Doctoral theses UAB
Doctoral dissertations in full text and electronic format read in the UAB.
Latest additions:
2015-03-02
01:04

8.0 MB
Estudio morfológico y funcional de nuralagus rex (mammalia, lagomorpha, leporidae) / Quintana Cardona, Josep ; Moyà Solà, Salvador, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, DL 2006
5 documents
2015-03-02
01:04

5.0 MB
L'impacte de la globalització sobre els teixits comercials locals a la ciutat de Barcelona: perspectives de futur i nous reptes del comerç de proximitat / Lonetto, Aurora ; Muñoz, Francesc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La tesi analitza el creuament de diferents fenòmens lligats a l'ampli concepte de globalització, com ara les migracions transnacionals o el turisme global, i com els seus impactes es reflecteixen en les teixits comercials de la ciutat de Barcelona. [...]
This thesis examines the intersection of different phenomena related to the broader concept of globalization such as migration or transnational global tourism and its impact as reflected in the local retail organization of the city. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-03-02
01:04

3.4 MB
Uso de corpus electrónicos en la formación de traductores (inglés-español-inglés) / Rodríguez Inés, Patricia ; Hurtado Albir, Amparo, dir. ; Beeby, Allison, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral és integrar l'ús de corpus electrònics en l'ensenyament de la traducció. Per a arribar a aquest ens plantegem els següents objectius específics: 1) Elaborar el marc conceptual de la lingüística de corpus i els seus camps d'aplicació. [...]
El objetivo general de esta tesis es integrar el uso de corpus electrónicos en la enseñanza de la traducción. Para llegar a éste nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 1) Elaborar el marco conceptual de la lingüística de corpus y sus campos de aplicación. [...]
The general goal of this thesis is the incorporation of the use of electronic corpora into translation training. To that end, I set out to fulfil the following specific goals: 1) Establishing a theoretical framework of corpus linguistics and its fields of application. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents
2015-03-02
01:04

1.0 MB
Performance evaluation of applications for heterogeneous systems by means of performance probes / Otto Strube, Alexandre ; Luque, Emilio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
This doctoral Thesis describes a novel way to select the best computer node out of a pool of available potentially heterogeneous computing nodes for the execution of computational tasks. This is a very basic and dificult problem of computer science and computing centres tried to get around it by using only homogeneous compute clusters. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-03-02
01:04

4.5 MB
Efecto de la depresión post ictus e intervención logopédica temprana en afásicos / Andrés Carrillo, Cristina ; Deus Yela, Joan, dir. ; Pujol Nuez, Jesús, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
La afasia se define como un déficit en la comunicación verbal resultante de un daño cerebral adquirido. Dicho déficit puede presentarse como una dificultad en su forma expresiva, receptiva o de manera simultánea. [...]
Aphasia is defined as impairment in verbal communication resulting from an acquired brain injury. This impairment may present itself as a difficulty in its expressive, receptive or simultaneous form. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-03-02
01:04

2.5 MB
Traducir al-andalus: el discurso del otro en el arabismo español [de conde a García Gómez] / Gil Bardají, Anna ; Carbonell i Cortés, Ovidi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
Qualsevol intent d'aprofundir en la traducció de l'àrab a Espanya ha de passar necessàriament per l'estudi de l'arabisme espanyol, en ser aquest un dels principals portaveus de la cultura àrab al nostre país . [...]
Cualquier intento de ahondar en la traducción del árabe en España debe pasar necesariamente por el estudio del arabismo español, al ser éste uno de los principales portavoces de la cultura árabe en nuestro país. [...]
Any attempt to go deeply into the translation from Arabic in Spain must necessarily pass through the study of Spanish Arabism, as this is one of the most accredited voices of Arab culture in our country. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-03-02
01:04

5.9 MB
Anarcocomunismo en España (1882-1896). El grupo de "Gràcia" y sus relaciones internacionales / Fernández Gómez, Francisco de Paula ; Gabriel i Sirvent, Pere, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Tal como apunta el título de esta tesis, "Anarcocomunismo en España (1882-1896). El grupo de 'Gràcia' y sus relaciones internacionales", se pretende mostrar la verdadera fuerza y relevancia histórica de los primeros anarcocomunistas en España. [...]
As noted by the tittle of this PhD thesis, "Anarchist Communism in Spain (1882-1896). The group from 'Gràcia' and its international relations", the main interest of this research is to show the true strengh and historical relevance of the first anarchist communism in Spain. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents
2015-03-02
01:04

4.5 MB
The role of the PDK1/PKB kinases in regulating neuronal survival and differentiation: characterization of the PDK1 K465E knock-in mice / Zurashvili, Tinatin ; Ramón Bayascas, José, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Neuronal cell death programmes are counteracted by survival signals during development in order to maintain the tissue homeostasis. Neuronal differentiation is a mechanism generating functionally integrated neuronal cells from their progenitors. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-03-02
01:04

2.9 MB
Análisis y evaluación de la docencia universitaria mediada con tecnología / Rodríguez Beneroso, Margarita ; Dorado Perea, Carlos, dir. ; Rué Domingo, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La investigación que hemos llevado a cabo trata de la docencia en la universidad, mediada con tecnología. El estudio se estructura en las siguientes partes: El bloque I es una revisión del marco teórico en donde exponemos el estado de la cuestión sobre la universidad. [...]
The present research focuses on teaching at the university mediated with technology. The structure of the study is as follows: Block 1 is a review of the theoretical framework where we expose the state of the question about the university. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-03-02
01:04

7.6 MB
Estratègies de desenvolupament local rural, gènere i processos innovadors en la nova ruralitat: l'aportació de les dones al desenvolupament, la innovació i la governança territorial a l'Alt Pirineu i Aran (Catalunya) / Pallarès-Blanch, Marta ; Prados Velasco, María José, dir. ; Tulla Pujol, Antoni F. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
pendent resums.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents