Scriptum digital : revista de corpus diacrònics i edició digital en llengües iberoromàniques
Scriptum Digital és una revista electrònica d’accés lliure a la xarxa dedicada a difondre recerca de qualitat sobre aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l’edició digital i els corpus diacrònics informatitzats en les llengües iberroromàniques (desenvolupament informàtic de bases de dades textuals, disseny i explotació de corpus, aspectes filològics del disseny del corpus i de l’edició digital, estudis lingüístics basats en corpus, etc). La revista no afavoreix cap corrent teòrica o metodològica en particular.

Darreres entrades: