordi (Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals) ; Vilar, Lluís (Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals) ; Caritat, Antonia (Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals)
El massís del Montseny és un espai d’alt interès natural i forestal, on trobem la presència de boscos de Quercus petraea (roure de fulla gran), un arbre caducifoli eurosiberià que creix a l’estatge montà del massís. [...]
The Montseny massif is an area of great biodiversity interest, where forests can be found of sessile oak (Quercus petraea); a eurosiberian deciduous tree that grows in the montane zone. Holm oak forests (Quercus ilex) are also found growing beside the sessile oak forests at this altitudinal level. [...]
El macizo del Montseny es un espacio de elevado interés natural y forestal, donde encontramos la presencia de bosques de Quercus petraea (roble albar), un árbol caducifolio eurosiberiano que crece en el piso montano del macizo. [...]

2015
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 29 (2015) , p. 5-21 (Articles)  
2015-12-07
08:05
20 p, 1.3 MB Additions and amendments to the flora of the Balearic Islands / Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia) ; Bibiloni, Gabriel ; Rita, Joan (Universitat de les Illes Balears. Laboratori de Botànica) ; Gil, Llorenç (Universitat de les Illes Balears. Laboratori de Botànica) ; Moragues, Eva (Govern de les Illes Balears. Servei de Protecció d'Espècies) ; Romero Zarco, Carlos (Universidad de Sevilla. Departamento de Biología Vegetal y Ecología) ; Vicens, Josep (Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia)
En aquest article s’aporten dades per a 45 tàxons, set dels quals són nous per a la flora de les Illes Balears: Agrostis capillaris L. , Centaurea solstitialis L. Chenopodium strictum Roth, Datura wrigthii Regel, Kickxia elatine (L. [...]
These paper deals with 45 taxa, seven of which are new to the Balearic Islands flora: Agrostis capillaris L. , Centaurea solstitialis L. Chenopodium strictum Roth, Datura wrigthii Regel, Kickxia elatine (L. [...]
En este artículo se aportan datos para 45 taxones, siete de los cuales son nuevos para la flora de las Islas Baleares: Agrostis capillaris L. , Centaurea solstitialis L. Chenopodium strictum Roth, Datura wrigthii Regel, Kickxia elatine (L. [...]

2015
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 29 (2015) , p. 173-192 (Articles)  
2015-12-07
08:05
19 p, 2.3 MB Les poblacions de "Silaum silaus" (Umbelliferae) a Catalunya : distribució, ecologia, amenaces i estatus / Guardiola, Moisès ; Oliver, Xavier (Institució Catalana d’Història Natural) ; Font García, Joan (Universitat de Girona. Grup de Recerca de Flora i Vegetació)
S'aporten dades sobre les poblacions de Silaum silaus que actualment es coneixen a Catalunya, la majoria descobertes els últims anys. Es dimensionen les poblacions de cadascuna de les localitats, així com la seva distribució, hàbitat, fenologia, densitat per hàbitat, amenaces i impactes. [...]
We report data of known Silaum silaus populations in Catalonia, most of which have been discovered recently. For each population we estimated the magnitude of individuals, their geographical range, habitat type, phenology, density, threats and impacts. [...]

2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 55-73 (Articles)  
2015-12-07
08:05
8 p, 1.5 MB Noves dades sobre la distribució i l’estat de conservació de la falguera «Dryopteris filix-mas» (Dryopteridaceae) a les illes Balears / Manzano, Xavier (Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori) ; Moragues, Eva (Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori) ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia)
La falguera Dryopteris filix-mas és molt rara a les illes Balears, d’on es coneix únicament del nord de Mallorca (serra de Tramuntana). En el present estudi es revisen totes les dades disponibles sobre distribució, demografia i ecologia d’aquesta espècie amenaçada a les Balears, que qualifica per a la categoria IUCN «en perill crític». [...]
The fern species Dryopteris filix-mas is very rare in the Balearic Islands and currently only occurs in Northern Majorca (Serra de Tramuntana). This study reviews all available data on the distribution, demography and ecology of this endangered species in the Balearic Islands, which is classified in the IUCN “Critically endangered” category. [...]

2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 121-128 (Articles)  
2015-12-07
08:05
7 p, 2.1 MB Premiers signalements de «Pseudocercospora neriella» et «Pseudomonas savastanoi» nerii sur «Nerium oleander» L. en Algérie / Benia, Farida (Université Ferhat Abbas. Département d’Agronomie) ; Pujade, Juli, 1960- (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal)
2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 153-159 (Articles)  
2015-12-07
08:05
12 p, 1.2 MB Situación del arruí —«Ammotragus lervia» (Pallas, 1777)— en la sierra de Mariola (SE español) : distribución y aspectos ecológicos / Belda, Antonio (Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente) ; Belenguer, Roque (Universidad de Alicante. Departamento de Ecología) ; Zaragozí, Benito (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía)
El principal objetivo de esta investigación es conocer aspectos ecológicos y distribución del arruí — Ammotragus lervia (Pallas, 1777)— dentro de la sierra de Mariola. El área de estudio es un parque natural de 17. [...]
The main objective of this research was to determine the ecological aspects and distribution of Ammotragus lervia (Pallas, 1777) in the Sierra de Mariola. The study area is a natural park with 17,500 hectares located in the southern region of Valencia. [...]
L’objectiu principal d’aquesta recerca és conèixer els aspectes ecològics i la distribució de l’arruí — Ammotragus lervia (Pallas, 1777)— dins la serra de Mariola. L’àrea d’estudi és un parc natural de 17. [...]

2015
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 29 (2015) , p. 161-171 (Articles)  
2015-12-07
08:05
5 p, 1.8 MB Tipos nomenclaturales de "Lysimachia ephemerum" L. y "L. tenella" L. (Primulaceae) / Ferrer Gallego, Pedro Pablo (Generalitat Valenciana. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad)
Se lectotipifican los nombres linneanos de Lysimachia ephemerum y L. tenella (Primulaceae) a partir de material depositado en los herbarios LINN y UPS-BURSER.
Lectotypes for two Linnaean names of Lysimachia ephemerum L. and L. tenella (Primulaceae) are designated from original material preserved in the LINN and UPS-BURSER herbaria.

2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 49-53 (Articles)  
2015-12-07
08:05
16 p, 1.4 MB Es confirma la presència de «Synchita undata» Guérin-Méneville, 1844 (Zopheridae) a la península Ibèrica i es donen noves o interessants citacions de coleòpters per a Catalunya (Coleoptera) / Viñolas, Amador (Museu de Ciències Naturals de Barcelona) ; Muñoz Batet, Josep (Museu de Ciències Naturals de Barcelona) ; Soler, Joaquim (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
Les campanyes realitzades en el Paratge d’Interès Nacional de l’Albera (Girona) des de fa 14 anys i en el de Poblet (Tarragona) durant els anys 2012 i 2013, per a l’estudi de la biodiversitat de coleòpters, han aportat un gran nombre de novetats per a la península Ibèrica i per a Catalunya, moltes d’elles ja comunicades en anteriors treballs. [...]
The campaigns carried out for the study of biodiversity of coleoptera fauna in the Paratge d’Interès Nacional de l’Albera (Girona) over 14 years and in the campaign of Poblet (Tarragona) in 2012 and 2013 have contributed many new records for the Iberian Peninsula and Catalonia, many of which have already been reported in previous works. [...]

2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 105-120 (Articles)  
2015-12-07
08:05
4 p, 1.2 MB Aportació al coneixement de l’alimentació larvària del gènere «Stagetus» Wollaston, 1861 (Coleoptera : Ptinidae: Dorcatominae) / Viñolas, Amador (Museu de Ciències Naturals de Barcelona) ; Masó, Glòria (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 165-168 (Articles)  
2015-12-07
08:05
42 p, 1.2 MB Efecto de la exclusión de hormigas sobre la abundancia y diversidad de Hymenoptera Parasitica en un cultivo ecológico de mandarinos (La Selva del Camp, Tarragona, España) / Bañol, Carolina (Universidad Estatal de Milagro (Guayas, Equador)) ; Barrientos Alfageme, José A. (José Antonio) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Piñol i Pascual, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Los Hymenoptera Parasitica son uno de los mayores grupos controladores de insectos plaga en cultivos agrícolas. Presentamos aquí un estudio de cinco años en el que se describe la abundancia y la diversidad de especies parasitoides asociadas a un cultivo ecológico de cítricos en La Selva del Camp (Tarragona, España) en función de un experimento de exclusión de hormigas de las copas de los árboles, puesto que se sabe que las hormigas suelen interaccionar negativamente con parasitoides y depredadores de plagas. [...]
Parasitic Hymenoptera are one of the most diverse and abundant insects and play an important role in limiting pest populations in agricultural crops. We carried out a five-year study on the number and diversity of parasitoid species associated with an organic citrus grove in Tarragona (Spain) to establish the effect of ant exclusion from tree canopies. [...]
Els Hymenoptera Parasitica són un dels majors grups controladors d’insectes plaga en cultius agrícoles. Presentem aquí un estudi de cinc anys en què es descriu l’abundància i la diversitat d’espècies parasitoides associades a un cultiu ecològic de cítrics a la Selva del Camp (Tarragona) en funció d’un experiment d’exclusió de formigues de les capçades dels arbres, ja que se sap que les formigues solen interaccionar negativament amb parasitoides i depredadors de plagues. [...]

2015
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 29 (2015) , p. 119-160 (Articles)