Sobre les influències, la tradició i altres ansietats : alguns dilemes de l'escena catalana contemporània - Feldman, Sharon G. (Universitat de Richmond) ; Foguet i Boreu, Francesc Coordinació i edició (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Santamaria, Núria Coordinació i edició
 
Comments (0) | Reviews (0)
Be the first to review this document.

Add review

Rate this article:
Give a title to your review:
Write your review:
Note: you have not defined your nickname.
N/D will be displayed as the author of this comment.