@article{alimentària:100250,
   author    = "Guamis López, Buenaventura and Capellas Puig, Marta
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència
           Animal i dels Aliments) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Veterinària",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Processos%20a%20la%20ind%C3%BAstria%20aliment%C3%A0ria&sc=1&ln=ca">Processos
           a la indústria alimentària</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=22958&sc=1&ln=ca">22958</a>]",
   year     = "2001",
}