Ruta comunicación
RUTA Comunicación publica treballs acadèmics de l'àrea de les ciències de la comunicació així com d'altres disciplines que tractin aspectes relacionats. Es publiquen, prioritàriament, treballs d'investigadors en procès de formació - estudiants de doctorat o màster - o articles derivats de tesis doctorals encara no llegides o publicades. És per això que, els articles que es vulguin publicar han de ser avalats per la signatura d'un doctor, sigui director de la tesi de l'articulista, tutor del mateix o membre acadèmic de la universitat de procedència o del grup d'investigació en què participa l'articulista.

Darreres entrades:
2017-03-09
06:33
26 p, 1.1 MB Creativitat a l'espai públic : anàlisi comparatiu del postgraffiti i l'ambient màrqueting / García Jiménez, Marina (Universidad Autónoma de Barcelona)
Aquest estudi pretén observar fins a quin punt el postgraffiti i l'ambient màrqueting, dos fenòmens que s'han donat simultàniament i han adquirit uns vehicles d'expressió similars, comparteixen semblances dins l'essència que les confronta. [...]
Este estudio pretende observar hasta qué punto el postgraffiti y el ambiente marketing, dos fenómenos que se han dado simultáneamente y han adquirido unos vehículos de expresión similares, comparten semejanzas en la esencia que las confronta. [...]
The aim of this research is to observe the similarities and differences between postgraffiti and ambient marketing. Two phenomenons that have grown simultaneously and, consequently, have acquired similar ways of communication. [...]

2016
Ruta comunicación, Núm. 7 (2016) , p. 58-83 (Artículos)  
2017-03-09
06:33
34 p, 458.7 KB La comunicación audiovisual como herramienta para la apropiación social de la ciencia y temas urbanos : un estudio de caso en la ciudad de Popayán, Colombia / Córdoba Calvo, Andrés Alejandro (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca) ; Muñoz Hoyos, Javier Ancisar (Colegio Mayor del Cauca)
Los medios de comunicación ya no solo tienen la tarea y el poder de informar. Pueden ir más allá y hacer grandes contribuciones en las distintas áreas del conocimiento. El audiovisual, uno de ellos y a través del cual se buscará reflexionar sobre su papel en distintos escenarios, desde los informativos, pasando por los grupos científicos hasta los temas de ciudad.
Els mitjans de comunicació ja no només tenen la tasca i el poder d'informar. Poden anar més enllà i fer grans contribucions en les diferents àrees del coneixement. L'audiovisual, és un d'ells mitjançant el qual es buscarà reflexionar sobre el seu paper en diferents escenaris, des dels informatius, passant pels grups científics fins als temes de ciutat.
The media no longer only have the task and the power to inform. They can go further and make great contributions in different areas of knowledge. The audiovisual is one of them, through which it is sought to reflect on its role in various scenarios, from news, including scientific groups and even city issues.

2016
Ruta comunicación, Núm. 7 (2016) , p. 24-57 (Artículos)  
2017-03-09
06:33
26 p, 359.8 KB La falta de eficacia del derecho a la vivienda en España : raíces históricas y contexto jurídico / Peiró Compains, Irene (Universidad Autónoma de Barcelona)
Este artículo analiza las raíces históricas de los actuales problemas para garantizar la eficacia del derecho a la vivienda, remontándose a los inicios del siglo XX y a la dictadura franquista, desde un enfoque no-androcéntrico. [...]
Aquest article analitza les arrels històriques dels actuals problemes per garantir l'eficàcia del dret a l'habitatge, remuntant-se als inicis del segle XX i la dictadura franquista, des d'un enfocament no-androcèntric. [...]
This article analyzes the historical roots of current problems to ensure the effectiveness of the right to housing, reaching back into the beginning of twentieth century and the Franco dictatorship, from a non-androcentric approach. [...]

2016
Ruta comunicación, Núm. 7 (2016) , p. 138-163 (Artículos)