@article{100367,
   author    = "Melendres, Jaume and Foguet i Boreu, Francesc Coord. i ed.
           and Santamaria, Núria Coord. i ed.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sobre%20els%20ismes%2C%20els%20istmes%20i%20el%20tren%20el%C3%A8ctric%20d%27%C3%A8mpoli&sc=1&ln=ca">Sobre
           els ismes, els istmes i el tren elèctric d'èmpoli</a>",
   year     = "2010",
   note     = "Coeditat amb el Màster Oficial Interuniversitari
           d’Estudis Teatrals",
}