@article{FoguetiBoreu:100179,
   author    = "Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Teatre%20p%C3%BAblic%2C%20servei%20p%C3%BAblic%3F&sc=1&ln=ca">Teatre
           públic, servei públic?</a>",
}