Últimas adquisiciones:
2015-02-24
09:44

34 p, 905.3 KB
Anàlisi dels controls veterinaris realitzats en competicions equines i del benestar i protecció del cavall durant aquestes / Espinosa del Alba, Laura ; Cazorla Arjona, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
El nostre treball té com a objectiu realitzar un anàlisi dels controls veterinaris que avaluen si el cavall té una condició física adequada per poder competir, per al final poder valorar si són suficients, a la realitat es compleixen i si poden millorar-se. [...]
2014.  
2015-02-20
22:35

78 p, 7.1 MB
Desenvolupament d'una aplicació Android per gestionar rutes de Bicing / Salmerón Amselem, Daniel ; Tanas, Cristian Stefan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es presenta el desenvolupament d'un sistema integrat per facilitar i incentivar l'ús dels serveis de bicicletes públiques. Seguint una arquitectura client/servidor, l'aplicació és capaç de proporcionar les millors rutes en bicicleta que connectin dos punts de la ciutat. [...]
En este proyecto se presenta el desarrollo de un sistema integrado para facilitar e incentivar el uso de los servicios de bicicletas públicas. Siguiendo una arquitectura cliente/servidor, la aplicación es capaz de proporcionar las mejores.
rutas en bicicleta entre dos puntos de la ciudad. Además, la aplicación agrega información que las empresas gestoras de los servicios públicos de este medio de transporte ponen a disposición de sus clientes. [...]
In this project we are presenting the development of an integrated system that eases and incentives the use of public bicycles services. Following a client/server architecture, the application is able to provide the best bicycle routes between two points of the city. [...]

2014  
2015-02-20
22:35

53 p, 1.6 MB
Implementació d'una xarxa social per a l'aprenentatge basat en jocs : kPAX / Mañas Nicolàs, Carles ; Riera Terrén, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2014
2 documents
2015-02-20
22:35

60 p, 1.4 MB
Detección de fatiga al volante / Choukri, Abdelilah ; Diaz Chito, Katerine ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2014  
2015-02-20
22:35

84 p, 2.1 MB
GSAI : gestió d'espais / Alcázar Sánchez, Ferran ; Talló Sendra, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'aplicació GSAI et permet gestionar els diferents espais que existeixen a la teva empresa. Et dona la capacitat de crear els teus espais personalitzats. Aquests espais s'agrupen per entitats així pots diferenciar cada zona de la teva empresa. [...]
La aplicación GSAI te permite gestionar los diferentes espacios que existen en tu empresa. Te da la capacidad de crear tus espacios personalizados. Estos espacios se agrupan por entidades así puedes diferenciar cada zona de tu empresa. [...]
The GSAI app allows you to manage different spaces that exist in your company. It gives you the ability to create your personalized spaces. These areas are grouped in entities so you can differentiate every area of your business. [...]

2014  
2015-02-20
22:35

99 p, 8.5 MB
Aplicació Android de gestió d'un club de bàsquet / Casanova Barjuan, Marc ; Grau Sala, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El següent document correspon a la memòria del projecte fi de carrera d'Enginyeria Informàtica en què hi podem trobar l'explicació del disseny i la implementació de l'aplicació següent: gestió d'un club de bàsquet sobre la plataforma Android. [...]
El siguiente documento corresponde a la memoria del proyecto de fin de carrera de Ingeniería Informática, donde se explica el diseño e implementación de la aplicación siguiente: gestión de un club de básquet sobre la plataforma Android. [...]
The following document deals with the report of the final Information Technologies degree, which contains the design and implementation of the following application: management of a basketball club on an Android platform. [...]

2014  
2015-02-20
22:35

21 p, 717.7 KB
Gorgon : una IA per a Tsumegos en el joc del Go / Floriach Ventosinos, Josep ; Grau Sala, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2014
2 documents
2015-02-20
22:35

84 p, 3.5 MB
Anàlisi i disseny eCommerce : Productes de Casa, venda de productes de la agricultura catalana / Motta Ávila, Efraín Felipe ; Talló Sendra, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte que és trobarà a continuació consisteix en l'anàlisi i desenvolupament d'una aplicació web orientada al comerç electrònic per un client que distribueix productes relacionats amb l'agricultura catalana. [...]
El proyecto que se encontrará a continuación consiste en el análisis y desarrollo de una Aplicación web orientada para el comercio electrónico para un cliente que distribuye productos relacionados con la agricultura catalana. [...]
In The following project you will find the analysis and development of a web Application eCommerce Oriented. This application has been made following the specifications of a client that present us, an idea about, how he thinks the business model should be. [...]

2014  
2015-02-20
22:35

14 p, 145.4 KB
Implementació d'un videojoc de plataformes 2D amb realitat augmentada i mode multijugador : Street Jumper / Arqué Arnaiz, Aitor ; Grau Sala, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2014
2 documents
2015-02-17
16:25

37 p, 1.4 MB
Els voltors a Catalunya : anàlisi de la seva situació actual. / Sánchez Grau, Víctor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Des de temps immemorables els voltors han estat animals presents als nostres cels en recerca d’animals morts salvatges i domèstics. Aquests animals han tingut molta importància en la neteja de cadàvers dels caps de bestiar dels camps i muntanyes, contribuint d'aquesta manera a mantenir el cicle ecològic a les nostres zones naturals. [...]
2013