@article{100369,
   author    = "Mascaró Pons, Jaume and Foguet i Boreu, Francesc
           Coordinació i edició (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Catalana) and Santamaria, Núria
           Coordinació i edició",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Paradoxes%20i%20met%C3%A0fores%20reflexions%20sobre%20teoria%20i%20arts%20esc%C3%A8niques&sc=1&ln=en">Paradoxes
           i metàfores : reflexions sobre teoria i arts
           escèniques</a>",
   year     = "2009",
   note     = "Coeditat amb el Màster Oficial Interuniversitari
           d’Estudis Teatrals",
}