@article{FoguetiBoreu:100180,
   author    = "Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20instituci%C3%B3%20del%20teatre%20en%20vig%C3%ADlies%20del%2019%20de%20juliol%20de%201936&sc=1&ln=en">La
           institució del teatre en vigílies del 19 de juliol de
           1936</a>",
}