Doctoral theses UAB
Doctoral dissertations in full text and electronic format read in the UAB.
Latest additions:
2016-04-25
01:17

2.9 MB
Viabilitat, eficàcia i seguretat del protocol Ultra Fast-track en octogenaris sotmesos a cirurgia de substitució valvular aòrtica / Sariñena Fernández, Maria Teresa ; Moret Ruiz, Enrique, dir. ; Cámara Rosell, María Luisa, dir. ; Oller Sales, Benjamí, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
El concepte de "cirurgia cardíaca Ultra Fast-Track" inclou l'extubació precoç al mateix quiròfan i nous models de recuperació postoperatòria. La nostra hipòtesi és que el protocol UFT és tan viable, eficaç i segur en pacients joves com en octogenaris. [...]
The concept "Ultra Fast-track cardiac surgery" (UFT) means extubation in the operating room (OR) and new approaches in postoperative recovery. Our hypothesis assumes that the UFT protocol is as viable, effective and safe in not octogenarian patients as in octogenarians. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2016-04-25
01:17

12.0 MB
Análisis y características del potencial cognitivo de producciones escolares matemáticas con alumnos de 11-14 años / Lopes, Antonio José ; Fortuny, Josep M., dir. (Josep Maria), ; Giménez Rodriguez, Joaquin, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Este trabajo de tesis doctoral "Análisis y características del potencial cognitivo de producciones escolares matemáticas con alumnos de 11 a 14 años" contribuye al anàlisis de un ambiente especial de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (llamado de inspiración lakatosiana) mediante el anàlisis de textos producidos por los estudiantes. [...]
This dissertation work "Analysis and characteristics of cognitive potential of school mathematical productions with 11 to 14 years old students" contributes to the analysis of a special environment of teaching and learning mathematics (called lakatosian inspirative environment) through the analysis of mathematical texts produced by the students. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2016-04-25
01:17

2.7 MB
Aspectos microbiológicos de Burkholderia cepacia complex en pacientes con fibrosis quística / Mirambell Viñas, Antonio ; González, Juan José dir (González López), ; Prats, Guillem, 1942- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
La fibrosis quística (FQ) es la enfermedad hereditaria autosómica recesiva más frecuente entre la población caucásica. La principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes es por afectación pulmonar; mayoritariamente se producen infecciones respiratorias por Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia y algunas especies del complejo Burkholderia cepacia (Bcc). [...]
Cystic fibrosis (CF) is the most common autosomal recessive hereditary disease among caucasian population. The main cause of morbidity and mortality in patients with cystic fibrosis are the current and chronic lung infections. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2016-04-25
01:17

2.5 MB
Tensiones éticas del trabajo de enfermería en el nuevo orden sanitario : un estudio iberoamericano / González Rozas, Paola ; Blanch i Ribas, Josep Maria, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
Introducción. La investigación estuvo enmarcada en el contexto general de las transformaciones del mundo del trabajo y las reformas neoliberales que dieron lugar a la Nueva Gestión Pública de servicios sanitarios de atención a las personas. [...]
Introduction. The research was framed within the overall context of the changing world of work and the neoliberal reforms that led to the NPM of health care services to people. His field of study was the relationship between the change in organization and management of health work in hospitals and ethics experience of this process by the nursing staff. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2016-04-25
01:17

4.8 MB
Producció enantioselectiva de diols vicinals i α-hidroxicetones amb oxidoreductases de llevat : aplicació de tècniques d'autoclonació per la generación d'enzims i soques modificades / Calam Cervera, Eduard ; Biosca Vaqué, José Antonio, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Les transformacions catalitzades per enzims s'utilitzen cada cop més per a la síntesis d'intermediaris útils destinats a les indústries farmacèutiques, agroalimentàries i de química fina. La utilització d'enzims en síntesi química compleix amb els principis de la "química verda", com per exemple en la utilització de solvents més segurs (les reaccions enzimàtiques són realitzades usualment, en medi aquós), en el disseny de reaccions amb millor eficiència energètica (les reaccions enzimàtiques es realitzen, sovint, a T ambient), i en la utilització de catalitzadors (els enzims ho són) entre d'altres. [...]
Summary The transformations catalyzed by enzymes are increasingly used for the synthesis of intermediates used in pharmaceutical, food processing and fine chemicals. The use of enzymes in chemical synthesis complies with the principles of "green chemistry", such as the use of safer solvents (enzymatic reactions are usually performed in aqueous medium), the design of reactions with greater efficiency in the use of energy (enzymatic reactions are performed often at ambient T), and the use of catalysts (as enzymes are). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2016-04-25
01:17

195.3 KB
Ob cænum : normalitat cultural, sexe i models cosmopolites a la novel·la sentimental masculina de Josep Maria Francès / Mori, Thiago ; Francès, Josep Maria, 1891-1966. ; Campillo, Maria, 1953-, dir ; Castellanos, Jordi, 1946-2012, dir ; Franco, Marie, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta és una tesi sobre uns espais literaris ignorats. La literatura sentimental de consum del primer terç del segle XX, sovint mal classificada, concentra dos d'aquests espais. Primer, perquè la literatura sentimental produïda per a homes s'associava sovint amb l'obscenitat i la pornografia, i estava sotmesa a severs condemnes d'ordre moral. [...]
This is a thesis on ignored literary spaces. The mass-consumption sentimental literature of the first third of the 20th century, often poorly classified, concentrates both of these areas. First, sentimental literature produced by men was often associated with obscenity and pornography, and was subjected to severe moral convictions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2016-04-25
01:17

2.0 MB
Trabajar bajo la nueva gestión pública de la justicia brasileña : un estudio empírico / Lima Hostensky, Elka ; Blanch i Ribas, Josep Maria, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
La meta de la investigación fue evaluar las condiciones de trabajo implantadas por la Nueva Gestión Pública y comprender su impacto psicosocial en la construcción de la subjetividad de los profesionales empleados en los servicios brasileños de justicia. [...]
The objective of this research was to evaluate the working conditions generated by the reforms put in place by New Public Management policies and, in so doing, to comprehend the psychosocial impact of these reforms on the subjectivity of public servants from the Brazilian Justice System. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2016-04-25
01:17

6.0 MB
La Radio comuntiaria en Chile y su re-construcción en la era digital / Ramírez Cáceres, Juan Domingo ; Sabés Turmo, Fernando, dir. ; Cárcamo Ulloa, Luis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
La tesis investiga la Radio Comunitaria en Chile con la finalidad de describir y comprender los procesos por los cuales las personas y las comunidades se reúnen en torno a estos proyectos, en un accionar asociativo que recoge la profundidad de las relaciones sociales y culturales de las comunidades en las que están insertas. [...]
The thesis investigates the Community Radio in Chile in order to describe and understand the processes by which individuals and communities come together around these projects in an associative action that reflects the depth of social relations and cultural communities in which they are embedded. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2016-04-25
01:17

7.5 MB
Robust microbial construction and efficient processes for recombinant enzymes production in Escherichia coli / Pasini, Martina ; Ferrer i Alegre, Pau, dir ; Mas i Rocabayera, Carles de, dir ; Caminal i Saperas, Gloria, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
Encara que els gens de resistència a antibiòtics són una eina important per a la selecció i manteniment de plàsmids recombinants, les autoritats reguladores consideren el seu ús inacceptable en diverses àrees dins la indústria biotecnològica, sobretot quan el producte serà utilitzat amb finalitat terapèutica. [...]
While antibiotic resistance marker genes are a powerful system for selection and maintenance of recombinant plasmids in hosts such as E. coli, its use has been considered unacceptable in many areas of biotechnology by regulatory authorities, particularly when the recombinant product will be used in the therapeutic field. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2016-04-25
01:17

2.7 MB
El Discurso de la autonomía en los editoriales de El Deber y La Razón, en Bolivia: 2006-2009 / Machicado Gallo, Rosmery ; Giró, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
La tesis sobre el discurs de l'autonomía en els editorials d' El Deber i La Razón a Bolívia mostra de quina manera cada diari desplega una estratègia discursiva pròpia, ja sigui a favor o no del tema en qüestió, el pes dels temes que sobresurten, la forma en què es representen els actors implicats en la temàtica, els arguments que utilitza i la defensa o crítica que realitza constitueixen la balda que articula la ideologia institucional amb què arriben als lectors. [...]
La tesis sobre el discurso de la autonomía en los editoriales de El Deber y La Razón en Bolivia muestra de qué manera cada diario despliega su propia estrategia discursiva, ya sea a favor o no del tema en cuestión, el peso de los temas que sobresalen, la forma en que se representa a los actores envueltos en la temática, los argumentos que utiliza y la defensa o crítica que realiza constituyen el eslabón que articula la ideología institucional con la que llega a los lectores. [...]
The thesis "discourse of autonomy in the editorials of El Deber y La Razón in Bolivia" shows how each newspaper unfolds its own discursive strategy, whether in favor or not of the topic, the weight of the prominent issues, a certain way it represents actors involved in the issue, the arguments used and the defense or criticism is the central point that articulates the institutional ideology with which reaches its readers. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015