Course programs (Study plans)
It gathers information related to the purposes, programme and recommended bibliography of some subjects corresponding to different studies offered by the UAB. It’s about material provided voluntarily by teachers.
Latest additions:
2016-07-27
11:24
Gestió cultural III (programació cultural) [100665] / Fernández González, Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'aproximació sociològica més famosa a la cultura popular occidental és la crítica a la "cultura de masses". Tot i que els conceptes de "societat de masses" i "cultura de masses" venen de més lluny, no prenen la importància cabdal que tenen per a l'anàlisi de la cultura i la societat fins els anys trenta del segle passat. [...]
2016-17
Musicologia [809]  
2016-07-27
09:48
Aprenentatge i Diferències Individuals [102599] / Padrós Castells, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura està orientada a estudiar els processos d'aprenentatge, per tal de promoure una educació inclusiva, tot comprenent la diversitat en els processos educatius. El component pràctic d'aquesta assignatura és clau, per això es basarà en anàlisis de casos i en l'anàlisi de la pròpia pràctica professional (pràctiques de camp externes). [...]
2016-17
Psicologia [954]  
2016-07-27
09:46
Avenços en Medicina, Cirurgia i Traumatologia d'Animals Petits [103964] / Franch Serracanta, Jordi ; Díaz-Bertrana, Maria Carmen ; Costa, Cristina ; Andaluz, Anna María ; Fresno, Laura ; Pastor, Josep ; Planellas, Marta ; Solano, Laia ; Torrente, Carlos ; Rivera, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Avenços en Medicina, Cirurgia i Traumatología d’Animals de Companyia es una assignatura optativa de Cinquè curs. Es tracta d’una asignatura totalment teórica, doncs la part pràctica es desenvolupa en altres assinatures, i té com a objectiu proporcionar als estudiants coneixements avançats en les matèries de Medicina Interna, Cirurgia i Traumatologia un cop l’alumna ja ha adquirit els coneixements bàsics en altres assignatures com especialement Cirurgía i Anestessiologia i Medicinia i Cirurgia d’animals de compañía I i II. [...]
Avances en Medicina, Cirugía y Traumatología de Animales de Compañía es una asignatura optativa de quinto curso. Es totalmente teórica y su objetivo es proporcionar a los estudiantes conocimientos avanzados en Medicina Interna, Cirugía y Traumatología, una vez que el alumno ha adquirido los conocimientos básicos relativos a las asignaturas de Cirugía y Anestesiología, Medicina y Cirugía de Animales de Compañía I y II. [...]

2016-17
Veterinària [955]  
2016-07-21
12:27

7 p, 259.8 KB
La Creació Literària en la Postmodernitat [103373] / ARDOLINO, Francesco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2016-17
Graduat o Graduada en Estudis Francesos [988]  
2016-07-21
12:22

6 p, 194.8 KB
Ús de la Llengua Francesa Oral [103318] / ESPUNY MONTSERRAT, Janina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2016-17
Graduat o Graduada en Estudis Francesos [988]  
2016-07-21
12:14

6 p, 424.1 KB
Literatura i Gènere a Galícia, Portugal i Brasil [103372] / GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2016-17
Graduat o Graduada en Estudis Francesos [988]  
2016-07-19
12:45

6 p, 340.3 KB
Viure a França: Signes i Mites dels Temps [103311] / Jeanne Dell’Olivo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2016-17
Graduat o Graduada en Estudis Francesos [988]  
2016-07-19
12:43

7 p, 417.1 KB
Traducció Literària del Francès [103332] / Per determinar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2016-17
Graduat o Graduada en Estudis Francesos [988]  
2016-07-19
12:33

6 p, 354.1 KB
Teatre Francès: Riure i Plorar de Molière a Koltès [103334] / Myriam Mallart ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2016-17
Graduat o Graduada en Estudis Francesos [988]  
2016-07-19
12:32

6 p, 349.3 KB
Psicoanàlisi i Literatura en Francès [103335] / Alicia Piquer Desvaux ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2016-17
Graduat o Graduada en Estudis Francesos [988]