@article{100366,
   author    = "Sirera, Rodolf and Foguet i Boreu, Francesc Coordinació
           i edició (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
           de Filologia Catalana) and Santamaria, Núria Coordinació
           i edició",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tot%20travessant%20el%20desert%20L%27autor%20com%20a%20adaptador%20Quatre%20casos&sc=1&ln=en">Tot
           travessant el desert. L'autor com a adaptador. Quatre
           casos</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Coeditat amb el Màster Oficial Interuniversitari
           d’Estudis Teatrals",
}