@article{Fonètica:100368,
   author    = "Solé Sabater, Maria Josep (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de
           Germanística) and Pearman, Andrea (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de
           Germanística) and Carlet Foresti, Angelica (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i
           de Germanística) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fon%C3%A8tica%20i%20Fonologia%20Angleses%20II&sc=1&ln=ca">Fonètica
           i Fonologia Angleses II</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100226&sc=1&ln=ca">100226</a>]",
   year     = "2012",
}