@article{100365,
   author    = "Feldman, Sharon G. (Universitat de Richmond) and Foguet i
           Boreu, Francesc Coord. i ed. and Santamaria, Núria Coord. i
           ed.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sobre%20les%20influ%C3%A8ncies%2C%20la%20tradici%C3%B3%20i%20altres%20ansietats%20alguns%20dilemes%20de%20l%27escena%20catalana%20contempor%C3%A0nia&sc=1&ln=ca">Sobre
           les influències, la tradició i altres ansietats : alguns
           dilemes de l'escena catalana contemporània</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Coeditat amb el Màster Oficial Interuniversitari
           d’Estudis Teatrals",
}