Treballs de recerca i projectes de final de carrera
Aquesta col·lecció recull els treballs acadèmics finals (projectes de final de carrera, treballs de màster, postgrau, tesines...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat a la xarxa. Destaquem, pel seu volum, els projectes i treballs de final de carrera de l’Escola d’Enginyeria.
Darreres entrades:
2015-04-15
08:05

59 p, 2.3 MB
Desenvolupament d'un sistema d'informació geogràfica i d'una aplicació mòbil de consulta i recollida de dades / Pinell Milian, Víctor ; Quirós Jiménez, José ; Uribe, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest projecte és crear un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) amb PostgreSQL per tal d'emmagatzemar les dades recollides a una finca situada al Parc Natural de la Serra Collserola, ja que allà el museu desenvolupa un programa de recerca en ecologia evolutiva. [...]
2014  
2015-04-15
08:05

56 p, 4.2 MB
Servei de rutes basat en Open Source Routing Machine / Roma Solà, Gilbert ; Ferrero, Ignacio ; Clos, Manel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta memòria descriu la preparació, l'execució i els resultats obtinguts d'implementar un sistema calculador de rutes. El projecte Open Source Routing Machine és un motor calculador de rutes d'alt rendiment que utilitza les dades de OpenStreetMaps per calcular el camí més curt entre dos punts. [...]
Esta memoria describe la preparación, la ejecución y los resultados obtenidos al implementar un sistema calculador de rutas. Con los años, se han implantado criterios de adaptación al software libre, en este caso se ha optado por el entorno OpenStreetMap. [...]

2014  
2015-04-15
08:05

57 p, 3.3 MB
Desenvolupament de visor web per a consulta de guia urbana única dels municipis de Mallorca / Abellà Masdeu, Ester ; Ferrero, Ignacio ; Díaz, Josué ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Disseny i implementació d'aplicació web destinada a consulta d'informació urbana en els municipis de Mallorca. Localització de punts d'interès. Implementació pilot en el municipi de Santa Eugènia, Mallorca.
Diseño e implementación de aplicación web destinada a consulta de información urbana en los municipios de Mallorca. Localización de puntos de interés. Implementación piloto en el municipio de Santa Eugenia, Mallorca.
Design and implementation of web application designed to query information in the urban municipalities of Mallorca. Location of points of interest. Pilot implementation in the municipality of Santa Eugenia, Mallorca.

2014  
2015-04-15
08:05

79 p, 5.7 MB
Creació d'un sistema d'informació i una aplicació web per la visualització i consulta dels plans de Protecció Civil / Prat Calvo, Albert ; Canet Castella, Raquel ; Vargas, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest document es mostra el treball realitzat com a projecte final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El projecte final s'ha realitzat per i amb la col·laboració de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del projecte ha estat l'elaboració d'un sistema d'informació geogràfica de la Direcció General de Protecció Civil i un visualitzador sobre plataforma web que permetrà que els diferents tècnics puguin consultar i visualitzar els diferents plans de Protecció Civil.
Es descriuen les fases de definició del projecte, disseny i implementació del sistema d'informació, i disseny i desenvolupament de l'aplicació web. Finalment es mostren els resultats obtinguts amb l'aplicació web i unes conclusions finals dels objectius i coneixements assolits amb el treball de projecte final de màster.

2014  
2015-04-15
08:05

52 p, 5.1 MB
Sistema d'informació geogràfica : per la localització i visualització d'espècies invasores al delta de l'Ebre / Jaime Torres, Adrià ; Quirós Jiménez, José ; Serra Sellarès, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Al delta de l'Ebre existeix una problemàtica amb les espècies invasores. Aquest projecte pretén desenvolupar una eina per ajudar a controlar-la. És un Sistema d'Informació Geogràfica que compta amb una aplicació mòbil que enregistra a partir d'un formulari omplert per l'usuari a una base de dades SQLite. [...]
2014  
2015-04-15
08:05

66 p, 4.5 MB
Estudi de viabilitat tecnològica de tags RFID sobre diferents substrats / Aguilà Moliner, Pau ; Bonache Albacete, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'han dissenyat i simulat diferents models de tags RFID per a la banda UHF sobre diferents classes de substrats i tintes conductores amb l'objectiu d'estudiar la viabilitat de la tecnologia de Printed Electronics per a la seva d'implementació física. [...]
En este proyecto se han diseñado y simulado diferentes modelos de tags RFID para la banda UHF sobre diferentes clases de substratos y tintas conductoras con el objetivo de estudiar la viabilidad de la tecnología de Printed Electronics para su implementación física. [...]
In this project different models of UHF-RFID tags has been designed and simulated on different types of substrates and conductive inks in order to study the feasibility of Printed Electronics technology for its physical implementation. [...]

2013  
2015-04-15
08:05

63 p, 1.5 MB
Estudi i implementació pràctica d'una xarxa Wifi Mesh / Sabaté i Font, Josep ; Morell Pérez, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el projecte ens centrarem en el funcionament de les Xarxes mallades sense fils, es fa una breu explicació de les xarxes Ad-hoc, ja que aquestes formen un part important dintre d'una xarxa Mesh. S'explicaran diversos protocols d'enrutament com ara BATMAN, AODV, 802. [...]
En el proyecto nos centraremos en el funcionamemiento de la redes mallada sin hilos, se hará una breve explicación de las redes Ad-hoc, ya que estas forman una importante parte dentro de una red Mesh. [...]
The project will be focused on the performance of wireless mesh networks. A brief explanation of the Ad-hoc networks will be done, due to their significance in a Mesh network. Different routing protocols such as Batman, AODV, 802. [...]

2014  
2015-04-15
08:05

72 p, 9.1 MB
Tratamiento de cementación en hornos de baja presión : ensayos para la validación y optimización de la configuración de la carga / Masip Castelao, Josep ; Suriñach, Santiago (Suriñach Cornet) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2014
3 documents
2015-04-15
08:05

6 p, 598.2 KB
Interpretación ambiental de INBioparque, La Finca (Costa Rica) / Soler Zurita, Neus ; López Navas, Mª Àngels ; Boada, Martí, 1949- ; Rodríguez, Melissa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Este artículo es una síntesis del proyecto realizado en INBio (Instituto Nacional de Biodiversidad), Costa Rica, cuyo objetivo principal fue la mejora de la Interpretación Ambiental de INBioparque, un parque temático de biodiversidad dentro de la institución. [...]
Aquest article és una síntesi del projecte realitzat a INBio (Instituto Nacional de Biodiversidad), Costa Rica, l'objectiu del qual va ser la millora de la Interpretació ambiental d'INBioparque, un parc temàtic de biodiversitat dins de la institució. [...]
This article is a summary of a project undertaken at The National Biodiversity Institute (INBio) in Costa Rica, the objective of which was to improve upon the environmental interpretation of INBioparque, a bio diverse theme park located on the institution's grounds. [...]

2014
4 documents
2015-04-15
08:05

15 p, 306.0 KB
Estudio multidisciplinario del ecosistema manglar en la comunidad tradicional de Curral Velho : Estudio sobre la pesca artesanal y análisis de sus diferencias con la acuicultura del camarón / Amorós Monrabà, Júlia ; Carrasco Dominguez, Joan ; Rossi, Sergio (Rossi Heras) ; Queiroz, Luciana de Souza ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Curral Velho es una comunitat tradicional, situada al nord-est de Brasil, que manté una relació directa amb els ecosistemes que la envolten. La comunitat depèn del estat de conservació del medi natura, ja que obtenen diferents serveis ecositemics. [...]
Curral Velho is a traditional community, located in the northeast of Brazil, which maintains a direct relationship with the ecosystem that surrounds it. The community depends on the state of conservation of the natural environment, since it provides different ecosystem services. [...]
Curral Velho es una comunidad tradicional, situada al nordeste de Brasil, que mantiene una relación directa con los ecosistemas que la rodea. La comunidad depende del estado de conservación del medio natural, ya que de él obtiene diferentes servicios ecosistémicos. [...]

2014
2 documents
Enfocat a:
Ciències Ambientals. Projectes de final de carrera (321)
Enginyeria. Projectes de final de carrera (846)
Enginyeria de Materials. PFC (53) Enginyeria de Telecomunicació. PFC (37) Enginyeria Electrònica. PFC (19) Enginyeria Informàtica. PFC (388) Enginyeria Química. PFC (34) Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Especialitat de Sistemes Electrònics. PFC (68) Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. PFC (102) Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes. PFC (130) Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Química Industrial. PFC (12) Gestió Aeronàutica. PFC (3)
Treballs de construcció de tipologies en Ciències Socials (8)
Veterinària. Treballs (267)