Journals
It includes full text journals published by UAB, linked to the university or published with the collaboration of other institutions and also journals from reserve section of Library Services, digitalized with public subsidies. It is worth highlighting the art and culture journal collection Revistes antigues d’art i cultura with many titles from 19th century and the starts of 20th century.
Latest additions:
2017-04-25
09:55
Gaceta sanitaria de Barcelona : órgano del Cuerpo Médico Municipal. / Cuerpo Médico Municipal (Barcelona)

Alguns números inclouen: Boletín estadístico ; Boletín académico.
   

2017-04-25
09:55
El Monitor de la salud, de las familias y de la salubridad de los pueblos : revista de higiene pública y privada, de medicina y economía domésticas, de política urbana y rural, etc., etc. / Monlau, Pere Felip, 1808-1871, editor literari.
   
2017-04-21
10:44
340 p, 3.4 MB Revista de derecho de la seguridad social
Murcia Laborum 2014-  
 Accés restringit a la UAB
2017-03-09
20:08
E-ciències jurídiques / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell d'Estudiants de la Facultat de Dret, entitat editora
La revista E-ciències jurídiques busca ser una publicació de referència dins el mon universitari en la qual siguin els alumnes els qui portin la veu cantant. D'aquesta forma, la revista dona veu, principalment a estudiants de Dret, Relacions Laborals i Criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que també hi participen graduats, professors i tercers invitats. [...]  
2017-01-30
18:32
Nuevas de Indias / Centro de Estudios de la América Colonial.
La revista es centra en la historiografía i la literatura espanyol i hispanoamericana colonial, que abasta, a grans trets, els segles XVI–XVIII, de manera que arreenca amb una perspectiva multidisciplinar. [...]
[Bellaterra]: Centro de Estudios de la América Colonial, Universitat Autònoma de Barcelona, 2016-  
2017-01-10
10:47
35 p, 23.0 MB QT : quaderns tècnics, la tecnologia a l'abast.
Barcelona : Produccions Tècniques, [1985-1990]
26 documents
2016-12-13
12:03
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Publicación de información, debate y reflexión de todo aquello que sabemos condiciona la vida rural, la agricultura y la alimentación. Una revista de pensamiento crítico que quiere ayudar a imaginar y construir nuevas realidades sociales y económicas para dejar atrás el capitalismo.
Barcelona : La Vía Campesina ; Plataforma Rural ; GRAIN, 2010-
28 documents
2016-11-04
16:18
Scriptum digital : revista de corpus diacrònics i edició digital en llengües iberoromàniques
Scriptum Digital és una revista electrònica d'accés lliure a la xarxa dedicada a difondre recerca de qualitat sobre aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l'edició digital i els corpus diacrònics informatitzats en les llengües iberoromàniques (desenvolupament informàtic de bases de dades textuals, disseny i explotació de corpus, aspectes filològics del disseny de corpus i d'edició digital, estudis lingüístics basats en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital es una revista electrónica de acceso libre en la red dedicada a difundir investigación de calidad sobre aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la edición digital y los corpus diacrónicos informatizados en las lenguas iberorrománicas (desarrollo informático de bases de datos textuales, diseño y explotación de corpus, aspectos filológicos del diseño de corpus y de la edición digital, estudios lingüísticos basados en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital é unha revista electrónica de acceso libre na rede dedicada a promover investigacións de calidade sobre os aspectos teóricos e metodolóxicos relacionados coa edición dixital e os córpora diacrónicos informatizados nas linguas iberorrománicas (desenvolvemento informático de bases de datos textuais, elaboración e exploración do corpus, aspectos filolóxicos da elaboración de corpus e da edición dixital, estudos lingüísticos baseados en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital é uma revista eletrónica de acesso livre na Internet dedicada a promover pesquisas de qualidade sobre os aspetos teóricos e metodológicos relacionados com a edição digital e os corpora diacrónicos informatizados nas línguas ibero-românicas (desenvolvimento informático de bases de dados textuais, elaboração e exploração do corpus, aspetos filológicos da elaboração de corpus e da edição digital, estudos linguísticos baseados em corpus, etc. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012-
   
2016-04-13
19:11
Doblele : revista de lengua y literatura / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola.
[Bellaterra : Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona], 2015-
2 documents
2016-04-07
10:19
3 p, 65.5 KB Hispanófila / University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill : University of Carolina, 1957-
295 documents
 Accés restringit a la UAB
Focus on:
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic - Journals (62)
Old art and culture journals (109)
UAB journals (76)
Historical Veterinary Journals (153)