Administració

En aquesta sèrie s’inclou tota la documentació que es refereix a la compra i distribució de les localitats –butaques i llotges–, així com a documentació relativa a comptabilitat, propietats vinculades al teatre, etc.

Els documents digitalitzats són reproduccions dels originals de la Societat del Gran Teatre del Liceu i s'ofereixen per a consulta pública mantenint els altres drets reservats.

Per a l'obtenció de reproduccions d'alta qualitat i per a sol·licitar permisos d'un ús comercial, cal adreçar-se a la Societat del Gran Teatre del Liceu a través del formulari.

Darreres entrades:
2017-01-26
15:52
8 p, 3.5 MB A los señores accionistas del Gran Teatro del Liceo / Rovira, José Fernando ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : Establecimiento Tipográfico de Luis Tasso, 1869  
2017-01-26
15:52
4 p, 3.0 MB Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno del Gran Teatro del Liceo concurriendo en ella D. José Fernando Rovira con, intervención del notario D. José Falp, Barcelona, 18 de abril de 1868 / Falp, José ; Rovira, José Fernando ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1868  
2017-01-26
15:52
4 p, 3.0 MB Auto de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno de la Sociedad titulada del Gran Teatro del Liceo, concurriendo en ella D. José Fernando Rovira, mediante la intervención del notario D. José Falp, Barcelona, 10 de abril de 1868 / Falp, José ; Rovira, José Fernando ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1868  
2017-01-26
15:52
9 p, 7.1 MB Escritura de cesión otorgada por Ramón Enche a favor de José Francisco García y Verdún, autorizada por Hermenegildo Martí y Ferrer, notario : 27 de junio de 1874 / Enche, Ramón ; García Verdún, José Francisco ; Martí y Ferrer, Hermenegildo ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1874
4 documents
2017-01-26
15:52
3 p, 2.2 MB Auto de subasta para el arriendo del Teatro del Liceo celebrada en 20 de marzo de 1868, con intervención de D. José Falp, notario de Barcelona / Falp, José ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1868  
2017-01-26
15:52
3 p, 2.2 MB Escritura Acta de subasta del arriendo del Gran Teatro del Liceo del dia 20 de febrero de 1868 / Falp, José ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1868  
2017-01-26
15:52
11 p, 8.4 MB Escritura de convenio entre el Sr. Director de la Sociedad de Srs. Accionistas del Gran Teatro del Liceo y D. Ramon Enche, autorizada por D. José Falp, notario : 27 de marzo de 1874 / Enche, Ramón ; Falp, José ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1874
2 documents
2017-01-26
15:52
26 p, 20.8 MB Escritura pública de arriendo del Teatro del Liceo a favor de don Carlos Duchaleau ante d. Francisco Javier Moreu / Duchaleau, Carlos ; Moreu, Francisco Javier ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1854  
2017-01-26
15:52
14 p, 12.0 MB Arrendamiento del Teatro del Liceo : 23 diciembre de 1854 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1854  
2017-01-26
15:52
22 p, 8.6 MB Contrata de arriendo del Gran Teatro del Liceo, a D. Carlos Duchateau, desde el 1º de setiembre [sic] de 1854 hasta el 31 de agosto de 1855 / Duchaleau, Carlos ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1855