UAB Divulga
UABDIVULGA is a popular science magazine of the Universitat Autònoma de Barcelona, ​​which currently includes interviews, theses, progress, issues in depth, a search engine news newsletter and links.
Latest additions:
2016-06-02
19:11

3 p, 59.1 KB
Manteniment de la plasticitat fenotípica / Fragata, Inês (Universidade de Lisboa. Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes) ; Simões, Pedro (Universidade de Lisboa. Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes) ; Matos, Margarida (Universidade de Lisboa. Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes) ; Santos, Mauro (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca de Genòmica, Bioinformàtica i Evolució (GGBE))
La plasticitat fenotípica és la capacitat dels organismes per alterar el seu fenotip d’acord amb les condicions ambientals. Tot i que és important per fer front a les pertorbacions ambientals, el seu manteniment sol resultar costós per als organismes i es pot perdre durant l’evolució sota condicions constants i no estressants. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
19:06

3 p, 63.9 KB
Evidència de forçament climàtic natural i antròpic durant l’últim mil·lenni / Nieto-Moreno, Vanesa (Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F)) ; García-Orellana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Masqué, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un equip d’investigació multidisciplinar ha aconseguit un avanç important en el coneixement de les respostes terrestres i oceàniques a la variabilitat climàtica durant l’últim mil·lenni, incloent l’era industrial. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
19:01

2 p, 63.8 KB
El reingrés dels estudiants al sistema universitari públic català / Rodríguez Gómez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Meneses, Julio (Universitat Oberta de Catalunya)
Aquest estudi, desenvolupat a partir d’informació d’estudiants universitaris catalans, ha detectat diversos perfils d’alumnes que abandonen els estudis i hi tornen més endavant. Els resultats apunten, entre altres, a la necessitat d’establir plans per a la transició a la universitat, l’acollida i l’acompanyament dels estudiants universitaris per evitar l’abandonament i el posterior canvi d’estudis. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
18:52

3 p, 37.7 KB
Característiques dels zircons del granit de San Ciprián, Lugo / Martínez Fernández, Francisco José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
El zircó és el mineral més important per datar successos de la història de la Terra. A partir de la relació entre el contingut en tori i urani es pot establir si va cristal·litzar a partir d’un magma, o bé si ha estat reescalfat, i la seva composició modificada, per un episodi metamòrfic posterior a la seva cristal·lització. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
18:48

3 p, 45.7 KB
Espècies hiperacumuladores de metalls presents al Pirineu català oriental / Martos, Soledad (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia) ; Gallego, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia) ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia) ; López-Alvarado, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia) ; Cabot, Catalina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia) ; Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia)
Hi ha espècies vegetals que toleren altes concentracions de metalls pesants, les absorbeixen i les acumulen a les tiges i les fulles, fet que les converteix en potencials netejadores de sòls contaminats. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
18:42

2 p, 56.3 KB
Nanopartícules d’or solubles en aigua com a catalitzadors per a la reducció selectiva de certs compostos orgànics en aigua / Guo, Wusheng (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Les nanopartícules d’or han suscitat molt d’interès per les seves propietats relacionades amb la mida nanomètrica i per les seves aplicacions en biomedicina, com a sensors i en catàlisi. La possibilitat de disposar de nanopartícules solubles en medis aquosos és molt atractiva, atès que l’aigua és un medi de baix cost, ambientalment benigne, no tòxic i segur. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
17:29

3 p, 44.1 KB
Avança la neurociència cap al control de la ment humana? / Morgado, Ignacio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia
L'optogenètica, una tecnologia desenvolupada en els últims deu anys, permet activar o desactivar voluntàriament en temps molt precisos les neurones que fan possible estats mentals particulars. Els seus resultats en la investigació amb rosegadors estan sorprenent als propis científics i el seu desenvolupament en un futur potser no llunyà pot constituir una manera revolucionària de penetració i control del cervell i la ment humana, fet que comporta associat tot un seguit de qüestions ètiques.
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
17:25

3 p, 56.0 KB
Contribucions al coneixement dels patrons espacials multitemporals de les sequeres a la península Ibèrica des de la perspectiva de la Ciència de la Informació Geogràfica / Domingo Marimon, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La sequera és una amenaça natural que afecta especialment la conca mediterrània, on les projeccions de futur preveuen més episodis de sequera i la reducció de la disponibilitat d’aigua. Tanmateix, aquest fenomen no està prou ben caracteritzat, fet que en dificulta la gestió. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
17:21

2 p, 61.9 KB
Caminar més d’una hora al dia redueix a la meitat el risc de patir arteriopatia perifèrica / Ruiz Comellas, Anna (Centre d’Atenció Primària Sant Joan de Vilatorrada) ; Alzamora Sas, Maria Teresa (Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Forés Raurell, Rosa (Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Pera, Guillem (Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Heras, Antonio (Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Torán Monserrat, Pere (Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Baena Díez, José Miguel (Centre d’Atenció Primària La Marina (Barcelona)) ; Mundet Tudurí, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Departament de Medicina
L’arteriopatia perifèrica és el conjunt de signes i símptomes que es manifesten quan es produeix una disminució del flux sanguini a una extremitat, i és un potent predictor d’episodis cardiovasculars i cerebrovasculars. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2  
2016-06-02
17:16

2 p, 55.2 KB
Nou llibre: "Science in the Public Sphere. A history of lay knowledge and expertise" / Nieto-Galan, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de la Ciència)
Agustí Nieto-Galan, membre del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB, ha publicat aquest llibre, Science in the Public Sphere. A history of lay knowledge and expertise, una traducció a l’anglès, revisada i actualitzada, del seu llibre Los públicos de la ciencia (2011). [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016, p. 1-2