Orsis
The aim of the journal is spread original research works and review articles about biology, ecology and zoology. An annual volume is published in one or more issues.
Latest additions:
2017-01-10
08:37
34 p, 599.6 KB Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat. IV / Aymerich, Pere
En aquest treball es fan aportacions i precisions a la flora regional de les conques superiors dels rius Segre i Llobregat (Pirineus orientals), en gran part referides a tàxons al·lòctons. Pel que fa a tàxons autòctons, destaquem que Oxybasis rubra és novetat per a la flora de Catalunya, i que per primera vegada s’ofereix informació detallada sobre l’única població coneguda als Pirineus de Myosotis minutiflora. [...]
This work provide new data and precisions about the regional flora of the upper Segre and Llobregat basins (Eastern Pyrenees), which relate largely to alien plants. Regarding native plants it is noteworthy Oxybasis rubra, new for the Catalan flora, and the first detailed information about the only Pyrenean population of Myosotis minutiflora. [...]
En este trabajo se hacen aportaciones y precisiones a la flora regional de las cuencas superiores de los ríos Segre y Llobregat (Pirineos orientales), en gran parte referidas a taxones alóctonos. Respecto a los taxones autóctonos, destacamos que Oxybasis rubra es novedad para la flora de Cataluña, y se aporta por primera vez información detallada sobre la única población conocida en los Pirineos de Myosotis minutiflora. [...]

2016
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 30 (2016) , p. 133-165 (Articles)  
2017-01-10
08:37
24 p, 1.5 MB New contributions to the knowledge of the alien flora of the Barcelona province (Catalonia, Spain) / Gómez-Bellver, Carlos (Universitat de Barcelona) ; Álvarez, Hilari ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
In this contribution we provide new records of 20 non-native vacular plants for Barcelona province observed between 2014 and 2016. The following taxa are new for Europe: Baccharis salicifolia, Enneapogon cenchroides, Lonicera fragrantissima, Porophyllum ruderale subsp. [...]
En aquest treball aportem dades sobre la presència de 20 plantes vasculars al·lòctones trobades a la província de Barcelona durant el període 2014-2016. Els tàxons següents suposen novetat per a la flora d’Europa: Baccharis salicifolia, Enneapogon cenchroides, Lonicera fragrantissima, Porophyllum ruderale subsp. [...]
En este trabajo aportamos datos sobre la presencia de 20 plantas vasculares alóctonas encontradas en la provincia de Barcelona durante el período 2014-2016. Los siguientes taxones suponen novedad para la flora de Europa: Baccharis salicifolia, Enneapogon cenchroides, Lonicera fragrantissima, Porophyllum ruderale subsp. [...]

2016
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 30 (2016) , p. 167-189 (Articles)  
2017-01-10
08:37
34 p, 681.3 KB Aportacions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort i serres veïnes (Prepirineus centrals catalans) / Guardiola, Moisès ; Petit, Albert ; Molero, Julià (Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia. Laboratori de Botànica) ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En aquest article hem aplegat una selecció de les citacions que hem cregut més interessants i que ajuden a completar el coneixement florístic dels Prepirineus centrals catalans, especialment el massís de Boumort i serres veïnes. [...]
We report new data that enhance the knowledge of the flora of the central Catalan Pre- Pyrenees, specially the Boumort massif. Aegilops cylindrica is reported for first time in Catalonia. We present new populations of two species considered Endangered (EN), Daphne alpina and Scrophularia pyrenaica; three species considered Data Deficient (DD), Carex praecox, Phelipanche camphorosmae and Ph. [...]
Este artículo incluye una selección de las citas que consideramos más interesantes y que ayudan a completar el conocimiento florístico de los Prepirineos centrales catalanes, especialmente el macizo de Boumort y sierras adyacentes. [...]

2016
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 30 (2016) , p. 67-100 (Articles)  
2017-01-10
08:37
32 p, 1.6 MB New records in vascular plants alien to the Balearic Islands / Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Serapio, Jordi ; Gómez-Bellver, Carlos (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Ardenghi, Nicola M. G. (Università di Pavia) ; Guillot, Daniel (Hortax. Cultivated Plant Taxonomy Group) ; Rita, Joan (Universitat de les Illes Balears. Laboratori de Botànica)
This paper deals with 67 taxa, 25 of which are new to the Balearic Islands flora: Agave fourcroydes, Amaranthus emarginatus, Asparagus aethiopicus, Bidens pilosa, Cardiospermum grandiflorum, C. halicacabum, Cotyledon orbiculata, Eschscholzia californica, Freesia leichtlinii subsp. [...]
Aquest article inclou dades per a 67 tàxons, 25 dels quals són nous per a la flora de les Illes Balears: Agave fourcroydes, Amaranthus emarginatus, Asparagus aethiopicus, Bidens pilosa, Cardiospermum grandiflorum, C. [...]
Este artículo incluye datos para 67 taxones, 25 de los cuales suponen novedad para la flora de las Islas Baleares: Agave fourcroydes, Amaranthus emarginatus, Asparagus aethiopicus, Bidens pilosa, Cardiospermum grandiflorum, C. [...]

2016
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 30 (2016) , p. 101-131 (Articles)  
2015-12-07
08:05
18 p, 1.3 MB Estudi de la transició del bosc de «Quercus petraea» al bosc de «Quercus ilex» al paratge de Marmolers (Parc Natural del Montseny) / Bou Manobens, Jordi (Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals) ; Vilar, Lluís (Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals) ; Caritat, Antonia (Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals)
El massís del Montseny és un espai d’alt interès natural i forestal, on trobem la presència de boscos de Quercus petraea (roure de fulla gran), un arbre caducifoli eurosiberià que creix a l’estatge montà del massís. [...]
The Montseny massif is an area of great biodiversity interest, where forests can be found of sessile oak (Quercus petraea); a eurosiberian deciduous tree that grows in the montane zone. Holm oak forests (Quercus ilex) are also found growing beside the sessile oak forests at this altitudinal level. [...]
El macizo del Montseny es un espacio de elevado interés natural y forestal, donde encontramos la presencia de bosques de Quercus petraea (roble albar), un árbol caducifolio eurosiberiano que crece en el piso montano del macizo. [...]

2015
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 29 (2015) , p. 5-21 (Articles)  
2015-12-07
08:05
20 p, 1.3 MB Additions and amendments to the flora of the Balearic Islands / Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia) ; Bibiloni, Gabriel ; Rita, Joan (Universitat de les Illes Balears. Laboratori de Botànica) ; Gil, Llorenç (Universitat de les Illes Balears. Laboratori de Botànica) ; Moragues, Eva (Govern de les Illes Balears. Servei de Protecció d'Espècies) ; Romero Zarco, Carlos (Universidad de Sevilla. Departamento de Biología Vegetal y Ecología) ; Vicens, Josep (Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia)
En aquest article s’aporten dades per a 45 tàxons, set dels quals són nous per a la flora de les Illes Balears: Agrostis capillaris L. , Centaurea solstitialis L. Chenopodium strictum Roth, Datura wrigthii Regel, Kickxia elatine (L. [...]
These paper deals with 45 taxa, seven of which are new to the Balearic Islands flora: Agrostis capillaris L. , Centaurea solstitialis L. Chenopodium strictum Roth, Datura wrigthii Regel, Kickxia elatine (L. [...]
En este artículo se aportan datos para 45 taxones, siete de los cuales son nuevos para la flora de las Islas Baleares: Agrostis capillaris L. , Centaurea solstitialis L. Chenopodium strictum Roth, Datura wrigthii Regel, Kickxia elatine (L. [...]

2015
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 29 (2015) , p. 173-192 (Articles)  
2015-12-07
08:05
19 p, 2.3 MB Les poblacions de "Silaum silaus" (Umbelliferae) a Catalunya : distribució, ecologia, amenaces i estatus / Guardiola, Moisès ; Oliver, Xavier (Institució Catalana d’Història Natural) ; Font García, Joan (Universitat de Girona. Grup de Recerca de Flora i Vegetació)
S'aporten dades sobre les poblacions de Silaum silaus que actualment es coneixen a Catalunya, la majoria descobertes els últims anys. Es dimensionen les poblacions de cadascuna de les localitats, així com la seva distribució, hàbitat, fenologia, densitat per hàbitat, amenaces i impactes. [...]
We report data of known Silaum silaus populations in Catalonia, most of which have been discovered recently. For each population we estimated the magnitude of individuals, their geographical range, habitat type, phenology, density, threats and impacts. [...]

2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 55-73 (Articles)  
2015-12-07
08:05
8 p, 1.5 MB Noves dades sobre la distribució i l’estat de conservació de la falguera «Dryopteris filix-mas» (Dryopteridaceae) a les illes Balears / Manzano, Xavier (Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori) ; Moragues, Eva (Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori) ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia)
La falguera Dryopteris filix-mas és molt rara a les illes Balears, d’on es coneix únicament del nord de Mallorca (serra de Tramuntana). En el present estudi es revisen totes les dades disponibles sobre distribució, demografia i ecologia d’aquesta espècie amenaçada a les Balears, que qualifica per a la categoria IUCN «en perill crític». [...]
The fern species Dryopteris filix-mas is very rare in the Balearic Islands and currently only occurs in Northern Majorca (Serra de Tramuntana). This study reviews all available data on the distribution, demography and ecology of this endangered species in the Balearic Islands, which is classified in the IUCN “Critically endangered” category. [...]

2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 121-128 (Articles)  
2015-12-07
08:05
7 p, 2.1 MB Premiers signalements de «Pseudocercospora neriella» et «Pseudomonas savastanoi» nerii sur «Nerium oleander» L. en Algérie / Benia, Farida (Université Ferhat Abbas. Département d’Agronomie) ; Pujade, Juli, 1960- (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal)
2014
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 28 (2014) , p. 153-159 (Articles)  
2015-12-07
08:05
12 p, 1.2 MB Situación del arruí —«Ammotragus lervia» (Pallas, 1777)— en la sierra de Mariola (SE español) : distribución y aspectos ecológicos / Belda, Antonio (Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente) ; Belenguer, Roque (Universidad de Alicante. Departamento de Ecología) ; Zaragozí, Benito (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía)
El principal objetivo de esta investigación es conocer aspectos ecológicos y distribución del arruí — Ammotragus lervia (Pallas, 1777)— dentro de la sierra de Mariola. El área de estudio es un parque natural de 17. [...]
The main objective of this research was to determine the ecological aspects and distribution of Ammotragus lervia (Pallas, 1777) in the Sierra de Mariola. The study area is a natural park with 17,500 hectares located in the southern region of Valencia. [...]
L’objectiu principal d’aquesta recerca és conèixer els aspectes ecològics i la distribució de l’arruí — Ammotragus lervia (Pallas, 1777)— dins la serra de Mariola. L’àrea d’estudi és un parc natural de 17. [...]

2015
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 29 (2015) , p. 161-171 (Articles)