UAB Divulga
UABDIVULGA es una revista digital de divulgación científica, de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la sección de “En portada” encontrarás noticias de actualidad, en “Ciència en imatges” veràs las llamadas Cápsulas NEO de divulgación científica. También encontrarás entrevistas, tesis, avances, temas a fondo, un buscador de noticias del boletín y enlaces de interés.
Últimas adquisiciones:
2014-09-05
19:14

2 p, 69.4 KB
Com són i què en fem de certes olors generades en les instal·lacions de tractament de RSU? / Gabriel Buguña, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
La manipulació de residus genera olors. És el que succeeix als Ecoparcs, instal·lacions industrials dissenyades per tractar els residus sòlids urbans, on els compostos gasosos emesos són captats a través de sistemes de ventilació i posteriorment tractats. [...]
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-2  
2014-09-05
19:09

1 p, 74.2 KB
Detecció del trastorn específic del llenguatge en infants / Cantú Sánchez, Myriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Les persones amb trastorn específic del llenguatge (TEL) tenen dificultats persistents per adquirir i usar certes estructures de la seva llengua nativa, sense una raó evident. Aquesta alteració es manifesta de manera diferent segons la llengua. [...]
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-1  
2014-09-05
19:06

2 p, 56.4 KB
Dret i benestar animal amb Andrea Gavinelli / Pluda, Martina
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-2  
2014-09-05
17:55

2 p, 32.7 KB
Efectivitat de les polítiques temporals per reduir el consum de gasolina / Asensio Ruiz de Alda, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Matas i Prat, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
A finals de febrer de 2011, el govern va anunciar un conjunt de mesures encaminades a reduir el consum de gasolina. Les seves previsions eren que aquest caigués en un 15%. Un estudi a partir d’informació públicament disponible ha detectat que aquestes mesures (reducció dels preus dels trens de rodalies, límits més estrictes de velocitat i inclusió de biofuel en el carburant) van obtenir un efecte inferior al previst pel govern a causa del seu caràcter temporal.
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-2  
2014-09-05
17:50

2 p, 97.1 KB
Efectivitat dels programes a les escoles per reduir la prevalença de l’obesitat infantil i millorar els estils de vida / Moriña Soler, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Grups de Recerca d'Amèrica i Àfrica Llatines (GRAAL)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Un estudi amb la participació de prop de 2. 000 nenes i nens d’escoles de Reus com a grup intervenció i Cambrils, Salou i Vila-seca com a grup control posa de manifest que, després de 28 mesos d’intervenció a les escoles (amb classes pràctiques sobre hàbits de vida saludables, introducció d’objectius nutricionals i activitats pels infants i les seves famílies), la prevalença de l’obesitat s’ha reduït en un 2,36% en els nens i un 1,66% a les nenes, mentre que al grup control la prevalença ha augmentat.
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-2  
2014-09-05
17:39

2 p, 141.0 KB
El canvi climàtic podria estar augmentant els nivells pol·línics a l’aire de Catalunya / Belmonte, Jordina (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Les dades obtingudes per la Xarxa Aerobiològica de Catalunya mostren un augment significatiu de les concentracions pol·líniques entre els anys 1983 i 2011. Això podria comportar un problema de salut pública, atès que moltes de les espècies que produeixen pol·len són altament al·lergògenes. [...]
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-2  
2014-09-05
17:36

2 p, 49.8 KB
El consum energètic del turisme a Menorca / Sanyé Mengual, Esther (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
L’article quantifica per primera vegada els fluxos energètics i les conseqüències ambientals relacionades amb el turisme de masses a Menorca a partir de l’aplicació d’eines socials, geogràfiques i ambientals. [...]
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-2  
2014-09-05
17:32

3 p, 142.8 KB
Els sòls forestals espanyols acumulen tant carboni com el que la seva població emet en 29 anys / Ramon, Anna (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Els resultats d’un estudi mostren que els sòls forestals espanyols mantenen unes reserves de 2. 544 milions de tones de carboni, equivalents al CO2 emès en els darrers 29 anys. El canvi climàtic i el canvi d’usos del sòl podrien minvar aquestes reserves de carboni: un augment de temperatures a les zones humides de la serralada cantàbrica podria promoure l’emissió de CO2 del sòl cap a l’atmosfera, mentre que la disminució de les pluges a l’àrea mediterrània podria frenar el creixement dels arbres i reduir l’aportació de carboni al sòl.
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-2  
2014-09-05
17:28

2 p, 187.1 KB
Emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) associats al compostatge de residus urbans / Sánchez Ferrer, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Grup de Compostatge de Residus Sòlids Orgànics
El procés de compostatge permet estabilitzar la matèria orgànica per tal que tingui una sortida com a fertilitzant orgànic i obtenir un material que tanqui el cicle de la matèria orgànica. Ara bé, durant el procés s’emeten productes gasosos que poden tenir un efecte negatiu en la salut humana i un cert impacte ambiental. [...]
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-2  
2014-09-05
17:23

2 p, 83.5 KB
Impacte de l’homogàmia educativa en els nivells d’analfabetisme aïllat / Permanyer, Iñaki (Centre d'Estudis Demogràfics)
Es coneix com homogàmia educativa el grau amb què les persones tendeixen a buscar parelles de característiques semblants. Això genera situacions d’analfabetisme aïllat que comporten vulnerabilitat i un alt risc de patir pobresa o exclusió social. [...]
2014
UAB divulga, Juliol 2014, p. 1-1