Darreres entrades:
2013-06-20
20:32

26 p, 281.2 KB
El Impacto social de la crisis en el área metropolitana de Barcelona y en Cataluña. Primeros resultados de la Encuesta de
2013
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 56 (Maig 2013) , p. 100-125  
2013-06-20
20:30

3 p, 115.7 KB
Annex metodològic II : classificació Socioeconòmica Europea (ESEC) / Sarasa, Sebastià (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials,) ; Porcel, Sergio (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Navarro-Varas, Lara (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
2013
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 56 (Maig 2013) , p. 97-99  
2013-06-20
20:27

7 p, 282.5 KB
Annex metodològic I : enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 / Sarasa, Sebastià (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials) ; Porcel, Sergio (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Navarro-Varas, Lara (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
2013
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 56 (Maig 2013) , p. 89-95  
2013-06-20
20:24

78 p, 3.0 MB
L'impacte social de la crisi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya / Sarasa, Sebastià (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials) ; Porcel, Sergio (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Navarro-Varas, Lara (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Aquest article únic està estructurat en dues parts. Una primera secció analitza l’evolució del mercat de treball posant l’èmfasi en els canvis que han experimentat l’estructura ocupacional, els salaris i les rendes dels treballadors autònoms i els petits empresaris amb l’arribada de la crisi. [...]
2013
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 56 (Maig 2013) , p. 10-87  
2013-06-20
20:11

2 p, 27.2 KB
Presentació / Trullén, Joan
2013
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 56 (Maig 2013) , p. 6-7  
2012-09-25
19:34

36 p, 365.1 KB
El Plan territorial de la región metropolitana de Barcelona
2012
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 55 (Juliol 2012) , p. 106-141  
2012-09-25
18:02

6 p, 77.3 KB
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona : els reptes de futur / Nel·lo, Oriol, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L’autor, principal responsable de la major part del planejament territorial, i supramunicipal en general, avui vigent a Catalunya, planteja els reptes de futur del territori metropolità a partir de l’aprovació del PTMB. [...]
2012
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 55 (Juliol 2012) , p. 100-105  
2012-09-25
17:58

2 p, 54.2 KB
The Barcelona Regional Plan / Marshall, Tim (Oxford Brookes University)
En aquest article, escrit en un moment molt baix pel que fa al planejament de tota mena al Regne Unit, l’autor valora positivament l’aprovació del PTMB i formula diverses qüestions que la lectura del Pla aprovat suscita a un lector britànic.
2012
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 55 (Juliol 2012) , p. 97-98  
2012-09-25
17:56

2 p, 41.6 KB
Futuro metropolitano, il Piano Territoriale di Barcellona / Delpiano, Alessandro
L’article destaca l’encert de l’enfocament físic que ha adoptat el PTMB i assenyala alguns paral·lelismes entre els principis i objectius del Pla i els de l’experiència bolonyesa, en especial pel que fa al problema de la dispersió urbanística.
2012
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 55 (Juliol 2012) , p. 95-96  
2012-09-25
17:54

2 p, 50.9 KB
El tractament dels espais agraris en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona / Rovira Duran, Maria (Unió de Pagesos de Catalunya)
En l’article, tot i reconèixer que la protecció que el PTMB fa dels espais oberts és un pas necessari, l’autora fa avinent que el Pla no dóna una resposta prou satisfactòria a la necessitat de gestió dels diversos tipus d’espais agraris que hi ha en l’àmbit del Pla.
2012
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 55 (Juliol 2012) , p. 93-94