Darreres entrades:
2014-11-29
08:21

52 p, 42.0 MB
Arxiu de Relacions Laborals Teresa Claramunt / Torns, Teresa ; Martin, Antonio (Martin Artiles) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
The "Teresa Claramunt Industrial Relations Registry" started as an initiative of the Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (Everyday Life and Work Sociological Research Group), with the aim of starting a compilation where could be centralized the main working papers and publication from enterprise and labour organizations, and to achieve a compilation of the edited production done by the labour ambit.
El "Archivo de Relaciones Laborales Teresa Claramunt" nace de la iniciativa impulsada por el Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de realizar una compilación donde aparezcan alamcenados los principales informes y publicaciones de las organizaciones laborales y empresariales y obtener una recopilación de la producción que se lleva a cabo en el ámbito laboral.

Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 1994 (Working papers series (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; 5)  
2014-11-29
08:21

28 p, 19.7 MB
Las mujeres en paro de larga duración en el Vallès Occidental / Carrasquer, Pilar, 1957- ; Torns, Teresa ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest document recull les principals conclusions de l'estudi "Les dones en atur de llarga durada al Vallès Occidental". La perspectiva teòrica que orienta la investigació és la que considera el treball en la seva doble vessant productiva i reproductiva, entenent que la càrrega de treball reproductiu que acostumen a suportar les dones condiciona no només les seves possibilitats reals de treballar en el mercat sinó també les seves actituds davant d'aquest. [...]
Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 1993 (Working papers series (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; 4)  
2014-11-29
08:21

34 p, 47.5 MB
El absentismo laboral en el servicio de hostelería del Consorci Hospitalari Parc Taulí de Sabadell / Carrasquer, Pilar, 1957- ; Torns, Teresa ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest document recull les principals conclusions de l'estudi "L'absentisme laboral al servei d'hosteleria del Consorci Hospitalari Parc Taulí de Sabadell". La perspectiva teòrica que orienta la investigació és la del model de producció-reproducció. [...]
Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 1993 (Working papers series (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; 3)  
2014-11-20
11:02

34 p, 32.8 MB
La empresa red : un modelo de división del trabajo entre empresas / Martín Artiles, Antonio ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
La empresa red constituye un modelo de empresa formado a partir de una constelación de pequeñas empreses jurídicamente independientes pero coordinadas por un mismo ciclo de producción. Estan articuladas por pautas, normas y leyes consuetudinarias, así como vinculadas a la comunidad local y a las redes de parentesco, amistad y vecindad. [...]
Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 1993 (Working papers series (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; 2)  
2014-11-20
11:02

30 p, 36.2 MB
Polítiques de regulació de la mà d'obra a l'Europa dels noranta. El cas de Catalunya / Carrasquer, Pilar, 1957- ; Coller, Xavier ; Miguélez, Fausto ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
El treball que presentem és el resultat d'una investigació sobre Polítiques de regulació de la mà d'obra. Aquesta investigació, patrocinada per la Fundació Jaume Bofill, s'inscriu en la convocatòria de beques titulada "L'Europa dels noranta" i forma part d'un projecte més ampli que pretén comparar l'estat de la qüestió sobre la gestió dels recursos humans en el marc europeu. [...]
Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 1993 (Working papers series (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; 1)  
2014-11-13
13:13

79 p, 16.6 MB
Political humor as a confrontational tool against the syrian regime / Camps-Febrer, Blanca
The aim of this working paper is to analyze the inclusion of political humor into the set of actions used by opponents to the Syrian regime during the first year of a state-wide uprising in 2011. The research ar-gues that although political humor has traditionally been seen mainly as a concealed voice against dominant elites, it can nevertheless take a confrontational stance and challenge a regime. [...]
L’objectiu d’aquest document de treball és analitzar la inclusió de les polítiques d’humor en el conjunt d’accions utilitzades pels opositors al règim sirià durant el primer any de revolta, el 2011. [...]
El objetivo de este documento de trabajo es analizar la inclusión de las políticas de humor en el conjunto de acciones utilizadas por los opositores al régimen sirio durante el primer año de revuelta, en 2011. [...]

Barcelona ICIP 2012 (ICIP Working Papers)  
2014-09-19
10:38

23 p, 284.4 KB
Scottish Masculinity and the Failure of the Utopian Tower Block in David Greig’s Play The Architect and Andrew O’Hagan’s Novel Our Fathers / Martin Alegre, Sara ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
2014  
2014-09-18
09:00

107 p, 728.0 KB
Teatro y teatro inglés : una breve introducción / Martin Alegre, Sara ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
2014  
2014-09-18
08:54

182 p, 1.0 MB
Enseñar literatura anglesa / Martin Alegre, Sara ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
2014  
2014-06-26
09:50

45 p, 3.3 MB
Does land titling matter? The role of land property rights in the war on illicit crops in Colombia / Muñoz-Mora, Juan Carlos ; Tobón-Zapata, Santiago ; Willem d'Anjou, Jesse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa
This paper analyzes the role of formalization of land property rights in the war against illicit crops in Colombia. We argue that as a consequence of the increase of state presence and visibility during the period of 2000 and 2009, municipalities with a higher level of formalization of their land property rights saw a greater reduction in the area allocated to illicit crops. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2014 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 14/2)