Orsis
The aim of the journal is spread original research works and review articles about biology, ecology and zoology. An annual volume is published in one or more issues.
Latest additions:
2013-10-01
15:44

4 p, 645.4 KB
Nota entomològica. Noves dades sobre els Ptinidae de la península Ibèrica (Coleoptera: Bostrichoidea) / Viñolas, Amador (Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Laboratori de Natura. Col·lecció d’Artròpodes)
2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 303-306  
2013-10-01
15:41

8 p, 1.3 MB
Nota entomològica. Primeres troballes a la península Ibèrica de Dryocosmus kuriphilus (Hym., Cynipidae), una espècie de cinípid d’origen asiàtic altament perillosa per al castanyer (Fagaceae) / Pujade-Villar, Juli (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal) ; Torrell, Antoni (Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) ; Rojo, Mariano (Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natur)
2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 295-301  
2013-10-01
15:38

2 p, 636.6 KB
Nota entomològica. What is Andricus ruginosus Bassett, 1890 (Hym., Cynipidae)? / Pujade-Villar, Juli (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal. Facultat de Biologia)
2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 293-294  
2013-10-01
15:37

6 p, 769.7 KB
Nota botànica. First evidences of the naturalization of Eucalyptus globulus subsp. globulus (Myrtaceae) at Mallorca (Balearic Islands) / Suárez-Fernández, Juan José (Alien Species Workgroup. Associació per a l’Estudi de la Natura) ; Pinya, Samuel (Alien Species Workgroup. Associació per a l’Estudi de la Natura) ; Biodiveristy Monitoring and Research Center. Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Espais de Natura Balear
2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 287-291  
2013-10-01
15:33

26 p, 1.3 MB
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals (II) / Guardiola, Moisès (Universitat de Barcelona. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació) ; Petit, Albert (Universitat de Barcelona. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació) ; Carrillo, Empar (Universitat de Barcelona. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació) ; Pérez-Haase, Aaron (Universitat de Barcelona. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació) ; Batriu, Efrem (Universitat de Barcelona. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació) ; Ninot i Sugrañes, Josep Maria (Universitat de Barcelona. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació) ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Botànica) ; Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
En aquest treball aportem noves dades de 58 plantes vasculars trobades, principalment, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o en àrees properes (des de la Vall d’Aran fins a Andorra). [...]
Here we report new data concerning 58 rare plants, mainly recorded in the Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National Park or in neighbouring areas (from Vall d’Aran to Andorra). For each taxon, we discuss the phytogeographic interest of the new locations given, according to the present knowledge of the Pyrenean flora. [...]

2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 261-286  
2013-10-01
15:23

52 p, 5.5 MB
Contribució al coneixement florístic del territori ausosegàrric (NE de la península Ibèrica) / Aymerich, Pere
Aportem dades sobre diversos tàxons de flora vascular obtingudes al territori ausosegàrric (centre-nord de Catalunya, NE de la península Ibèrica). Es tracta sobretot d’informacions d’interès corològic sobre tàxons autòctons que són regionalment rars o que pertanyen a grups que han estat identificats deficientment, i també de dades sobre la presència d’espècies al·lòctones. [...]
We provide information about some vascular plant taxa in the ausosegarric territory (central Catalonia, North-eastern Iberian Peninsula). There are mainly data about distribution of some native species that are rare at regional-scale or that belong to taxa groups that are often deficiently identified, and also data on the presence of alien species. [...]

2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 209-259  
2013-10-01
15:20

14 p, 4.3 MB
Sobre algunes espècies al·lòctones a l’alt Segre (NE de la península Ibèrica), noves o molt rares per a la flora catalana / Aymerich, Pere
Aportem informació recent sobre sis espècies de flora al·lòctona a la conca alta del riu Segre (Pirineus, Catalunya, NE de la península Ibèrica). Documentem per primera vegada l’existència de poblacions de Silene noctiflora a la península Ibèrica i la presència de Vitis riparia com a planta invasora a Catalunya. [...]
We provide recent data about six allocthonous flora species in the upper basin of Segre river (Pyrenees, Catalonia, NE Iberian Peninsula). We report for the first time populations of Silene noctiflora in the Iberian Peninsula and Vitis riparia as a invasive species in Catalonia. [...]

2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 195-207  
2013-10-01
15:15

20 p, 7.0 MB
Noves dades pteridològiques dels Pirineus catalans / Aymerich, Pere ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Botànica)
Presentem un conjunt de dades de caràcter corològic, demogràfic, ecològic, i en alguns casos de caràcter morfològic, relatives a espècies de pteridòfits rars, amenaçats o poc coneguts per als Pirineus catalans (nord-est de la península Ibèrica). [...]
We present chorological, demographic, ecological and, in some cases, morphological data about several rare, threatened or poorly known pteridophyte species in Catalan Pyrenees (North-Eastern Iberian Peninsula). [...]

2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 175-194  
2013-10-01
15:11

24 p, 1.4 MB
Sobre el estado de conservación de Ranunculus batrachioides subsp. brachypodus G. López (Ranunculaceae) en la Península Ibérica / Bariego, Patricio ; Baonza, Jorge ; Santos Vicente, María (Universidad de Salamanca. Departamento de Botánica)
Ranunculus batrachioides subsp. brachypodus G. López es un pequeño terófito anfibio ligado a zonas húmedas temporales mediterráneas, cuya distribución ibérica se limita a varias localidades del C y W de la Península. [...]
Ranunculus batrachioides subsp. brachypodus G. López is a small amphibious therophyte linked to temporary wet areas in C and W of the Iberian Peninsula. This taxon has been included in the Red List 2008, the main technical document related to threatened Iberian flora, under Vulnerable category due to its restricted distribution area and its particular habitat (limited area, fragmentation, high vulnerability, etc. [...]

2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 151-174  
2013-10-01
15:04

10 p, 2.4 MB
Retrobada a Catalunya (NE de la península Ibèrica) una població de Spirodela polyrhiza (Araceae) / Curto, Rafel (Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre) ; Arrufat, Manolo (Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre) ; Beltran, Jordi (Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre) ; Creix, Àngela (Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre) ; Fontanet, Jordi (Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre) ; Royo, Ferran (Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre)
L’estiu del 2012 es van detectar al darrer tram de l’Ebre diversos poblaments de Spirodela polyrhiza (L. ) Schleid. Aquestes localitats representen el retrobament en gran quantitat d’una espècie de flora que fins fa molt poc es considerava extingida al territori català i que mai no havia estat indicada a la conca de l’Ebre. [...]
In the summer of 2012 several subpopulations of Spirodela polyrhiza (L. ) Schleid. were detected in the last section of the Ebro river. These populations represent the rediscovery, in large quantities, of a species of flora believed until recently to be extinct throughout Catalonia and never noticed before in the Ebro basin. [...]

2013
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 27, Núm. (2013) , p. 141-150