Darreres entrades:
2015-07-02
14:41

51 p, 1000.9 KB
Why don’t undergraduate students ask librarians for help? Academic help-seeking information behavior : preliminary results of a case study / Hernández Pérez, Oskar ; Universitat Oberta de Catalunya. Master in Information and Knowledge Society
Librarians can offer crucial assistance to undergraduate students during the years that they spend at the faculty doing academic research. These information professionals can advise students on a varied range of issues related to informational behavior, and particularly librarians can play a critical role in helping students. [...]
2013  
2015-07-02
14:38

14 p, 547.7 KB
Hi ha vida informacional més enllà de Google? Estudiants de grau i conducta informacional de cerca. Resultats preliminars d’un estudi de cas / Hernández Pérez, Oskar ; Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Societat de la Informació i el Coneixement
Aquest article presenta els resultats preliminars d’un estudi de camp realitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona durant la tardor de 2012. L’objectiu de l’estudi és investigar com i on els estudiants del Grau de Veterinària busquen i avaluen els recursos informatiu-documentals que necessiten per a satisfer els seus requeriments acadèmics. [...]
2013  
2015-06-11
15:36

31 p, 910.8 KB
Sharing Teaching Experiences. TELLC Workshop: Teaching English Language, Literature and Culture, Volume 1 / Martín Alegre, Sara ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Universitat Autònoma de Barcelona 2015 (TELLC Workshop: Teaching English Language, Literature and Culture)  
2015-06-08
16:02

11 p, 61.3 KB
Los cinco retos del siglo XXI para la TV y el cine educativos : la TV a la carta, el espectador responsable, la interactividad, la formación continua, y la TV a través de Internet / Perceval, José María (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Tejedor, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona)
El nuevo usuario de la televisión educativa/cultural podrá trazar una educación abierta construida según un currículo personal, afrontar este camino desde su propia libertad crítica, realizarlo en continuo contacto con los profesores que le tutorizan, extenderla a lo largo de su vida y poseer las herramientas telemáticas necesarias par lograrlo. [...]
Bellaterra: Gabinete de Comunicación y Educación (Universitat Autònoma de Barcelona), [2006?] (Lectura recomendada)  
2015-06-02
16:16

89 p, 624.8 KB
Regressió a segon grau: causes i conseqüències / Cid Moliné, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Tébar Vilches, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i Dret Públic) ; Ibáñez, Aina , col. (Universitat Autònoma de Barcelona)
La recerca aborda la situació penitenciària de regressió a segon grau d’una persona classificada en tercer grau de tractament. Aquesta recerca neix de la dada que a Catalunya el retorn esglaonat a la comunitat (a partir del tercer grau o de la llibertat condicional) no és la forma habitual en què les persones condemnades extingeixen la condemna sinó que resulta més comú la finalització en segon grau. [...]
La investigación aborda la situación penitenciaria de regresión a segundo grado de una persona clasificada en tercer grado de tratamiento. Esta investigación nace del dato de que en Cataluña el retorno escalonado a la comunidad (a partir del tercer grado o de la libertad condicional) no es la forma habitual en que las personas condenadas extinguen la condena, sino que resulta más común la finalización en segundo grado. [...]
The research analyzes the situation of a group of inmates of Catalan prisons that were returned (regressed) to a closed ordinary regime after a period in third degree of treatment (open prison). In Catalonia, when this situation happens, it’s very difficult to achieve an open regime again, even though there is scientific evidence that a gradual return to the community is the best system to achieve the social reintegration of the inmates. [...]

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) 2013 (Documentos de trabajo (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)))
2 documents
2015-05-29
19:27

180 p, 935.2 KB
El procés de desistiment de les persones empresonades. Obstacles i suports / Cid Moliné, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La recerca aborda els mecanismes de transició entre la presó i la vida en llibertat i, particularment, el paper que aquests juguen en els processos de desistiment del delicte. Centrant-se en població masculina condemnada a presó per delictes patrimonials i/o contra la salut pública, la recerca vol identificar les narratives de desistiment i persistència en l’activitat delictiva, i conèixer com determinats factors externs contribueixen a la construcció d’aquestes narratives. [...]
La investigación analiza las narrativas de desistir/persistencia en la actividad delictiva en población masculina condenada a prisión por delitos patrimoniales y/o contra la salud pública. Con este objetivo se realizan entrevistas a internos semanas previas a la finalización de la condena.
In this research a group of male inmates were interviewed some weeks before the end of their custodial sentence in order to analyze their narratives of abandon / persistence in criminal activity. The inmates were serving a prison sentence for property crimes and / or drug offences.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) 2011 (Documentos de trabajo (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)))
2 documents
2015-05-13
13:45

11 p, 325.2 KB
Guia per al desenvolupament de competències d'empleabilitat per a joves : estratègies d'intervenció per a professionals / Jariot, Mercè (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social) ; Arnau Sabatés, Laura (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social) ; Sala Roca, Josefina (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social) ; Marzo, Maite (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social)
Les competències tècniques i personals són imprescindibles en l'actual mercat laboral. Aquesta guia pretén ser una ajuda per a aquells professionals que poden guiar els joves d'entre 12 i 18 anys en el desenvolupament de les competències bàsiques necessàries per aconseguir una feina, mantenir-la i promocionar-s'hi, independentment del sector professional.
2015  
2015-05-13
13:38

8 p, 205.2 KB
Guia per al desenvolupament de competències d'empleabilitat per a joves : estratègies d'intervenció per a les famílies / Marzo, Maite (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social) ; Sala Roca, Josefina (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social) ; Arnau Sabatés, Laura (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social) ; Jariot, Mercè (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social)
Les competències tècniques són molt importants per inserir-se en l'actual mercat laboral. No obstant això, hi ha unes competències personals bàsiques, que anomenem 'competències d'empleabilitat', que són tant o més importants per aconseguir una feina, mantenir-la i promocionar-se, independentment del sector professional. [...]
2015  
2015-05-13
13:15

2 p, 91.0 KB
Maternitat adolescent i joves tutelades a Catalunya / Zárate Alva, Nair Elizabeth (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social) ; Sala Roca, Josefina (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social) ; Arnau Sabatés, Laura (Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social)
2013
3 documents
2015-05-08
12:10

20 p, 664.3 KB
Richard K. Morgan's Black Man/Thirteen: a conversation / Martin Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Richard K. Morgan (1965) is particularly well-known among readers for his ‘Takeshi Kovacs’ SF trilogy–Altered Carbon (2002), Broken Angels (2003) and Woken Furies (2005)–and his heroic fantasy trilogy A Land Fit For Heroes, comprising The Steel Remains (2008), The Cold Commands (2011) and The Dark Defiles (2014). [...]
La popularidad de Richard Morgan (1965) entre los lectores de CF se debe en especial a su trilogía sobre Takeshi Kovacs Carbono Alterado (2002, traducción 2005), Broken Angels (2003) y Woken Furies (2005)–y, en menor medida, a su trilogía de fantasía heroica A Land Fit For Heroes, que comprende Sólo el acero (2008, traducción 2012), The Cold Commands (2011) y The Dark Defiles (2014). [...]

2015