@article{100073,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de
           Projectes",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Interf%C3%ADcie%20del%20DDD%20al%20llarg%20dels%20anys&sc=1&ln=ca">Interfície
           del DDD al llarg dels anys</a>",
   year     = "2012",
}