@article{Producció:100260,
   author    = "Izquierdo i Tugas, Dolors and Conill Jiménez, Cristina and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de
           Veterinària",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Producci%C3%B3%20de%20mat%C3%A8ries%20primeres%20d%27origen%20animal&sc=1&ln=ca">Producció
           de matèries primeres d'origen animal</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=21342&sc=1&ln=ca">21342</a>]",
   year     = "2004",
}