@article{Producció:100255,
   author    = "Izquierdo i Tugas, Dolors and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Veterinària ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Producci%C3%B3%20de%20mat%C3%A8ries%20primeres%20d%27origen%20animal&sc=1&ln=en">Producció
           de matèries primeres d'origen animal</a> [<a title="Course
           ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=21342&sc=1&ln=en">21342</a>]",
   year     = "1999",
}