Darreres entrades:
2016-09-02
19:45
Radio 3, ¿Hacia la radiofórmula? / Hortigüela Hidalgo, Javier ; Quitllet Magrina, Rosa Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El model radiofònic de Radio 3 sempre ha estat qüestionat a causa dels seus canvis programàtics i la seva vinculació a la música. El present estudi tracta d'abordar si la programació implantada des de l'any 2008, en concret a la franja matinal, s'assembla al model de la ràdioformula, i, a més, si s'estan obviant els continguts culturals, senyal d'identitat de l'emissora des dels seus inicis.
El modelo radiofónico de Radio 3 siempre ha sido cuestionado debido a sus cambios programáticos y su vinculación a la música. El presente estudio trata de abordar si la programación implantada desde el año 2008, en concreto en la franja matinal, se asemeja al modelo de la radiofórmula, y, además, si se están obviando los contenidos culturales, seña de identidad de la emisora desde sus inicios.
The radio Radio 3 model has always been questioned because of their programmatic changes and its relationship to music. This study seeks to address whether the program implemented since 2008, particularly in the morning slot, resembles the model radiofórmula, and also if they are ignoring the cultural content, hallmark of the station since its inception.

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]
6 documents
2016-09-02
19:14
Creació, producció i realització del documental "Amb el llapis a la mà. Roser Capdevila i Les Tres Bessones" / Codony Blanch, Maria ; Faiges Llauradó, Laia ; Ferré Oller, Marta ; Llinés Soler, Montse dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Recull del procés de creació, producció i realització del documental "Amb el llapis a la mà. Roser Capdevila i Les Tres Bessones". Un documental sobre la història i la trajectòria de la Roser Capdevila, il·lustradora i creadora de la sèrie de contes i dibuixos animats Les Tres Bessones.
Recopilación del proceso de creación, producción y realización del documental "Con el lápiz en la mano. Roser Capdevila y Las Tres Mellizas". Un documental sobre la historia y la trayectoria de Roser Capdevila, ilustradora y creadora de la serie de cuentos y dibujos animados Las Tres Mellizas.
Compilation of the process of creation, productions and audiovisual realization of the documentary "Pencil on hand. Roser Capdevila and The Triplets". A documentary of the history and the career of Roser Capdevila, the illustrator and creator of the collection of the The Triplets stories and cartoon.

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-09-02
18:51
155 p, 2.6 MB El tratamiento de la presentadora de informativos en contraposición a su compañero hombre en la televisión actual en España : El caso de Informativos Telecinco, Antena 3 Noticias y el Telediario. / Campo Bayo, Patricia ; Llinés Soler, Montse dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El paper que juguen els mitjans de comunicació en la configuració i construcció social de la imatge de la dona és fonamental. Per això, considerar i representar la seva figura amb igualtat de gènere esdevé un aspecte a tenir en compte per totes les cadenes de televisió. [...]
El papel que juegan los medios de comunicación en la configuración y construcción social de la imagen de la mujer es fundamental. Por ello, considerar y representar su figura con igualdad de género deviene un aspecto a tener en cuenta por todas las cadenas de televisión. [...]
The role played by media in the configuration and social construction of women is fundamental. Therefore, taking into account and representing her figure with gender equality becomes an aspect to be considered by all TV broadcasters. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-30
13:14
El arte del miedo / Orús Millán, Cristina ; Battista, Gianluca dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La por és un sentiment innat de tot ésser humà. Des que naixem, experimentem tot tipus de por, ja sigui cap a un objecte, situacions, persones, etc. Reconeixem la por i ens hem habituat a ella. Però, com seria experimentar una por extrema i irracional? I encara més, és possible immortalitzar-ho en una fotografia? L'art de la por és un projecte basat en l'autoretrat amb caràcter autobiogràfic que consta de 21 fotografies representatives de 21 fòbies que he pogut experimentar durant els meus 21 anys de vida.
El miedo es un sentimiento innato de todo ser humano. Desde que nacemos, experimentamos todo tipo de miedo, ya sea hacia un objeto, situaciones, personas, etc. Reconocemos el miedo y nos hemos habituado a él. [...]
Fear is an innate feeling of every human being. Since we are born, we experience all kinds of fear, whether to an object, situations, people, etc. We recognize the fear and we have become accustomed to it. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]
4 documents
2016-08-30
12:50
Prejuicios : Un experimento social con niños / Gázquez Rodríguez, Lidia-Abigail ; González Valderrama, Xènia ; Vicente Martinez, Inés ; Martín Pascual, Miguel Ángel dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Documental basat en un estudi sociològic que pretén descobrir l'existència i el perquè dels prejudicis estètics per aparença. L'estudi consta de tres proves realitzades a nens d'edats compreses entre 6 i 12 anys d'edat, d'acord amb una metodologia qualitativa d'investigació.
Documental basado en un estudio sociológico que pretende descubrir la existencia y el porqué de los prejuicios estéticos por apariencia. El estudio consta de tres pruebas realizadas a niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años de edad, en base a una metodología cualitativa de investigación.
Documentary based on a sociological study that aims to discover the existence and the reason for the aesthetic appearance prejudices. The study consists of three tests to children aged between 6 and 12 years old , based on a qualitative research methodology.

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-30
12:37
142 p, 35.9 MB Maridant Vilafranca del Penedès : Disseny d'un espai web interactiu / Serra Piqué, Laura ; Niqui Espinosa, Jacint dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Maridant Vilafranca del Penedès és un web interactiu on un sommelier realitza un maridatge entre esdeveniments culturals destacats de Vilafranca del Penedès i vins amb el distintiu D. O. del Penedès. [...]
Maridando Vilafranca del Penedés es una web interactiva donde un sommelier realiza un maridaje entre eventos culturales destacados de Vilafranca del Penedés y vinos con el distintivo D. O. del Penedés. [...]
Maridant Vilafranca del Penedès is an interactive website where a sommelier makes a relationship between cultural events of Vilafranca del Penedès and wines. The aim of this design is that the user will be able to decide what information does he want to know by choosing among different options across the interactive video. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-30
11:26
296 p, 43.5 MB Propuesta de estudio de las claves del éxito de la comedia española contemporánea (2010-2015) / Vega Sánchez, Adrián ; Longhi, Ludovico dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquests darrers 5 anys, les comèdies al cinema espanyol han augmentat considerablement el nombre d'espectadors a les sales de cinema. Per què les comèdies triomfen tant actualment entre la societat espanyola? Quins han estat els factors que han portat al fet que, per exemple, Ocho apellidos vascos (2014) sigui la pel·lícula més vista de la història a Espanya? Existeix una fórmula de l'èxit per poder realitzar pel·lícules espanyoles de comèdia actualment? El present treball intentarà resoldre aquestes qüestions mitjançant l'anàlisi de pel·lícules espanyoles de comèdia compreses entre els anys 2010 - 2015 i realitzant un estudi d'audiència que permetrà saber les claus per les quals la comèdia espanyola està ara de moda entre la població.
En estos últimos 5 años, las películas españolas de comedia han aumentado considerablemente el número de espectadores en las salas de cine. ¿Por qué las comedias triunfan tanto actualmente entre la sociedad española? ¿Cuáles han sido los factores que han llevado a que, por ejemplo, Ocho apellidos vascos (2014) sea la película más vista de la historia en España? ¿Existe una fórmula del éxito para poder realizar películas españolas de comedia actualmente? El presente trabajo intentará resolver estas cuestiones mediante el análisis de películas españolas de comedia entre los años 2010 - 2015, realizando un estudio de audiencia que permitirá saber las claves de la comedia española y por qué está de moda.
In the last 5 years, Spanish comedy films have greatly increased the number of spectators in the cinemas. Why nowadays comedies are succeed in Spanish society? What are the factors that have led to, for example, Ocho apellidos vascos (2014) is the most watched movie in the history of Spain? Nowadays, is there a formula for success to make Spanish films of comedy?. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-30
11:16
Basat en fets reals. "La Competència" a RAC1 : representació i caricatura de la societat a través de la ràdio / Valls Muñoz, Montserrat ; Llombart Antón, Jofre dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball estudia la hipòtesi que la ràdio és el reflex de la societat i és també un referent per a aquesta. Agafant com a objecte d'estudi La Competència de RAC1, la finalitat del treball és provar o desmentir la hipòtesi principal. [...]
El trabajo estudia la hipótesis que la radio es el reflejo de la sociedad y es también un referente para esta. Tomando La Competència de RAC1 como objeto de estudio, la finalidad del trabajo es probar o desmentir la hipótesis principal. [...]
This project studies the hypothesis that radio is the reflection of society and also a reference for it. Taking as the main section to be studied “La Competència” of RAC1, the aim of the study is to prove or refute the main hypothesis. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-30
10:26
98 p, 4.8 MB El Departament de Comunicació en una ONG de protecció animal : Estudi del cas FAADA / Sellés Guillaumes, Natàlia ; Terrón Blanco, José Luis dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els estudis sobre el funcionament dels Departaments de Comunicació solen centrar-se en empreses amb ànim de lucre, però aquesta present investigació de caràcter exploratori es centra en la gestió de la comunicació en les Organitzacions No Governamentals, emfatitzant en aquelles de defensa i protecció animal. [...]
Los estudios sobre el funcionamiento de los Departamentos de Comunicación suelen centrarse en empresas con ánimo de lucro, pero ésta presente investigación de carácter exploratorio se centra en la gestión de la comunicación en las Organizaciones No Gubernamentales, enfatizando en aquellas de defensa y protección animal. [...]
The studies about Communication Departments tend to focus on for-profit companies, but this current investigation of an exploratory nature focuses on communication management in Non-Governmental Organisations, namely the animal welfare ones. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2016-08-29
14:01
AAA. Asociación de Anónimos Anónimos / Segalés Pérez, Daniel ; Suárez,Santiago dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Ignorem I'existència d'unes persones excloses del sistema, habiten i conviuen entre nosaltres sense un nom. Un documentalista acompanya a tres d'aquests anònims en les seves lluites personals, els seus objectius són registrar una associació d'anònims, recuperar una identitat perduda i comprar un nínxol abans de morir.
Ignoramos la existencia de unas personas excluidas del sistema, los anónimos que habitan y conviven entre nosotros sin un nombre, Un documentalista acompaña a tres anónimos en sus luchas personales, sus objetivos son: cumplir una promesa de amor y comprar un nicho antes de morir, recuperar la identidad perdida en un accidente y registrar la primera asociación de anónimos.
We ignore the existence of some people excluded of the system, inhabit between ourselves without a name. A documentalist accompanies to three of these anonymous in their own fight, their objectives: finish a love promise and buy a grave before dying, recover the lost identity in an accident and register the first association for anonymous people.

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]