Quaderns : revista de traducció
It publishes works linked to the translation and interpreting like articles about theorical reflexion, researching and educational suggestions, studies about translators and translations, texts of historical interest, interviews or reflexions with translators, translated texts of special importance or reviews and bibliographical comments. The journal wants to works as a platform from where the recognized researchers, and also the young ones who start their first contributions, can expose their worries, the studies and works about translation over the world, with special attention to the areas of European Union, the Mediterranean and Latin America.
Latest additions:
2014-09-10
14:41

13 p, 199.1 KB
QUARKpoesia o la poesia dins del discurs / Aguilar-Amat, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació)
Aquest article descriu el procés de creació d’una Aula de Poesia en el si de la Universitat Autònoma de Barcelona, les reflexions, les persones i les circumstàncies que hi van intervenir, així com els projectes que es van dur a terme. [...]
This article describes the process of creating a Poetry Hall within the Autonomous University of Barcelona, the previous thoughts, people and circumstances that were involved, as well as the projects that were carried out. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 253-265  
2014-06-20
20:08

2 p, 399.7 KB
Ressenyes / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació)
Índex de l'obra ressenyada: Heike VAN LAWICK ; Brigitte E. JIRKU (ed. ), Übersetzen als Performanz. Translation und Translationswissenschaft in performativem Licht. Viena ; Berlín: Lit Verlag, 2012.
2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 298-299  
2014-06-20
20:06

3 p, 427.0 KB
Ressenyes / Jané-Lligé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Índex de l'obra ressenyada: Erich PRUNC, Entwicklungsslinien der Translationswissenschaft (3. , erweiterte und verbesserte Auflage). Berlin: Frank & Timme, 2012.
2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 295-297  
2014-06-20
20:04

3 p, 404.9 KB
Ressenyes / Iribarren, Teresa (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d’Art i Humanitats)
Índex de l'obra ressenyada: Montserrat FRANQUESA GÒDIA, La Fundació Bernat Metge, una obra de país (1923-1938). Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013.
2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 292-294  
2014-06-20
20:00

3 p, 402.7 KB
Ressenyes / Martín-Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació)
Índex de l'obra ressenyada: Marcos CÁNOVAS et al. (eds. ). Challenges in Language and Translation Teaching in the Web 2. 0 Era. Granada: Comares, 2012.
2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 289-291  
2014-06-20
19:58

2 p, 395.9 KB
Ressenyes / Serra-Vilella, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Montserrat BACARDÍ ; Ona DOMÈNECH ; Cristina GELPÍ ; Marisa PRESAS, Teoria i pràctica de la traducció. Barcelona: UOC, 2012.
2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 287-288  
2014-06-20
19:48

6 p, 410.3 KB
«Los tres reyes de Oriente» , una versió castellana del poema de Carles Riba signada per Jesús Massip l’any 1957 / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació)
2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 281-286  
2014-06-20
19:45

19 p, 536.4 KB
Opción léxica y subjetividad traductora : contrainte y sus traducciones al español / Andújar Moreno, Gemma (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) ; Cunillera Domènech, Montserrat (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
La intervención del traductor puede detectarse tras determinadas elecciones léxicas que muestran su posicionamiento, consciente o inconsciente, con respecto al material lingüístico que está transmitiendo. [...]
Translators’ intervention in target texts can be detected by analyzing the lexical choices which show their conscious or unconscious stance with regard to the linguistic material they are rendering. [...]

2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 259-277  
2014-06-20
19:29

17 p, 504.6 KB
Macroestructura comparada (Estados Unidos, Gran Bretaña y España) de los documentos notariales de representación civil y penal en formato digital / Vázquez y del Árbol, Esther (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filología Inglesa. Área de Traducción e Interpretación)
A consecuencia del nacimiento de la UE y de la inmigración de países angloparlantes, España es testigo de numerosos encargos de traducción jurídica inglés<>español, aunque no siempre cumplan los requisitos de calidad establecidos, debido en parte al desconocimiento de los esqueletos macroestructurales de los documentos traducidos y a la ausencia de manejo de textos paralelos. [...]
As a result of the founding of the EU, and of increased immigration from English-speaking countries, the country of Spain is witness of many English<>Spanish legal translation briefs. Regrettably, these do not always achieve the necessary level of excellence, which is partially due to the ignorance of the macrostructure of the documents and also to the lack of consultation of parallel texts. [...]

2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 241-257  
2014-06-20
19:19

15 p, 455.7 KB
Video game localisation : adapting superheroes to different cultures / Fernández Costales, Alberto (University of Oviedo. Transmedia Catalonia Research Group)
This article addresses the main translation strategies for the localisation of superhero video games into a different culture. This specific genre relies on narrative-driven plots, as the games are based on original scripts from comic books. [...]
Aquest article tracta de les estratègies de traducció principals a l’hora de localitzar videojocs de superherois. Com que el gènere parteix dels guions dels còmics, l’argument d’aquests jocs es basa en una història; per tant, recrear mons basats en còmics presenta una sèrie de reptes afegits, perquè de vegades cal tenir en compte les limitacions que imposen les polítiques editorials i les expectatives dels usuaris; és a dir, la necessitat de ser fidel al còmic original. [...]

2014
Quaderns : revista de traducció, Núm. 21 (2014) , p. 225-239