Trabajos de fin de grado (TFG)
Los Trabajos de Fin de Grado (TFG) son proyectos orientados al desarrollo de una investigación o una innovación con la supervisión de un tutor. Generalmente son de aplicación en el campo profesional del ámbito de la titulación. El alumno tiene que aplicar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos durante sus estudios.

Esta colección recoge los Trabajos elaborados por estudiantes de las diferentes titulaciones de grado de la UAB, a partir del curso 2012-2013.

Últimas adquisiciones:
2017-07-27
17:28
30 p, 798.3 KB ¿Qué hay en el menú? Adaptación alimentaria a los preceptos religiosos / Pozo Povill, Miriam ; Griera i Llonch, Ma. del Mar, 1978- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La adaptación de la alimentación a los preceptos religiosos es por ahora un tema poco estudiado en el ámbito científico, aunque se encuentra en un creciente interés social. De esta manera, el propósito del trabajo es analizar los discursos que se crean de los diferentes actores implicados entorno de la adaptación de la alimentación a los preceptos religiosos en los comedores escolares.
La adaptació de l’alimentació als preceptes religiosos és per ara un tema poc estudiat en l’àmbit científic, encara que es troba en un creixent interès social. D’aquesta manera, el propòsit del treball és analitzar els discursos que es creen dels diferents actors implicats al voltant de l’adaptació de l’alimentació als preceptes religiosos.

2017
Graduat o Graduada en Sociologia [819]  
2017-07-27
17:16
33 p, 1.6 MB Com es conformen les relacions cosmopolites amb els refugiats a l’àmbit pedagògic a Finlàndia? / Medina Ponce, Míriam ; Rambla, Francesc Xavier, 1966-, , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquesta investigació intenta donar resposta, de d’una sociologia interpretativa, a com es conformen les relacions cosmopolites amb els refugiats a l’àmbit educatiu a Finlàndia tal com les entén U. [...]
2017
Graduat o Graduada en Sociologia [819]
2 documents
2017-07-27
17:04
20 p, 241.9 KB El repàs escolar com a complement de l’educació formal : un estudi segons la classe social i el capital emocional / López Sánchez, Alba ; Tarabini-Castellani, Aina , dir. (Universitat Autònoma de Barelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L’educació dels instituts conviu amb la pràctica privada de classes particulars de reforç educatiu. La falta d’eficiència del sistema educatiu impulsa al sector privat a resoldre la demanda d’alguns estudiants; s’individualitza el fracàs escolar com si fos quelcom que estudiants han de resoldre per continuar el ritme d’aprenentatge a les aules. [...]
2017
Graduat o Graduada en Sociologia [819]
2 documents
2017-07-27
16:39
35 p, 550.2 KB "In London he found him a shot of greatness". The Construction of the Urban Black British Man in George the Poet's Search Party / Arenas Contreras, Sara ; Hand Cranham, Felicity , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The narratives offered by late 80s and 90s Rap artists have shaped the collective global imagination. Black males are portrayed as figures that need to state their power constantly through violence. [...]
Les narratives que ofereixen els autors de Rap dels 80 i els 90 han marcat l’imaginari col·lectiu global. Els homes negres són retratats com figures que necessiten afirmar el seu poder constantment a través de la violència. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
2017-07-27
16:16
32 p, 466.1 KB A Nauseating Fall. Understatement and Realisation in Dangarembga's Nervous Conditions / Ballart Lladós, Clara ; Pujolràs Noguer, Esther , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The strikingly simple style of Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions —the narration of an apparently innocent child, Tambudzai— cuts deep into the reader, making the novel an impressively powerful critique of the colonial machinery. [...]
La simplicitat sorprenent de l’estil de Tsitsi Dangarembga en la seva novel·la Nervous Conditions —la narració d’una nena aparentment innocent— provoca una intensa impressió en els lectors. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
2017-07-27
16:04
29 p, 235.0 KB Desire in Times of Apartheid. A Trigger for rebellion. The case for The World Unseen / Ruta Serra, Helena ; Pujolràs Noguer, Esther , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Set in Pretoria in the 1950s, Shamim Sarif’s The World Unseen explores a territory of unexpected, prohibited relationships during South Africa’s Apartheid. The racist and oppressive system did not only affect personal freedom, but it also had an enormous psychological impact on the victims. [...]
Situada a Pretoria a la dècada dels 1950, The World Unseen, de Shamim Sarif, explora un territori de relacions prohibides i inesperades, durant el període del Apartheid a Sud-Àfrica. El règim, racista i opressiu, no va afectar només la llibertat personal, sinó que també creà un gran impacte psicològic en les víctimes. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
2017-07-26
19:21
38 p, 845.2 KB A Forensic Speaker Identification Study. An Auditory-Acosutic Analysis of Phonetic Features and an Exploration of the "Telephone Effect" / De Witte, Wolf ; Gavaldà Ferré, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This study investigates the formant, fundamental frequency, and speech tempo parameters in a forensic speaker identification setting and whether these are adequate features to use in an auditory-acoustic analysis. [...]
Aquest estudi investiga els paràmetres de formant, freqüència fonamental, i velocitat de l’articulació en un entorn de la identificació forense del parlant i si aquests paràmetres són adequats per utilitzar en una anàlisi auditiva-acústica. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
2017-07-26
19:05
46 p, 1.2 MB Exploring World-Medial Regressive Voicing Assimilation in Catalan L2 Learners of English / López Prats, Claudia ; Solé Sabater, Maria Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In Catalan we find two processes, Regressive Voicing Assimilation (RVA) and Final Obstruent Devoicing (FOD), which are transferred to English. The aim of this paper is to study the production of alveolar fricatives /z/ and /s/ followed by a voiceless consonant, a voiced consonant, a nasal, a vowel –contexts expected to trigger RVA–, and in final position –expected to trigger FOD– in word-medial position. [...]
En català trobem dos processos que afecten a la sonoritat de les consonants, tant precedint una pausa, convertint-se en sordes (FOD), com a mitjans i final de paraula, assimilant les característiques sonores del següent so (RVA). [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
2017-07-26
18:56
43 p, 221.8 KB Sexism in the Daily Express / Coca Gómez, Andrea ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The purpose of this piece of research is to ascertain whether there is a decrease in the presence of linguistic sexism in twelve newspapers from the Daily Express published in 2016 in contrast to twelve from 1996. [...]
L’objectiu d’aquesta recerca és determinar si hi ha una dismunució en la presencia del sexisme lingüístic en dotze diaris del Daily Express publicats al 2016 en comparació amb dotze del 1996. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
2017-07-26
17:55
35 p, 1.5 MB Portrayal of Non-Standard English Varieties in the Media. A case study of Scottish, Indian and Chicano English / Forcadell Melich, Roser ; Tubau Muntaña, Susagna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This piece of work analyzed three non-standard varieties, namely Indian English, Scottish English and Chicano English linguistically in different media products. The aim was to know whether those that had been more researched on from the linguistic point of view would be better represented and whether phonological features would be more abundant than morphosyntactic ones in their representation. [...]
Aquest treball va analitzar lingüísticament la representació de tres varietats angleses no estàndards, anomenades, anglès indi, escocès i anglès mexicà als mitjans. L’objectiu era saber si la varietat que havia estat més documentada lingüísticament estaria més ben representada i si hi hauria més característiques morfosintàctiques o fonològiques a les representacions. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
Enfocado a:
Escuela de Ingeniería. TFG (429)
Facultat de Biociencias. TFG (1,222)
Facultat de Ciencias. TFG (102)
Facultad de Ciencias de la Educación. TFG (78)
Facultad de Ciencias de la Comunicación. TFG (689)
Facultad de Economía y Empresa. TFG  (50)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. TFG (77)
Facultad de Derecho. TFG (243)
Facultad de Filosofía y Letras. TFG (240)
Facultad de Medicina. TFG (21)
Facultad de Psicología. TFG (25)
Facultad de Traducción e Interpretación. TFG (313)
Facultad de Veterinaria. TFG (332)