Últimas adquisiciones:
2014-05-07
16:14

5 p, 35.3 KB
Sumari
2008
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 49 (Desembre 2008) , p. 1-5  
2014-05-07
15:52

5 p, 35.9 KB
Sumari
2010
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 51 (Juliol 2010) , p. 1-5  
2014-05-07
15:48

5 p, 36.1 KB
Sumari
2010
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 52 (Setembre 2010) , p. 1-5  
2014-05-07
15:40

6 p, 2.4 MB
Sumari
2011
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 53 (Gener 2011) , p. 1-6  
2014-05-07
15:36

5 p, 46.5 KB
Sumari
2011
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 54 (Maig 2011) , p. 1-5  
2014-05-07
15:30

5 p, 1.7 MB
Sumari
2012
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 55 (Juliol 2012) , p. 1-5  
2014-05-07
15:16

3 p, 159.8 KB
Sumari
2013
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 56 (Maig 2013) , p. 1-3  
2014-05-07
15:04

4 p, 2.0 MB
Sumari
2014
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Gener 2014, p. 1-4  
2014-05-06
19:45

8 p, 644.2 KB
Nous reptes econòmics i financers per a la planificació urbanística. De la plusvàlua generalitzada a l'urbanisme de gra menut que possibiliti la creació de valor / Morell, Miquel (PROMO Assessors Consultors)
Aquest article reflecteix els canvis que l’esclat de la bombolla immobiliària i la consegüent crisi econòmica han propiciat en el planejament urbanístic. Canvis en l’òptica amb què s’ha d’entendre la viabilitat econòmica i financera de les operacions urbanístiques (la dràstica reducció de la plusvàlua fa que s’hagi de considerar el cost del capital com un factor clau); canvis en la importància que se li ha d’atorgar a la sostenibilitat econòmica dels projectes (qualsevol projecte hauria d’incorporar un pla de sostenibilitat econòmica); tot això mena a un canvi d’escala en el planejament urbanístic que ha de passar, segons l’autor, de centrar-se en la planificació de nous eixamples i grans àrees de creixement a centrar-se en la renovació urbana, en “l’urbanisme de gra menut”.
2014
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 57 (Gener 2014) , p. 97-104  
2014-05-06
19:35

10 p, 1.1 MB
De l'urbanisme a l'equilibri global / Montlleó, Marc
Aquest article analitza la relació entre urbanisme i sostenibilitat. Es fa un repàs de la incidència que han tingut en el planejament urbanístic tant els principis establerts en les Agendes 21 a nivell global, com les Avaluacions Ambientals Estratègiques a nivell de Catalunya. [...]
2014
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 57 (Gener 2014) , p. 87-96