Darreres entrades:
2016-08-03
12:33

73 p, 6.6 MB
El uso del valor expresivo del color en el cine de Vittorio Storaro / Rateb Boulaich, Haitam ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En una pel·lícula, el color es un element de la posada en escena, dotat d'un alt nivell expressiu. Per això, considerar i analitzar la seva figura és fonamental per a una comprensió més profunda de la història del cinema. [...]
En una película, el color es un elemento de la puesta de escena, dotado de alto nivel expresivo. Por ello, considerar y analizar su figura es esencial para una comprensión más profunda de la historia del cine. [...]
In a film, the use of colour is an element of the mise en scène with a highly expressive level. Therefore, to discuss and take into account its role is essential for a deeper understanding of cinema history. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-03
12:21
EL CUENTO DEL REY MUERTO. Preproducción de un largometraje de ficción / Palacín Castro, Laura ; Custodio Gómez, Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Ideació i preproducció d'un llargmetratge de ficció històrica sobre la Guerra Civil Espanyola i la dictadura de Francisco Franco. S'emmarca dins del gènere fantàstic i s'explica sota la narració i el tractament del conte. [...]
Ideación y preproducción de un largometraje de ficción histórica sobre la Guerra Civil Española y la dictadura de Francisco Franco. Se enmarca dentro del género fantástico y se explica bajo la narración y el tratamiento del cuento. [...]
Ideation and pre-production of a historical fictional film about the Spanish Civil War and Francisco Franco's dictatorship. It is included in the fantasy genre and it is explained through the narrative and the treatment of the tale. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-03
11:14

43 p, 3.5 MB
Moviola: càpsules televisives per a la comprensió del cinema i el llenguatge audiovisual / Nocete Fontanals, Cristina ; Selva Masoliver, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Actualment els programes televisius sobre cinema són, majoritàriament, revistes que tracten el cinema des d'una perspectiva comercial. Moviola és una proposta per a la comprensió del cinema i el llenguatge audiovisual. [...]
Actualmente los programas televisivos sobre cine son, mayoritariamente, magazines que tratan el cine desde una perspectiva comercial. Moviola es una propuesta para la comprensión del cine y el lenguaje audiovisual. [...]
Nowadays television programmes are, normally, magazine programme that deal with the cinema in a commercial perspective. Moviola is a design based on the understanding of cinema and audiovisual language. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-03
10:56

53 p, 1.6 MB
Demo / Matutes Pujol, Mònica ; Selva Masoliver, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball parteix de la idea de fer evidents els prejudicis que existeixen davant de les dones en el món dels videojocs. S'ajuda d'una base teòrica emmarcada en la teoria feminista tractada des del punt de vista de diferents autors i segueix per el desenvolupament del paper de la dona dins del món dels videojocs. [...]
El trabajo parte de la idea de hacer evidente los prejuicios que existen frente las mujeres en el mundo de los videojuegos. Se ayuda de una base teórica que trata la teoría feminista desde el punto de vista de diferentes autores y sigue con el desarrollo del papel de la mujer en el mundo de los videojuegos. [...]
The thesis begins with the idea of making clear the prejudices that exist against women in the videogames world. The theorical part is based on the feminist theory which is explained from the point of view of different authors. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents
2016-08-03
10:35

98 p, 11.7 MB
El uso de las redes sociales en Gran Hermano VIP 4 / Martínez Zambrana, Lorena ; Sánchez Casals, Laia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte d'investigació té com a objectiu estudiar quin és l'ús que donem a les xarxes socials, concretament al programa Gran Hermano VIP. Així doncs, s'analitzaran les estratègies principals que utilitza el reality show per incitar els espectadors a participar per les xarxes socials. [...]
Este proyecto de investigación tiene como objetivo estudiar cuál es el uso que damos a las redes sociales en el programa de Gran Hermano VIP. Así pues, se analizarán las estrategias principales que utiliza el reality show para incitar a los espectadores a participar por las redes sociales. [...]
This research project aims to study how we use social networks in "Big Brother VIP 4" (Spain). Firstly, the project will analyse different strategies that the reality show use to encourage viewers to participate on social networks. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents
2016-08-03
10:23
La espectacularización de la información en los programas de infoshow: el caso de "21 días" (Cuatro, 2009-2016) / Martínez Díaz, Cristina ; Custodio Gómez, Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La espectacularització de la informació és una característica patent en molts dels programes de televisió que pertanyen al macrogènere infoshow. Un dels seus principals objectius és atraure a grans masses d'audiència i poder competir contra la resta de canals. [...]
La espectacularización de la información es una característica patente en muchos de los programas de televisión pertenecientes al macrogénero infoshow. Uno de sus principales objetivos es atraer a grandes masas de audiencia y poder competir con el resto de cadenas. [...]
The sensationalism is a self-evident feature in most of the television programs that belong to the infoshow macrogenre. One of its main aims is to attract large masses of viewers and to be able to compete against other channels. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-03
10:14
Análisis comparativo del trato al fútbol y al baloncesto en los informativos deportivos de las televisiones generalistas españolas / Martín Martínez, Cristina ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-03
10:03
DESTINADOS A ENCONTRARSE. Ideación, creación y preproducción de un cortometraje de ficción. / Larocca, Sofía ; Novillas Viso, Nora ; Martín Pascual, Miguel Ángel dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball que a continuació es presenta, engloba els diferents documents i processos necessaris durant el procés d'ideació, creació i preproducció del curtmetratge de ficció titulat “Destinados a Encontrarse”. [...]
El trabajo que a continuación se presenta, engloba los diferentes documentos y procesos necesarios durante el proceso de ideación, creación y pre-producción del cortometraje de ficción titulado “Destinados a Encontrarse”. [...]
The following academic essay includes different required documents and steps needed during the conception, creation and pre-production of a fictional short film titled “Destinados a Encontrarse”. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-03
08:58
AVENTUS, proyecto para la rentabilidad económica del canal audiovisual videoreviewPARKS / González Martínez, Adrián ; Fernández Peña, Emilio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aventus és un projecte que té l'objectiu d'explotar econòmicament la venda de productes j serveis relacionats amb l’oci actiu (pares temàtics. Activitats de natura i aventura . . . ). El seu antecedent és videoreviewPARKS, un canal audiovisual en la plataforma YouTube enfocat al sector de I'oci actiu. [...]
Aventus es un proyecto que nace con la finalidad de explotar económicamente la venta de productos y servicios relacionados con el ocio activo (parques temáticos, actividades de naturaleza y aventura…). [...]
Aventus is a project born in order to economically exploit the sale of products and services related to active leisure (theme parks, nature and adventure activities…). His antecedent is videoreviewPARKS, an audiovisual channel on the YouTube platform focused on the active leisure sector. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-03
08:37
Estrategias de márqueting digital: Zara vs Mango / Gómez Lozano, Laura ; Entenza Rodríguez, Ana Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La següent investigació consisteix en un estudi comparatiu entre les estratègies de màrqueting digital de les empreses de moda espanyoles Zara i Mango. L'objectiu del treball és descobrir quins són els punts en comú i les diferències entre les formes de publicitar-se virtualment de totes dues empreses, mitjançant l'anàlisi d'aspectes com l'email màrqueting, el SEO i SEM, i amb especial atenció, les estratègies a xarxes socials (Facebook, Mango i Instagram).
La siguiente investigación consiste en un estudio comparativo entre las estrategias de marketing digital de las empresas de moda españolas Zara y Mango. El objetivo del presente trabajo es descubrir cuáles son los puntos en común y las diferencias entre la forma de publicitarse virtualmente de ambas empresas, analizando aspectos como el email marketing, el SEO y el SEM, y con especial atención, las estrategias en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
The following research is a comparative study of digital marketing strategies of Spanish fashion firms Zara and Mango. The purpose of the study is to discover the similarities and differences between the virtual advertising of both companies, analyzing aspects such as email marketing or SEO and SEM, and with a special focus on strategies at social media (Facebook, Twitter and Instagram).

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]