Trabajos de investigación y proyectos de final de carrera
Esta colección recoge los trabajos académicos finales (proyectos de final de carrera, trabajos de máster, postgrado, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad en la red. Destacamos, por su volumen, los proyectos y trabajos de final de carrera de la Escuela de Ingeniería.
Últimas adquisiciones:
2016-05-26
08:05

94 p, 1.4 MB
Estudi de cas : l’exclusió escolar dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) / Ordóñez Amo, Neus ; Aliaga Ugarte, J. M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L’escola és, a més del familiar, un dels contextos més rellevants en quan a la socialització dels infants i adolescents. Però, què passa amb aquells alumnes que presenten Necessitats Educatives Especials (NEE) i que per tant, requereixen d’ajuts i recursos específics per a la seva escolarització? Aquest treball s’enfocarà en l’anàlisi de les interaccions entre els alumnes amb NEE i els seus companys per tal d’estudiar-ne el nivell d’inclusió en un centre escolar ordinari i poder explicar què passa amb aquest col·lectiu en un context que a priori és tant important en el desenvolupament de la socialització.
2016  
2016-05-26
08:05

37 p, 912.3 KB
Les Estratègies de seguretat nacional dels Estats Units. Canvi i continuïtat en l'aproximació nord-americana a la seguretat internacional / Bartalot Got, Marc ; Soriano, Juan Pablo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
S’analitzarà l’evolució de l’acció exterior dels EUA en context de post Guerra Freda. S’utilitzaran les ESN, les quals serviran per entreveure quins són els reptes, amenaces i desafiaments en termes de seguretat internacional. [...]
We will discuss the evolution of the USA’s External Action after the Cold War. The NSS will be used to glimpse what are the challenges and threats in the field of International Security. We will examine the three presidencies covering the period 2000-2010 and the five NSS that conform it to analyse existing continuities and changes. [...]
Se analizará la evolución de la acción exterior de los EUA en contexto de post guerra fría. Se utilizarán las ESN, que servirán para entrever cuáles son los retos, amenazas y desafíos en materia de seguridad internacional. [...]

2014  
2016-05-17
12:55

117 p, 3.3 MB
Visió del professorat de ciències de secundària en formació sobre la competència d’ús de proves científiques / Garrido Espeja, Anna ; Couso, Digna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Treball de recerca del màster de Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals.
2012  
2016-05-17
12:32

76 p, 1.2 MB
Criteris i formes de representación que utilitza l'alumnat a l'hora de predir i interpretar gràfiques v-t en un moviment complex / Feliu Daranas, Víctor ; Pintó, R. (Roser), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Treball de recerca del màster de Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals.
2009  
2016-05-17
11:16

90 p, 3.3 MB
Visions del professorat de ciències sobre el treball experimental a les etapes de transició entre primària i secundària : anàlisi des d'un marc d'indagació / Simarro Rodríguez, Cristina ; Pintó, R. (Roser), dir. ; Couso, Digna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Treball de recerca del màster de Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals.
2011  
2016-05-10
08:05

63 p, 2.6 MB
Acerca de la oposición imperfecto / indefinido en los manuales de E/LE / Pavon Martí, Neus ; Rodríguez Sellés, Yolanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La dificultad que supone la oposición imperfecto / indefinido para los aprendices de E/LE es de todos conocida. Algunas propuestas se sustentan sobre la base de la noción de aspecto léxico y sobre las predicciones que se siguen de la llamada Hipótesis del aspecto. [...]
La dificultat que suposa l'oposició imperfecte/ indefinit per als aprenents d'E/LE és per a tots coneguda. Algunes propostes es basen en la noció d'aspecte lèxic i en les prediccions de la hipòtesi de l'aspecte. [...]

2016  
2016-05-10
08:05

65 p, 2.3 MB
Diagnosi interdisciplinar de la Reserva Nacional de Caça de Bourmort i disseny de propostes de futur per a l'espai / Portet Bastida, Joaquim ; Parés i Franzi, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El present article planteja fer una recerca exhaustiva al voltant de l'estat sòcioambiental de l'àrea de les Serres de Boumort, Carreu i Sant Corneli, a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell. [...]
The present study aims to make an exhaustive research around the current socioenvironmental status of the areas called Serra de Boumort, Serra de Carreu and Serra de Sant Corneli, located in the counties of Pallars Jussà, Pallars Sobirà and Alt Urgell. [...]

2014
2 documents
2016-05-10
08:05

69 p, 656.4 KB
El model d'estàndard occidental al 'Telenotícies' de TV3 / Ulldemolins Subirats, Amanda ; Casals i Martorell, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del treball és analitzar el model de llengua que difonen sis periodistes occidentals que intervenen en els Telenotícies de TV3 per esbrinar el grau de manteniment de trets de la seua varietat geolectal i el grau d'adequació a l'estàndard occidental en les seues modalitats: nord-occidental i valencià. [...]
2016
2 documents
2016-05-10
08:05

83 p, 730.3 KB
Joan Brossa i la renovació del transformisme / Mellinas, Héctor ; Gustà, Marina ; Bordons, Glòria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
A partir de Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966), el volum de peces breus que Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) dedicà al transformista italià Leopoldo Fregoli (Roma, 1865-Viareggio, 1936) en el centenari de la seva naixença, el treball analitza l'assumpció brossiana de la metamorfosi que caracteritza l'actor italià com a clau de volta de la pròpia ideologia artística; un concepte, el de la transformació, que es materialitza en la necessitat de síntesi comunicativa i en la transversalitat de la creació poètica a l'hora de revelar el pes de l'individu en un context d'opressió civil.
2016  
2016-05-10
08:05

70 p, 898.2 KB
La narrativa breu de Maria Aurèlia Capmany : la responsabilitat de l'ésser / Casas Cortada, Elena ; Campillo, Maria, 1953- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Maria Aurèlia Capmany és una figura destacada de la literatura catalana de postguerra en els seus vessants de dramaturga i novel·lista, sobretot per la seva dedicació i vocació professionals malgrat les circumstàncies. [...]
2016  
Enfocado a:
Ciencias Ambientales. Proyectos de final de carrera (331)
Ingeniería. Proyectos de final de carrera (868)
Ingeniería de Materiales. PFC (53) Ingeniería de Telecomunicación. PFC (38) Ingeniería Electrónica. PFC (19) Ingeniería Informática. PFC (408) Ingeniería Química. PFC (35) Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Especialidad de Sistemas Electrónicos. PFC (68) Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. PFC (102) Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. PFC (130) Ingeniería Técnica Industrial. Especialidad Química Industrial. PFC  (12) Gestión Aeronàutica. PFC (3)
Trabajos de construcción de tipologías en Ciencias Sociales (10)
Veterinaria. Trabajos (299)